Deja, tarp jų dar buvo užsilikę transfobų. Susirinkę darželin vaikų tėvai protestavo prieš tokios lyties „tranzicijos“ (gender transitioning) slaptumą. Buvo ir mažų, neteisingai išauklėtų transfobių: viena mergaitė namuose verkė, šaukdama tėvams, kad ji nenori tapti berniuku, o dar kita baimingai klausinėjo, ką daryti, kad juo nepavirstų. Tačiau mokytoja neapsišvietusiems gimdytojams paaiškino, kad pagal Kalifornijos įstatymus, tėvai apie seksualinio švietimo pamokas informuojami tik tada, kai jose ruošiamasi kalbėti apie reprodukcinius organus. Kalbant lyties tapatybės, seksualinės orientacijos ir „socialinės lyties“ (gender) temomis, kurios yra dėstomos vykdant mokyklos „nediskriminavimo“ politiką, informuoti tėvus nereikalaujama. Dar daugiau: jei mokykla nepaisytų vaikų „teisės pasirinkti lytinę tapatybę“ ir „naudoti savo mėgstamą asmeninį įvardį mokymo įstaigoje“, pedagogai galėtų patirti teisinių pasekmių dėl „diskriminacijos dėl lytinės tapatybės“.

Rugpjūčio mėnesį Prancūzijoje priimtas įstatymas, uždraudžiantis bent kaip neigiamai vertinti translytiškumą ir „transžmones“ – taip pat ir privačiuose dviejų piliečių pokalbiuose. Už tai bus baudžiama tūkstantinėmis baudomis.
Gintautas Vaitoška

Diskriminuoti dėl lyties tapatybės ir „socialinės lyties“ Lietuvoje bus uždrausta priėmus Stambulo konvenciją (4. sk. 3). Šiemet birželio mėnesį garbingos Europos Sąjungos bei Lietuvos pareigūnės Seime vienbalsiai aiškino, kad tikrasis konvencijos tikslas atitinka jos pavadinimą („Konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo“), o „socialinės lyties“ klausimai joje yra mažai reikšmingi. Tik užkietėję moterų priešai gali prieštarauti smurto prieš moteris prevencijai. Tačiau tiek „Transgender Europe“ skėtinė organizacija kiek anksčiau, tiek šių metų rugsėjo mėnesį ILGA-Europe – Tarptautinė Lesbiečių ir Gėjų Asociacija – sveikino Europos Parlamento pritarimą toliau versti Stambulo neratifikavusias šalis tai padaryti. Mat Konvencija uždraudžia diskriminaciją dėl lytinės tapatybės ir „socialinės lyties“, tokį požiūrį laikydama neapykantos nusikaltimu.

Tačiau gal tik egzotiškoje Kalifornijoje arba šaltojoje Kanadoje gender ideologija ima veikti jau vaikų darželiuose? Nepanašu. Rugpjūčio mėnesį Prancūzijoje priimtas įstatymas, uždraudžiantis bent kaip neigiamai vertinti translytiškumą ir „transžmones“ – taip pat ir privačiuose dviejų piliečių pokalbiuose. Už tai bus baudžiama tūkstantinėmis baudomis. Žinovai kalba, kad transfobija paskelbta neapykantos nusikaltimu prancūzų atostogų transo metu. Šauniojoje Anglijoje daug kur – taip pat ir mergaičių skaučių sąjungoje – šiomis dienomis paskelbta, kad mergaičių dušais galės naudotis ir transmergaitės, t. y. berniukai, kurie, nors ir tebeturi savo vyriškus gimties organus, laiko save mergaitėmis. Reikia pripažinti, kad kol kas naujoji instrukcija nenumatė pedagoginės taktikos tuo atveju, jei transmergaitė pasirodytų esanti homoseksualios orientacijos.

Tarp Kalifornijos darželinukų vienas berniukas pasirodė transfobija nesergąs, t. y. sveikas. Jis išreiškė norą kitą dieną darželin eiti apsirengęs kaip mergaitė. Naujoji terminija jį vadina „translyčiu“, o medikai yra spaudžiami panaikinti „lytinės tapatybės sutrikimo“ diagnozę. Ji tebegalioja akmens amžiaus senumo Tarptautinėje Ligų Klasifikacijoje (ICD-10), tačiau Amerikoje jau pradingo: dabar ten save mergaite laikantis berniukas laikomas sergančiu tik tada, jei jis dar yra ir nelaimingas (diagnozė „lyties disforija“). Tačiau jei jis laimingas ir linksmas – jis yra sveikas. Nesveiki yra transfobai, kurie galvoja, kad šešiasdešimt lyčių jo galvoje kalba apie problemas tos galvos viduje. Stambulo Konvencija transfobiją siūlo gydyti baudų, kaip kad matome Prancūzijoje, pagalba.

Stambulo konvencijos dėka mūsų krašte bus galutinai sunaikinta ir senoji judeokrikščioniška lytinė diktatūra. Juk tai jos pasekoje vaikus lietuviai grūda į mergaičių arba berniukų vaidmenis nuo pat pirmųjų dienų.
Gintautas Vaitoška

Kaip pastebi tie patys medikai, pastaraisiais metais lyties keitimo klinikas užplūdo daugybė sveikų ir kūrybingų translyčių (transgender) vaikinų ir merginų, kurie mano, jog jų siela nusileido ne į tą kūną. Kai kurie jų mąsto ateistiškai: merginos smegenys per klaidą atsirado vaikino kūne (arba atvirkščiai). Tiesa, tol, kol jie laikinai kenčia nepasikeitę savo genitalijų į kitos lyties, jiems diagnozuojama „lyties disforija“: tam, kad ligonių kasos užmokėtų už jų išgydymą. Iškastruoti vaikinai tampa sveikais, kaip ir merginos, kurioms nupjaunamos krūtys. Bet, pavyzdžiui, Suomijos medikus pastaruoju metu stebina dideli „ne į tą“ lytį patekusių jaunuolių skaičiai, nors pagal statistiką lyties tapatybės sutrikimas yra retas dalykas (0.005–0.014 proc. berniukų tarpe ir maždaug dukart retesnis tarp mergaičių). Child and Adolescant Psychiatry and Mental Health 2015 m. publikacijoje suomiai kelia hipotezę, kad jaunimo tarpe įsivyravo translytiškumo mada (transgender trend). Daugelis į lyties keitimo kliniką besikreipiančių jaunuolių kentėjo nuo depresijos, nerimo, autizmo spektro arba psichotinių sutrikimų, kurie manifestavosi įsitikinimu, kad visi jų kentėjimai išsispręs pasikeitus lytį. Trangender „trendas“ ypač plinta Reddit ir Tumblr socialiniuose tinkluose; labai tikėtina, kad noras taip išspręsti giliau esantį savęs nepriėmimą populiarės ir tarp Lietuvos jaunimo. Tik reikia geros teisinės bazės.

Kokios bebūtų medicininio pasaulio peripetijos, atrodo, yra aišku, kad mūsų vaikai, priėmus Stambulo Konvenciją, galės daug laisviau rinktis, kokios lyties jie nori būti. Konvencija suteiks teisę pasirinkti, pavyzdžiui, tik „socialinę lytį“ be kastracijos, arba ir „tikrą“ lytį pašalinant nepageidaujamus lytinius organus. Jei kartais lyties organų pakeitimo operacijos sukeltų nepageidaujamų pasekmių apatinėje kūno dalyje, kaip kad neseniai apie save kalbėjo garsioji anglų mergaitė Jazz, tai visiškai nereikš, kad negalima būti laiminga. Jazz šiuo metu save pristato kaip daugialytę („polysexual“) ir dar nėra nusprendusi, ar ji yra heteroseksuali, ar lesbietė.

Stambulo konvencijos dėka mūsų krašte bus galutinai sunaikinta ir senoji judeokrikščioniška lytinė diktatūra. Juk tai jos pasekoje vaikus lietuviai grūda į mergaičių arba berniukų vaidmenis nuo pat pirmųjų dienų. „Lyties sunaikinimas“ ir yra galutinis gender ideologijos tikslas, aprašytas to paties pavadinimo žymiausios šios ideologijos autoritetės Judith Butler (Undoing Gender). Nenuostabu: filosofė ne vienus metus vadovavo tarptautinei gėjų ir lesbiečių komisijai, kuri yra Stambulo Konvenciją sveikinusios ILGA partnerė.