Jodan tsuki, chudan tsuki ir gedan tsuki. Į liūlį, į saulės rezginį ir galiausiai – smūgis žemiau juostos: valstybei valdyti dar reikia ir proto turėti – neužtenka tik barškėti mėšlinom vežėčiom. Po ketvirtadienio Seimo daugumos kredito reitingas (nepainioti su apklausų reitingais) toks, kad ne tik bankas – ūkininkų kredito unija, ir ta pinigų nebeskolins. Lieka greitieji kreditai.

1 smūgis. Valstietiška švietimo pertvarka tėra pertvarkos imitacija

Ko Skvernelio-Krabauskio klika nori iš aukštojo mokslo ir apskritai iš švietimo, niekas, o svarbiausia, kad ir patys valstiečiai, nežino. Čia jau net ne žingsnis pirmyn du atgal. Judama tik kreivai ir į šonus.

Valstietiška švietimo pertvarka primena Stumtraukį – žirgą su dviem galvom. Tik valstiečių Stumtraukis galvų turi ne mažiau kaip kitos pasakos slibinas: Karbauskis, J. Petrauskienė, Skvernelio sudaryta darbo grupė, E. Jovaiša, Pranckietis, didelių universitetų grupė, mažų universitetų grupė ir t.t.

Kol „reformą“, o tiksliau, vieną su kita nesuderintas kalbas kritikavo žurnalistai ir interesų grupės, valstiečiai dar galėjo vaizduoti, kad kažką daro. Dabar švietimo ir mokslo ministrės Petrauskienės „reformos“ karalaitė – nuoga. Prezidentės verdiktas: „Vietoj kokybinių pertvarkų – dešimčia dienų prailginti mokslo metai ir kurpiami pastatų perskirstymo ir parceliavimo planai.“

Prezidentė sako, kad reformos imitacija, o švietimas tampa nacionalinio saugumo klausimu, nes tai yra emigracijos, socialinės atskirties, mažėjančių investicijų, ūkio stagnacijos ir korupcijos priežastis. Neapibrėžtumas ir chaosas, koks yra dabar, pasmerkia reformą jai net neprasidėjus.

Smūgis į savimi patenkinto Karbauskio ir tokio pat Skvernelio liūlį.

Jodan tsuki, chudan tsuki ir gedan tsuki. Į liūlį, į saulės rezginį ir galiausiai – smūgis žemiau juostos: valstybei valdyti dar reikia ir proto turėti – neužtenka tik barškėti mėšlinom vežėčiom. Po ketvirtadienio Seimo daugumos kredito reitingas (nepainioti su apklausų reitingais) toks, kad ne tik bankas – ūkininkų kredito unija, ir ta pinigų nebeskolins. Lieka greitieji kreditai.
R. Valatka

2 smūgis. Keturi pasikėsinimai į žodžio ir spaudos laisves

Prezidentė priminė, kad mūsų demokratijos tėvo Kazio Griniaus metinės palydėtos net 4 valdžios pasikėsinimais į žodžio laisvę: „O juk kaip ir prieš šimtą metų žiniasklaida yra mūsų ginklas, Tėvynės sargas ir tiesos kardas. Neretai – vienintelis valstybės ramstis, kovoje su korupcija, informacinėmis atakomis ir socialiniu nejautrumu.“

Prezidentė sako, kad laisva, saugi žiniasklaida ir sąmoningi piliečiai – tai priešakinė linija jau vykstančiame informaciniame kare. Palyginkite su Karbauskiu a la „mus puola nupirkta žiniasklaida“: „Tai pastangos diskredituoti, kompromituoti, daryti psichologinį poveikį, skleisti gandus, dezinformaciją!“

Taigi čia net ne smūgis. Spyris į pasturgalį Naisių ponui ir jo kamarilei.

3 smūgis. Valstiečiai nesupranta, ką darantys

Prezidentė pakartojo tai, ką politikos apžvalgininkai kalba kelis mėnesius: valstiečiai, įskaitant ministrus ir premjerą, nesuvokia politinio darbo esmės.

Anot Prezidentės, taip nutiko su Darbo kodeksu: įsipareigojimas subalansuoti darbo santykius taip, kad nenukentėtų darbuotojai, buvo deleguotas Trišalei tarybai, permetant politinę atsakomybę kitiems. Nors galiausiai, po didelių diskusijų ir vargų, kodeksas buvo priimtas, nukentėjo visi – ir žmonių supratimas apie Darbo kodeksą, ir pats procesas, ir politinės atsakomybės supratimas.

Smūgis stipresnis, nei gali pasirodyti. Valstiečiai neraukia politikos – tokia jo esmė. Maždaug tas pats būtų, jei apie simfoninio orkestro dirigentą kas pasakytų, kad tas nepažįsta natų.

4 smūgis. Vietoj pokyčių – mokesčių reformų manija ir jų parodija

Valstiečiai ypač daug tarškėjo apie mokesčių pertvarką. Kuri galiausiai virto silpnu finansų ministro bakalauriniu darbeliu „Mokesčių pertvarkos planas“.

Prezidentės smūgių serija: 1) mokesčių perstumdymas, iš vienų atimant ir dovanojant kitiems, socialinio teisingumo tikrai nepridės; 2) neparuoštų reformų manija, kuri matoma dabar, gali virsti išsiilgtų pokyčių parodija; 3) stumdoma atsakomybė prognozuoja netesėtų politinių pažadų sezoną ir veiklos imitaciją; 4) žmonių gyvenimo nepagerins ir PVM lengvatos šildymui panaikinimas.

Prezidentė priminė ministro Šapokos rašinėlį laisva tema kaip bakalauro darbą įvertinusiems Skvernelio ministrams tai, kas akivaizdu ir ne ministrams: daug žmonių ir taip neišgali susimokėti komunalinių mokesčių, todėl sulig šildymo sezonu šiluminis skurdas dar padidės, kelis kartus išplėsdamas potencialių pašalpų gavėjų ratą.

Smūgis stipresnis, nei gali pasirodyti. Valstiečiai neraukia politikos – tokia jo esmė. Maždaug tas pats būtų, jei apie simfoninio orksestro dirigentą kas pasakytų, kad tas nepažįsta natų.
R. Valatka

Ar dabar krizė, kad to reikėtų? – retoriškai klausia Grybauskaitė. Išvertus iš politinės kalbos į gatvės: Premjere, ar bent supratote, ką padarėte su PVM lengvata šilumai ir ką dabar darote su mokesčiais?

5 smūgis. Lietuvai valdyti reikia ne Naisių pagonių rinktinės, o stiprių partijų

Itin netikėtas buvo Prezidentės pasažas apie politinį blogį – silpnas partijas.

Prezidentės verdiktas: chroniškas koalicijų trapumas neužtikrina žmonėms saugumo jausmo, be aiškaus partinio užnugario pradėjo strigti ir pertvarkos. Stabiliai demokratinei valstybei reikia skaidrios, brandžios ir stiprios partinės sistemos. Išplauta partinė atsakomybė ir atskaitomybė leidžia suvešėti įvairioms populizmo atmainoms.

Tai, kad šalį valdo partiniai šizofrenikai, galima įsitikinti vos ne kasdien. Partinė valstiečių šizofrenija peržengė Lietuvos ribas. Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje valstiečiai Vareikis su Poderiu dirba krikščionių demokratų EPP frakcijoje, o Šakalienė – liberalų. NATO Parlamentinėje Asamblėjoje du valstiečiai veikia Socialistų frakcijoje. Valstietis Ropė Europarlamente – tarp žaliųjų. Tai kas jie tokie, tie valstiečiai?

Kaip tokiais atvejais sakoma, Dieve, saugok Lietuvą nuo tokios Naisių kaimo rinktinės.

Šis Prezidentės smūgis – ir autosmūgis. Atėjusiai į Daukanto aikštę ant antipartinės bangos ir aštuonerius metus neigusiai partijas kaip vienintelį būdą daryti demokratinei politikai, Grybauskaitė, matydama, į kokią juodąją skylę su Karbauskio ir Skvernelio obuolmušiais gravituoja politika, regis, suprato savo klaidą ir imasi ją taisyti. Bent jau žodžiais.

Ups! Perfrazuojant Binkį, į Skvernelio ir Karbauskio vartus tvarkingu tempu garbingai įvarytas golas. Valdančiajai daugumai konstatuota silpnaprotystė. Tokio valstybės vadovo įvertinimo iki šiol nesusilaukė nė viena Seimo dauguma.
R. Valatka

6 smūgis. Karbauskio naisiečiams ir Skvernelio ministrams stinga proto

Ypač žiaurus metinio pranešimo pasažas. Užsitęsusi valstybės valdymo sumaištis ir reformų neapibrėžtumas jau kelia nerimą.

Prezidentės diagnozė: Karbauskio-Skvernelio klikai stinga proto: „Politinė atsakomybė – tai ne atskiri sektoriniai perstumdymai, o koordinuotas darbas ir solidarus apsisprendimas už gyventojams būtinų strateginių sprendimų visumą. Jiems priimti reikalinga politinė valia, bet jos nepridės nei Trišalė taryba, nei buldozerinė pseudodemokratija. Rimtoms permainoms ir generaliniam apsivalymui reikia ne tik jėgos ir drąsos, bet ir proto.“

Ups! Perfrazuojant Binkį, į Skvernelio ir Karbauskio vartus tvarkingu tempu garbingai įvarytas golas. Valdančiajai daugumai konstatuota silpnaprotystė. Tokio valstybės vadovo įvertinimo iki šiol nesusilaukė nė viena Seimo dauguma.

Gedan tsuki. Smūgis žemiau juostos. Kokie variantai valstiečiams, kai net Prezidentė, šiaip jau daug kur artima komandiniam dabartinės Seimo daugumos raugui, kalė į valstiečių vartų devyniukę? Dviejų nuomonių nebėra. Naisių mėšlinės vežėčios įklimpo į savo pačių mėšlą.

7 smūgis. Valstiečių draudimai veda į šešėlį ir pogrindį

Grybauskaitė volu pervažiavo per naisiečių arkliuką – #TheRyga draudimus. Kad visiems viskas būtų aišku, Prezidentė kerta: „Kova su alkoholizmu turi telkti, o ne skaldyti visuomenę. Neleisti, uždrausti, atimti, aptverti, apmokestinti – tai primityvus ir paprastas kelias, kuris veda tik į šešėlį ir pogrindį. Mūsų užduotis – ugdyti, padėti, suteikti šansą, parodyti kitokį gyvenimą – štai mūsų atsakomybė. Jeigu jos kratysimės, problemos nesispręs ir tik gilės.“

Grybauskaitė koncentruotai pakartoja tą patį, ką prieš Seimui priimant Karbauskio ir Skvernelio pasiūlytus talibaninius draudimus, tvirtino jų kritikai. Ar Veryga su Tomilinu ir Dapšausku išdrįs dabar apkaltinti ir Grybauskaitę, kad ji yra nupirkta alkoholio pramonės?

Jei valstiečiai būtų nuoseklūs, privalėtų tai padaryti. Neišdrįso. Kinkos per silpnos. Lieka tik apsimesti, kad nieko neįvyko. Arba meluoti, kad jo ir Prezidentės požiūriai sutapo, kaip būdingai sau pasielgė Naisių ponas.