Urbšys išsigynė Karbauskio. Tomilinas su Jakeliūnu – Skvernelio mokesčių reformos per 25 dienas. Seimo valstietija – vyro apstumdytos Vingrienės. Frakcija čia buvo vieninga kaip niekada.

Tuo metu, kai Airijoje krito viduramžių bastionas, 67 proc. airių balsavus prieš abortų uždraudimą, Seimas ruošiasi balsuoti „už“. Bet žada valstybines vaistines. Tai, ko nebuvo nė viduramžiais.

Viduramžiais nebuvo ir senovės baltų religijos. Mokslininkai sako, kad iki XIX a. vidurio nebuvo nė pačių baltų. Bet Seimas po pateikimo, 67 tautininkų balsais prieš 10 kosmopolitų, o 19 tautinių lapausių susilaikius, pritarė tam, kad valstybė pripažintų senovės baltų religinę bendriją.

Apeiginiai šokiai aplink ugniakurą, vaidilutės su gintariniais dantimis ir krivių krivaičiai ES darniai atsvers airių atsimetimą.

Urbšys išsigynė Karbauskio. Tomilinas su Jakeliūnu – Skvernelio mokesčių reformos per 25 dienas. Seimo valstietija – vyro apstumdytos Vingrienės. Frakcija čia buvo vieninga kaip niekada.

Karbauskis nemato tame jokios problemos. Tvirtina, kad asmeniškai neturi čia jokio intereso, nes niekada nepriklausė, nepriklauso ir nepriklausys jokioms bendruomenėms, net ir Naisių.

„Aš dalyvauju renginiuose ir baltiškais rūbais apsirėdęs, ir tautiniais, tai aš tikrai norėčiau palinkėti tiems, kurie save vadina patriotais, nors kiek tai daryti, bet dažniausiai jie gėdijasi apsirengti tautiniais apatiniais, o patriotais save vadina“, su jau įprasta vaiko nuoskauda kalbėjo Kultūros komiteto pirmininkas ir pagrindinis rusiškos salietros dileris šalyje.

Istorikas Raila kaip kontrargumentą Naisių valstiečių tikėjimui metė klastingą teiginį, kad judaizmas turįs Senąjį Testamentą, krikščionybė – Naująjį, zoroastrizmas – Avestą, budizmas – Tibeto mirusiųjų knygą, islamas – Koraną, hinduizmas – Vedas. „O kokią pradžios knygą turi senovės baltų religinė bendrija? Nukirsto medžio rieves? Rudeninio voratinklio ataudus? Ar Gretos Kildišienės atsiminimus?“ – ironizavo tas savimi patenkintas profesorius.

Tuščiai ironizuojat, kryžiuoti. Istorijos nesuklastosi!

Senovės baltų religija turi serijalą „Naisių vasara“ ir Pijų. Pijus turi savo Mildą. Jie abu – dievuką Pizių. O ir šiaip baltų dievai nėra tokie komplikuoti, kaip, pvz., šv. Trejybė ar katalikų šventieji, kurių dauguma buvo latrai.

Pagonių dievas gyvena kiekviename melioracijos griovyje, žilvityje, „Agrokoncerno“ pesticidais nuodijamose svėrėse ir balose su buožgalviais, į kurias koncerno bendrovės leidžia srutas.

Galų gale, kaip sako Seimo Pranckietis, senovės baltų religija turi „Agrokoncerno“ visatą sukūrusį Karbauskį-tėvą ir Karbauskį-sūnų, o teologė Širinskienė yra pati tikriausia pagonių šv. dvasia. Pasirodanti Karbauskiui-sūnui sunkiausią minutę. Kai Seimo pinčiukai-kubiliai ir laumės-šimonytės baigia prigirdyti jo paties baloje.

Valstybei verkiant reikėjo senovės baltų religijos. Tai liudija akis badantys faktai. Net 34 proc. mūsų katalikų netiki pomirtiniu sielos gyvenimu ir prisikėlimu iš numirusių. Bet tiki reinkarnacija į avinus, pudelį ar net Karbauskio karvę.

Galų gale, kaip sako Seimo Pranckietis, senovės baltų religija turi „Agrokoncerno“ visatą sukūrusį Karbauskį-tėvą ir Karbauskį-sūnų, o teologė Širinskienė yra pati tikriausia pagonių šv. dvasia. Pasirodanti Karbauskiui-sūnui sunkiausią minutę. Kai Seimo pinčiukai-kubiliai ir laumės-šimonytės baigia prigirdyti jo paties baloje.

Tai kad balto sielai kažko stigo, rodo ne tik jogos ratelių sprogimas. Europos širdis pavergusi eurovizinė Ieva pirmiausia susituokė katalikų bažnyčioje, po to – pagal krišnaitų apeigas. Viena manekenė, tekėdama už šokių partnerio, vietoj krišnaitų rinkosi „Romuvą“ ir t. t.

Įteisinę senovės baltų tikėjimą imsim gyventi taip pat gerai, kaip japonai. Kaip žinoma, japonai vardą vaikui suteikia pagoniškoje šinto šventykloje – nes taip reikia. Tuokiasi krikščionių bažnyčiose – nes taip gražiau. Mirusiojo pelenus patiki budistų vienuoliams – nes taip patogiau. Iki Japonijos aukštumų Karbauskio-Skvernelio valstietijai stinga tik vieno dzen.

Dėl senovės baltų liturgijos – taip pat jokių bėdų. Politinis beraštis Bakas iki trečiadienio sukurps VSD pažymų liturgiją. Su osana valstiečiams ir konservatorių velnio atsižadėjimu. Net ir faraonas Grybauskaitė, nors ir įjungusi atbulinį VSD pažymų liturgijai, upės bėgimo nebeužtvenks.

Čia valdžios elito nuomonės išsiskiria taip stipriai, kaip trijų brolių keliai – lietuviškose pasakose.

„Aš pats manau, kad tas 12 slaptų pažymų, juodvarniais nuo 2006 m. po Prezidentūrą skraidančių, visuomenė turėtų žinoti. Tos 12 pažymų rodo, kad panašūs procesai vyko ir tuo metu“, – kerta VSD pažymų liturgas Bakas.

Dėl senovės baltų liturgijos – taip pat jokių bėdų. Politinis beraštis Bakas iki trečiadienio sukurps VSD pažymų liturgiją. Su osana valstiečiams ir konservatorių velnio atsižadėjimu. Net ir faraonas Grybauskaitė, nors ir įjungusi atbulinį VSD pažymų liturgijai, upės bėgimo nebeužtvenks.

„Bet koks medžiagų viešinimas, kai vyksta paraleliai teisminis procesas, yra be galo rizikingas aktas, kuris naudingiausias yra politinei jėgai, mėginančiai kritikuoti buvusius, bet rizika išlieka, kad visas šis politinis procesas bus panaudotas gynybai“, stabdo Karbauskio arklius Prezidentė.

Grybauskaitė dar ką tik aistringai kalbėjo apie VSD pažymų viešumo nešamą skaidrų apsivalymą.

Kodėl įjungė atbulinį?

Eksvalstietis, buvęs STT pažymų liturgas Urbšys kaltina Prezidentę, kuriai „VSD pažymos pagalba pavyko numelioruoti netikėtą skandalą dėl „tulpių pašto“, taip pat, kad Prezidentė prieštarauja pati sau, nes anksčiau sakė, kad jai buvo žinoma apie įtartinus „MG Baltic“ ir politikų ryšius.
Urbšys aiškina, kad Grybauskaitė slaptomis pažymomis naudojosi kaip Rytų despotė – siekdama visus valdyti, o dabar bijo, kad neišlįstų tos pažymos, kurios šešėliu kristų ant jos pačios ir sąjungininkų.

Tai tas pats Urbšys, kuris kelią į Seimą klojosi STT pažymomis ir bylomis, kuriomis naudojosi ta pati Prezidentė, ir kurios bliūkšta viena po kitos.

Žmonės, kuriuos užkabino Urbšio vadovaujamo STT Panevėžio skyriaus prieš 7 metus pradėta byla dėl korupcijos rengiantis Europos krepšinio čempionatui, stebisi, kad teisme nėra vieno krepšinio federacijos vadų Špoko liudijimo. Bet jis juk buvo STT apklaustas, jam pateikti keisti klausimai apie konservatorių Matuzą.

Kuris iš jų bus pasakos Jonelis kvailelis? Tas, kuris gautų ir mergelę, ir pusę karalystės?

Gali būti, kad visi liksim be karalystės, o karalaitė seniai – žila ir bedantė.

Tamsiųjų viduramžių klasika: naujas popiežius, kaip koks nūdienos Karbauskis, nusprendęs, kad miręs jo pirmtakas buvęs baisus nusidėjėlis, liepdavo iškasti to popiežiaus lavoną, užkelti jį ant asilo ir vedžioti Romos gatvėmis.

Antai teismas ketvirtadienį paskelbė, kad buvęs Ligonių kasų direktorius Sasnauskas, 9 metus kaltintas ir teistas pagal STT pasiklausymus, yra nekaltas, todėl gražinamas į darbą. Ligonių kasos turi du direktorius. Kuo ne viduramžiai? Kai Katalikų bažnyčia turėdavo du ir net tris popiežius.

Tamsiųjų viduramžių klasika: naujas popiežius, kaip koks nūdienos Karbauskis, nusprendęs, kad miręs jo pirmtakas buvo baisus nusidėjėlis, liepdavo iškasti to popiežiaus lavoną, užkelti jį ant asilo ir vedžioti Romos gatvėmis.

Prieš kelis mėnesius panašiai, tiesa, virtualiai, televizijų ir portalų ekranuose, bet tai dar makabriškiau, valstybės vardu viešai ant asilo vedžioti du numirę maestro – Donatas Banionis ir Saulius Sondeckis. Pagal kažkokį KGB sąsiuvinį jie oficialiai buvo apšaukti KGB skundikais.

Prieš kelias dienas Liustracijos komisija paskelbė, kad nesą jokių dokumentų, leidžiančių taip tvirtinti. Bet tu dabar paaiškink tai 90 proc. tautos. „Teisinėje valstybėje tokių dalykų neturėtų būti“, – linguoja galva Liustracijos komisijos pirmininkas. Bet yra!

„Tos spekuliacijos, kaltinimai yra labai išpūsti, nes dokumentacija, kokią matome pateiktą iš teisėsaugos institucijų Seimui, turi labai daug rizikos faktorių.Todėl apie viską, kas dabar vyksta, reikia galvoti iš abiejų pusių“, – jau apie VSD pažymos bangas kalba „praregėjusi“ Grybauskaitė.

Tobula beprotnamio mišių liturgija. Kažkelinta politinių vyskupų karta įsitvėrusi tobulina. Viskas kaip tikroje bažnyčioje, tik veiksmas vyksta palatoje be rankenų.