Palaikau Lietuvos-JAV asociacijos iniciatyvą pareikšti viešą nesutikimą dėl Lietuvos balsavimo 2017 m. gruodžio 21 d. Jungtinių Tautų Asamblėjoje dėl Jeruzalės. Esu tvirtai įsitikinęs, kad būtent JAV yra pagrindinis Lietuvos saugumo garantas ir Lietuva yra suinteresuota dvišalių santykių su JAV plėtra.

Akivaizdu, kad Lietuvos sprendimas balsuojant JT rodo užsienio politikos srityje sprendimus priimančių asmenų neįžvalgumą suvokiant bendrą Lietuvos interesų ir rizikų lauką, nepakankamas pastangas derinant Europos Sąjungos ir JAV pozicijas.

Apmaudu, kad nebe pirmą kartą svarbūs Lietuvos užsienio politikos sprendimai priiminėjami vienasmeniškai, neinformuojant ir nederinant veiksmų su kitomis aukščiausiomis šalies valdžios institucijomis, kai Lietuvos Respublikos Konstitucija reglamentuoja, kad užsienio politiką Respublikos Prezidentas vykdo kartu su Vyriausybe.

Išplatintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos pareiškimas esą Lietuvos balsavimas dėl Jeruzalės atitinka bendrą ES poziciją yra abejotinas, nes ES šalys neturėjo bendros pozicijos. Mūsų kaimynės Lenkija ir Latvija šiame balsavime susilaikė ir tokiu būdu sugebėjo surasti santykių su ES ir JAV balansą. Prezidentės patarėjo pareiškime, atspindinčiame valstybės vadovės poziciją, apsiribota formalia puse ir visiškai neįvertinta situacijos specifika, susijusi su mūsų šalies gynybiniais interesais.

Būtent todėl pasirašiau Lietuvos-JAV asociacijos inicijuotą laišką ir kviečiu visus sąmoningus Lietuvos žmones palaikyti šią iniciatyvą.