Mano ir mano kolegos Seimo nario Dariaus Kaminsko iniciatyva Sveikatos apsaugos ministerija ir Vyriausybė parengė trijų svarbių pertvarkų – rezidentų darbo užmokesčio, etapinių kompetencijų ir „žalos be kaltės“ modelių – planą, kuris bus pradėtas įgyvendinti jau Seimo pavasario sesijoje.

Nors Vyriausybės programoje buvo numatytas tik etapinių gydytojų rezidentų kompetencijų ir „žalos be kaltės“ modelių įdiegimas, praėjusių metų pabaigoje vykusi diskusija papildomai paskatino ieškoti sprendimų ir dėl rezidentų darbo užmokesčio pertvarkos, t. y. „studento be stipendijos“ modelio įgyvendinimo.

Naujai parengtas priemonių planas numato, kad per 2018 metus bus imamasi esminių teisėkūros iniciatyvų, kurios užtikrins ženklius rezidentų darbo sąlygų pokyčius. Daugiausia dėmesio susilauks rezidentų darbo užmokesčio klausimai. Mūsų tikslas – dabar mokamas stipendijas įtraukti į darbo užmokestį ir taip visas pajamas paversti draudžiamosiomis. Tokia pertvarka įneš taip trūkstamo stabilumo – šiuo metu tik dalis pajamų yra draudžiamosios, todėl rezidentui susirgus, išėjus dekretinių atostogų ar pan. jaunieji gydytojai netenka didelės pajamų dalies, o tokiu atveju apie finansinį stabilumą kalbėti sudėtinga. Numatytas sprendimas ir tiems rezidentams, kurie moka už studijas ir todėl stipendijų negauna apskritai: šiai jaunųjų gydytojų daliai nuo 2019 m. ženkliai didės atlyginimai, taip kompensuojant finansinį nuostolį dėl negaunamos stipendijos.

Etapinis gydytojų rezidentų kompetencijų modelis leis pradėti sveikatos priežiūros paslaugas teikti ir gydytojams rezidentams, įgijusiems atskiras kompetencijas. Tai ne tik įgalins jaunuosius gydytojus palaipsniui įsitraukti į sveikatos apsaugos sistemą, bet ir užtikrins aukštą paslaugų kokybę. Anksčiau galiojusi baigiamojo atsiskaitymo tvarka iš esmės pasikeis, nes rezidentai turės laipsniškai ir detaliai atsiskaityti už daugybę kompetencijų taip įsitikinant, kad jie – maksimaliai pajėgūs ir kompetentingi dirbti vienoje ar kitoje srityje.

Jaunųjų gydytojų siūlymu spartinamas ir „žalos be kaltės“ modelio rengimas, kuris skiria prioritetą faktinei paciento patirtai žalai kompensuoti, nesiejant paciento interesų gynimo su tiesiogiai įrodyta vieno ar kito sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojo kalte. Šis užsienio valstybėse populiarus pacientų teisių užtikrinimo modelis ne tik apsaugos medikus nuo objektyviai neišvengiamų netyčinių klaidų atsakomybės, bet ir, svarbiausia, leis gerokai greičiau kompensuoti pacientų patirtą žalą.

Visi šie pokyčiai – ne kosmetiniai pakeitimai, o trijų sričių pertvarka, kuri iš esmės pakeis jaunųjų gydytojų statusą sveikatos apsaugos sistemoje. Nors numatyti pakeitimai tiesiogiai liečia rezidentus, šioje vietoje neabejotinai laimės pacientai, nes sveikatos priežiūros paslaugos taps prieinamesnės ir kokybiškesnės. Mūsų ilgalaikis tikslas – sukurti jauniesiems gydytojams tokias sąlygas, kad būtų visapusiškai patrauklu dirbti Lietuvoje, užuot pasirinkus emigracijos kelią. Kartu sieksime užtikrinti, kad ir po rezidentūros gydytojai turėtų galimybę dirbti ir užsidirbti čia, nes puikiai suvokiame tiek šios profesijos atstovų atsakomybę, tiek mūsų pareigą siekti tokių sąlygų medikams, kokių jie yra verti.