Bet jie nesigėdija. Gėdos jausmas pagal Karbauskį, Skvernelį, Pranckietį ar Markauską – jokio gėdos jausmo.

Mes galvojame, kad į sąrašą Briuselio paramai gauti reikėtų įtraukti ir Gedimino kalną, nes jo slinkimas – irgi liūčių padarinys. Nerausdamas dėsto žemės ūkio ministras Markauskas. Nė vienas iš trijų valstiečių vadų – Skvernelis, Pranckietis ar Karbauskis – šito užkietėjusio šnorerio (jidiš k. – paprašaika), kuris kaip ūkininkas per metus sumoka tik 325 eurus mokesčių, nenutildė.

Jiems nėra gėda, kad ministrų kabineto narys valstybingumo atkūrimo šimtmečio proga kaulys kitų Europos tautų susimesti 7 mln. eurų už ilgai kvailių valdžioje griauto mūsų valstybės simbolio išgelbėjimą. Gerai dar, kad savo tvarto ministras į sąrašą neįtraukė.

Universitetų dėstytojai ir mokslų daktarai, gaunantys po 500 eurų, valdžios vyrų, uždirbančių po 3 300 eurų, yra raginami kelti studijų kokybę ir mokslinius tyrimus į pasaulinį lygį. Kitam būtų gėda apie tai ir prasižioti. Premjerui ne gėda. Kada jis politikos lygį pakels bent iki Latvijos?

Nerado papildomų 500-800 eurų vienam istorikui, kad šis galėtų tiksliai apskaičiuoti SSRS okupacijos padarytą žalą. Nėra pinigų. Nepraėjo ir pusmetis, o kiekvienam prokurorui buvo pinigų papildomai po 500-800 eurų prie algos.

Jiems nėra gėda, kad ministrų kabineto narys valstybingumo atkūrimo šimtmečio proga kaulys kitų Europos tautų susimesti 7 mln. eurų už ilgai kvailių valdžioje griauto mūsų valstybės simbolio išgelbėjimą. Gerai dar, kad savo tvarto ministras į sąrašą neįtraukė.
Rimvydas Valatka

Kai prokuroras gauna po 2 500, o mokslininkas ir gydytojas po 800, visiems, pradedant Seimo nariu ir baigiant premjeru, ausys turėtų raudonuoti kaip geležis kalvės žaizdre. Bent jau kalbant apie pinigus. Bent jau Pranckiečiui su Veryga, kurie, važinėdami į savo kaimus vien automobiliams, vairuotojams, apsaugai ir degalams per savaitę išleidžia daugiau nei kokia slaugytoja gauna per mėnesį.

Iš pradžių buvo Greta. Ir klastingi Anykščių medžiotojai. Po metų išlindo Milena. Ir neįgaliųjų priešai. Karbauskis iš pradžių Milenos išsigynė kaip Simonas Kristaus. Po trijų gaidžių yla išlindo iš maišo. Žmogus, pagal pareigas privalantis kasdien rodytis darbo vietoje, per metus joje taip ir nepasirodė. Bet gavo algą, už ją buvo mokami mokesčiai.

Smulkmena? Ne. Tai – skandalas, už kurį didesnio nesugalvosi. Nepaisant to, kad suma – ne iš didžiųjų. Skrydis veidu į mėšlyną. Net tas, kuris skaidrumo niekam nežadėjo, supranta, kad, be frakcijos seniūno žinios, jos referentu žmogus negali būti įdarbintas.

Ką jau kalbėti apie tuos, kurie žadėjo krištolinį skaidrumą? Ausis išūžė, šaukdami, kaip jie kels griežtesnius reikalavimus, kad valdžioje nebus įdarbinami draugai, giminės ir artimieji.

Ką matome? Markausko draugeliai iš gretimo kaimo vienur. Verygos patarėjai iš keistų draugijų – kitur. Kartelė nebuvo pakelta. Galima sakyti, ji dar nė neatvežta iš „Agrokoncerno“ sandėlio į Seimą.

Frakcijos seniūnas iš pradžių melavo, kad nieko apie Mileną nežino, o paskui dar ir negrabiai išsisukinėjo šventvagiškai kaišiodamas neįgalumą. O kas turėtų būti po to, kai Seimo narys pagaunamas meluojant? Taip, apkalta.

Žinoma, jokios apkaltos Karbauskiui nebus. Todėl apie ją neverta ir pradėti. Taisyklės pagal Karbauskį – jam negalioja jokios taisyklės. Ir ši taisyklė galioja nuo tada, kai jam grėsė apkalta už Seimo posėdžių piktybinį nelankymą.

Negi oligarchas, kuriam vien nuo 35 000 ha žemių apimančios latifundijos, per metus duodančios 3,8 mln. eurų pajamų, nuo kurių jis sumoka vos 1,61 proc. mokesčių (tik 62 tūkst. eurų), lieka gražaus pinigo, negalėtų asmeniškai susimokėti savo moterims už jų suteiktas paslaugas?
Rimvydas Valatka

Apie ką tada galėtume kalbėti? Apie neregėtą, gobsekišką gobšumą. Apie begėdį žmogelį, kuris, sprendžiant tik iš pastarųjų vienerių metų veiklos, dėl kelių eurų, regis, galėtų blusą gelžkeliu iš Vilniaus į Kauną varyti.

Taigi klausimėlis – itin kuklus. Vertybinis, taip sakant.

Negi oligarchas, kuriam vien nuo 35 000 ha žemių apimančios latifundijos, per metus duodančios 3,8 mln. eurų pajamų, nuo kurių jis sumoka vos 1,61 proc. mokesčių (tik 62 tūkst. eurų), lieka gražaus pinigo, negalėtų asmeniškai susimokėti savo moterims už jų suteiktas paslaugas? O kur dar rusiškos trąšos, pesticidai, kombainai?

Bet jis ne toks, Jis nesigėdija. Dėl to, kad už Milenos paslaugas, tarp kurių, sprendžiant iš reklamų internetuose, yra ir labai pikantiškų, metus mokėjo Seimas. Iš valstybės pinigų. Kurių niekam, net gydytojams nėra. Ką į tai Seimo dauguma? Tyli. Kodėl tyli?

Tuo metu, kai daug kam kitąmet mokesčiai didės, o dalis jaunų žmonių praras dalį turėtų lengvatų už vaikus, Seimo ūkininkai su savo oligarchu priešaky bandė dar daugiau išlupti naudos sau valstybės sąskaita.
Rimvydas Valatka

Todėl kad naudinga. Kad sėdi vienoje valtyje su Karbauskiu. Seimo ūkininkas Ąžuolas turėjo 0,5 mln. eurų metinių pajamų. Mokesčių sumokėjo 10 tūkst. eurų. Vos 2 proc. Kitas lietuvis, gavęs tiek pajamų, vien GPM sumoka 75 tūkstančius, o kur dar „Sodros“ mokesčiai? Kurių jokių tokių lubų būti negali, nes tai būtų turtuolių rėmimas, kaip išdidžiai sako Skvernelis, o paskui jį amsi ir visi teisybių ieškotojai.

Seimo ūkininkas Rinkevičius gavo 240 tūkst. eurų pajamų, sumokėjo 4 792 eurus mokesčių (1,6 proc.). Seimo ūkininkas Mažeika gavo 105 tūkst. eurų pajamų, sumokėjo 3 173 eurus mokesčių (3 proc.). ir t.t.

Jie nesigėdija. O ir kam gėdytis, kai gali didesniais mokesčiais apdėti kitus? Kai gali balsuoti už didesnius mokesčius individualiai veiklai, už nekilnojamąjį turtą, didinti akcizus dyzelinui ir rūkalams. Ar žiauriai sumažinti asignavimus keliams tiesti bei tvarkyti, kam skirti pinigai eina iš akcizų degalams.

Paskui, kai sugrius keliai, ateis kiti markauskai. Kurie nesigėdydami kaulys pinigų iš Briuselio. Valstiečių sugriautiems keliams taisyti.

Tuo metu, kai daug kam kitąmet mokesčiai didės, o dalis jaunų žmonių praras dalį turėtų lengvatų už vaikus, Seimo ūkininkai su savo oligarchu priešaky bandė dar daugiau išlupti naudos sau valstybės sąskaita.

Puidokas ir Širinskienė nesigėdydami bandė skubiai prastumti pataisą, leidžiančią nuo apmokestinamų pajamų nurašyti žemės pirkimo išlaidas. Tokiu atveju latifundininkai būtų nemokėję 15 proc. GPM arba pelno mokesčio (bendrovių atveju). Priėmus šias pataisas tik Karbauskis būtų gavęs apie 14 mln. eurų. Tiek būtų praradęs valstybės biudžetas tik iš Karbauskio supirktų žemių.

Tik kilus triukšmui Karbauskio klapčiukai pabruko uodegas ir pataisas skubos tvarka atsiėmė. Bet jau kitą dieną pasigirdo valstietės Burokienės – čia ta pati, kuri teiravosi premjero, kaip čia būtų galima neskirti 2 porc. BVP šalies gynybai – raudos, dėl socialinio teisingumo.

Ir kaip jie nesigėdija?

Todėl, kad patys yra panašūs į Karbauskį ir jo valstiečius. Tiesą sakant, visi mes į juos panašūs. Turėtume pripažini, kad ir europinių pinigų Gedimino kalnui kaulytojas Markauskas nėra išskirtinis mūsų šnoreris. Tokių kaip jis kaulytojų, iš kaulijimo gyvenančių – prūdai.
Rimvydas Valatka

Į sintetinės, vos 22x42 m matmenų aikštelės, valdžios kažkodėl pavadintos stadionu, atidarymą Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje sugužėjo govėda valdžios: Skvernelis, meras Šimašius ir vicemeras Kvedaravičius, sporto vadas Urbanavičius. Trūko tik Prezidentės.

Ugningos kalbos apie tai, kaip jie rūpinasi futbolu. O juk gerai pasvarsčius, tai ES šalies, kurioje nėra nė vieno net Albanijos lygį atitinkančio futbolo stadiono, o metų futbolininkas apdovanojamas 200 eurų čekiu apsipirkti krautuvėje, premjeras išvis neturėtų rodytis tokiose „iškilmėse“. Tuo metu jis apskritai turėtų būti „ne ryšio zonoje“.

Bet jam ir taip gerai. Neišdidus. Nesigėdija.

Paskui premjerą ir Karbauskį ir kiti nesigėdija. Seimo Kepenis nesigėdija per balsavimą paremti priekabiautoją Pūką. Seimo Balsys, pats visą gyvenimą dirbęs žurnalistu, nesigėdija apkaltinti buvusių kolegų neva alkotesterio parodytų promilių klastojimu.

Kodėl tyli Seimo valstiečiai, kaip ir aišku. Jie įmerkė uodegas ir mano, kad tik Karbauskis juos gali apginti nuo puolančių priešų. O kodėl tyli dauguma valstiečių rinkėjų – esamų ir buvusių, kai Karbauskis visus juos atvirai laiko kvailiais, meluoja?

Todėl, kad patys yra panašūs į Karbauskį ir jo valstiečius. Tiesą sakant, visi mes į juos panašūs. Turėtume pripažini, kad ir europinių pinigų Gedimino kalnui kaulytojas Markauskas nėra išskirtinis mūsų šnoreris. Tokių kaip jis kaulytojų, iš kaulijimo gyvenančių – prūdai.

Jei kuo žemės ūkio ministras ir skiriasi nuo kitų, tai nebent tuo, kad būdamas netašytas kelmas, nežino kada geriau patylėti. Taip, kaip Markauskas, galvoja dauguma mūsų. Įsisavinti ES pinigus. Įmerkti juos nors ir į balą. Bet kokia kaina. Nes tai juk ne mūsų pinigai.

Netikite? Kurie iš jūsų nesutiktų paimti 7 mln. eurų Gedimino kalnui sutvarkyti iš Briuselio? O savo kalvelei? Kiek tokių, kurie nesutiktų? Kuriems būtų gėda.