Daug kas stebėjosi, kodėl socdemai taip lengvai sutiko su visais valstiečių reikalavimais ir koalicijoje nuėjo giliai į šešėlį, abiem rankomis dengdamiesi akis nuo Ramūno Saulės spindulių. „Partijoje krizė, pamestas identitetas ir jie nebežino, kas jie tokie“ – gūžčiojo pečiais politologai.

Vaikeli mielas, kaip gerai socdemai žino, kas jie tokie. Ir kaip gerai supranta, jog pasitraukę į opoziciją būtų netekę taip kruopščiai ketverius metus kurtų ėdžių vaikams, giminėms ir partijos bičiuliams. O dabar naujoji valdžia sutraiškys „Lietuvos geležinkelius“, užsiims tautiniais kostiumais ar alkoholio prevencija ir paliks nedideles socdemines išdaigas nuošaly.

Juk niekas nepastebi, kad komisaro Vytenio Andriukaičio patarėja dirba tokia Vilija Sysaitė. Ir grynas sutapimas, kad įtakingo socdemo ir Vytenio bičiulio Algirdo Syso dukros vardas irgi Vilija.

Arba kad buvęs premjero Algirdo Butkevičaus atstovas spaudai Mindaugas Janulionis sklandžiai perėjo atstovauti naujajam ūkio ministrui Mindaugui Sinkevičiui. Vieno Mindaugo, to, kuris Sinkevičius, tėtis Rimantas buvo susisiekimo ministras, o kito Mindaugo, to, kuris Janulionis, tėtis tvarkingai ilgus metus vadovavo dukterinei „Lietuvos geležinkelių“ įmonei „Gelmagis“, kuri vėliau buvo sujungta su kita dukterine LG įmone UAB „Geležinkelių tiesimo centru“. Abu jaunieji Mindaugai, be abejo, abu socialdemokratai, tad žvaigždėse buvo lemta, kad jie surastų vienas kitą.

Tačiau šiandien aš apie ką kitą. Apie vieną bendrovę ir kelis žmones. Bet tai atspindys dešimčių bendrovių ir šimtų bičiulių, kurių pagalba socialdemokratai prievartauja šitą valstybę. Prievartauja jau seniai, neskubėdami ir tikrai profesionaliai. Dešimtimis tūkstančių eurų už kiekvieną trūktelėjimą.

O dabar mūsų istorijos įžanga ir pagrindinis herojus.

Alvydas Vadeika

Mūsų istorijos herojus ponas Alvydas Vadeika viešojoje erdvėje pasirodo 2000 metais. Tuo metu būdamas „Vilkyškių pieninės“ akcininku ir direktoriaus pavaduotoju su Lietuvos centro sąjunga balotiruojasi į Pagėgių savivaldybės tarybą. Šalia jo bendražygis ir Vilkyškių mokyklos direktorius Petras Dumbliauskas.

Vėliau bendražygių keliai skiriasi. Petras Dumbliauskas tampa socialdemokratu, LSDP Pagėgių skyriaus pirmininku ir iki 2015 metų sėkmingai dalyvauja rinkimuose, kurį laiką eina Pagėgių mero pavaduotojo ir patarėjo pareigas. Po nesėkmės 2015 metais jis pasitraukia iš LSDP Pagėgių pirmininko pareigų ir tampa garbės pirmininku. Prie Petro Dumbliausko dar grįšime.

Alvydas Vadeika
Foto: Asmeninis archyvas

2007 metų savivaldos rinkimai. Alvydas Vadeika vis dar su Zuoko centro sąjunga, bet „Vilkyškių pieninės“ akcijos jau parduotos, dabar jis deklaruoja esąs UAB „Litorina“ valdybos pirmininkas ir akcininkas. Nepamirškime UAB „Litorinos“.

Rinkimai Pagėgiuose ponui Vadeikai nesėkmingi, nors jis buvo pirmasis partijos numeris, rinkėjai jį nureitinguoja ir į Pagėgių tarybą jis nepatenka.

Praeina ketveri metai ir Alvydas Vadeika vėl dalyvauja rinkimuose. Tik šį kartą kaip ir Petras Dumbliauskas jis jau socialdemokratas. Dalyvauja rinkimuose į Palangos savivaldą. Rinkimai vėl nepavyksta, bet Palangoje jis įsitvirtina – tampa LSDP Palangos skyriaus pirmininko Dano Palucko (jaunesniojo Gintauto Palucko, kuris dabar nori vadovauti LSDP, brolio) pavaduotoju ir „Palangos lino“ statybos baro vadovu.

2013 metai ir pono Alvydo Vadeikos gyvenime judesys. Pasak laikraščio „Palangos tiltas“, kartu su Danu Palucku jis dažnai lankosi Vilniuje ir pristatomas tuometei ūkio ministrei Birutei Vėsaitei kaip potencialus naujas poilsio namų „Baltija“ vadovas. Tačiau ši vieta masina ir socialdemokratą Daną Palucką bei kitus Palangos socdemų bičiulius, juk Ūkio ministerijos pastangomis „Baltijoje“ buvo pakeista struktūra ir įkurtas papildomas direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams etatas. Nežinia, kokios katės draskosi Palangos socdemų viduje, bet 2013 metų vasarą Alvydas Vadeika apkaltinamas partinių dokumentų pasisavinimu ir gauna papeikimą.

Susipažinom? O dabar peršokime į Teisingumo ministerijai ir Kalėjimų departamentui pavaldžią valstybės įmonę.

Valstybės įmonė „Mūsų amatai“

2014 metų gegužės 23 dieną įvyksta reorganizacija ir nuteistųjų įdarbinusių besirūpinusios Alytaus, Marijampolės ir Pravieniškių valstybės įmonės sujungiamos į vieną valstybės įmonę „Mūsų amatai“. Įmonė nemaža – pardavimo pajamos per 2015 metus sudarė daugiau kaip 7 milijonus eurų.

Reorganizavimo priežastys? Galbūt ekonominės, o galbūt ir tai, kad iki tol Pravieniškių valstybės įmonei vadovavęs ir 30 metų čia dirbęs ponas Vytautas Pitkauskas 2013 metais turėjo didelių nemalonumų su teisėsauga. Jis kaltinamas iššvaistęs turtą, piktnaudžiavęs pareigomis, davęs kyšį, taip pat pasisavinęs kalinių pagamintus daiktus ir vėliau dovanojęs juos įtakingiems žmonėms.

Ar jus nustebins, kad vienas iš tokių žmonių buvo svarbus socialdemokratas, tuometis Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Bronius Bradauskas, kurio medžiotojų būrelis iš Vytauto Pitkausko gavo medžiotojų bokštelį?

Vaikeli mielas, kaip gerai socdemai žino, kas jie tokie. Ir kaip gerai supranta, jog pasitraukę į opoziciją būtų netekę taip kruopščiai ketverius metus kurtų ėdžių vaikams, giminėms ir partijos bičiuliams.
Andrius Tapinas

2013 metais Vytautas Pitkauskas sulaikomas. Sulaikomas ne vienas – kartu su Kaziu Raudeliūnu, kuris tarėsi, kad nuteistieji sutvarkytų tuomečio finansų viceministro Aloyzo Vitkausko mamos ir sesers namo stogą. Sulaikomas ir Antanas Pikšilingis. Prisiminkite tas pavardes – Pitkauskas, Raudeliūnas ir Pikšilingis. Netrukus prireiks.

Taip atsiranda valstybės įmonė „Mūsų amatai“. Gegužės 23 įsteigiama, o birželio 5 dieną socialdemokratas Alvydas Vadeika ne konkurso būdu jau skiriamas jos direktoriaus pavaduotoju, kadangi į šias pareigas konkurso nereikia.

Tiesa, pavaduotojo karjera trunka tik 6 dienas, nes birželio 11 dieną Alvydas Vadeika jau skiriamas laikinuoju direktoriumi, kol bus surengtas konkursas nuolatiniam direktoriui.

2014 metų lapkritį skelbiami konkurso rezultatai ir nuolatiniu direktoriumi, žinoma, tampa Alvydas Vadeika. Po kelių dienų suformuojama „Mūsų amatų“ valdyba ir jos pirmininku tampa Arvydas Domanskis – nuo 2014 spalio Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas, be abejo, įtakingas socialdemokratas, šiuo metu dar esantis LSDP pirmininko rinkimų komisijos pirmininku.

Kodėl tokia staigi ir greita abiejų socialdemokratų Vadeikos ir Domanskio karjera?

Juozas Bernatonis

Paprasta – tuometis teisingumo ministras yra socialdemokratas Juozas Bernatonis. Toks sutapimas, kad jis yra baigęs Kauno politechnikos institutą ir dirbęs ten moksliniu bendradarbiu. Kaip tik tuo metu šioje aukštojoje mokykloje studijavo ir Alvydas Vadeika.

Arvydo Domanskio biografija lieka paslaptyje – ją pateikti Kalėjimų departamentas atsisakė, tačiau šaltinių teigimu, Domanskį ir Bernatonį sieja bendra Kauno rajono komjaunimo sekretorių karjera.

Šaltinių teigimu, būtent Juozo Bernatonio nurodymu Alvydas Vadeika buvo paskirtas į „Mūsų amatus“ ir įmonėje neretai girdavosi savo artimais ryšiais su „patronu“.

Ponas Vadeika pradeda darbuotis „Mūsų amatuose“ ir labai greitai galim matyti pirmuosius rezultatus.

Danas Paluckas

2015 metais įmonėje atsiranda ir LSDP Palangos skyriaus pirmininkas Danas Paluckas, kuris VRK deklaracijoje tikina, kad nuo 2015 metų vadovauja Klaipėdos padaliniui. Vienintelė problema – toks padalinys neegzistuoja. Šiuo metu Danas Paluckas užima „Mūsų amatų“ komercijos vadovo ir Vakarų Lietuvos atstovybės vadovo pareigas, tačiau oficialiai ši atstovybė įregistruota tik 2016 metų lapkričio mėnesį.

Danas Paluckas, nuotrauka iš „Google Plus“

Tačiau Danas Paluckas neapsiriboja tik darbu pas savo partijos skyriaus pavaduotoją Vadeiką. 2015 metais Danas Paluckas įregistruoja UAB „Auksitas“. Jis jos vadovas ir vienintelis akcininkas. Ar jus nustebins, kad UAB „Auksitas“ figūruoja kaip valstybės įmonės „Mūsų amatas“ verslo partneris ir 2015 metais Marijampolės filialui buvo skolinga 3453 eurus. Manęs nenustebins.

2017 metų sausį Danas Paluckas tampa įmonės komercijos direktoriumi ir tuo pačiu laikinai eina Vakarų Lietuvos atstovybės vadovo pareigas.
Jeigu tu negali įdarbinti savo partijos bičiulio ir skyriaus pirmininko, vėliau jam sukurti atstovybę tame regione, kur jis gyvena, ir dar turėti verslo ryšių su jo privačia įmone – tai kam tada iš viso dirbti?

Petras Dumbliauskas ir „Infleks“

2016 metų vasarį įmonėje „Mūsų amatai“ vadybininku yra įdarbinamas Petras Dumbliauskas. Taip, tas pats Alvydo Vadeikos bendražygis ir ilgametis LSDP Pagėgių skyriaus pirmininkas. Atsakydami į mano klausimą dėl pono Dumbliausko „Mūsų amatai“ tvirtina, kad ponas Dumbliauskas buvo įdarbintas Kalėjimų departamento direktorės Živilės Mikėnaitės, šiuo metu nušalintos nuo pareigų, teikimu. Kaip keista. Kodėl departamento direktorė turėtų rūpintis paprasto vadybininko darbo vieta?

Petras Dumbliauskas gauna algą, kompensaciją automobiliui, tačiau, kaip teigia mano šaltiniai įmonėje, „Mūsų amatuose“ jo iš viso niekas nematė. Petras Dumbliauskas iš įmonės atleidžiamas spalio mėnesį.
2015 metais vienu didžiausių prekių ir paslaugų tiekėju bendrovei „Mūsų amatai“ tampa Latvijos kapitalo bendrovė „Infleks”.

Per 2015 metus ji parduoda “Mūsų amatams“ prekių ir paslaugų už 56 461 eurą. 2016 metai bendrovei „Infleks“ dar sėkmingesni – „Mūsų amatai“ už įrangą jai sumoka 165 378 eurus. „Infleks“ yra didžiausias „Mūsų amatų“ tiekėjas – jos sutartys sudaro 23% visų įmonės “Mūsų amatai” viešųjų pirkimų.

Jūs laukiate dramos? Jaučiate, kad „Infleks“ paminėta neatsitiktinai? Ponai ir ponios, jūs teisūs.

Bendrovės „Infleks“ atstovas Lietuvoje yra Modestas Dumbliauskas. Taip, senojo Alvydo Vadeikos bendražygio socialdemokrato Petro Dumbliausko sūnus.

Vėlgi įmonės darbuotojai tikina, kad techninės konkurso sąlygos buvo parengtos būtent įmonei „Infleks“.

„Justura“ ir „Vildeta“

Viešuosiuos pirkimuose bendrovė „Mūsų amatai“ turi ir konkurentų. Vienas pagrindinių – socialinė įmonė „Justura“, kurios direktorius yra Vytautas Pitkauskas. Taip, tas pats buvęs Pravieniškių valstybės įmonės vadovas, teisiamas už piktnaudžiavimą tarnybą ir turto iššvaistymą.

Čia galbūt lyrinis nukrypimas, bet kokia ironija – už valstybės turto iššvaistymą teisiamas žmogus vadovauja socialinei įmonei, kuri semia valstybės pinigus rieškučiomis. 2015 metais ji laimėjo viešųjų pirkimų konkursų už 505 293 eurus, o 2016 metais už 699 350 eurų.

Dar labiau ironiška, kad pagrindinis „Justuros“ klientas yra Nacionalinė teismų administracija ir Laisvės atėmimo vietų ligoninė. Vytautas Pitkauskas senų medžioklės plotų nepamiršta, o mūsų viešųjų pirkimų kontrolės sistema veikia tiesiog puikiai.

Arvydo Domanskio biografija lieka paslaptyje – ją pateikti Kalėjimų departamentas atsisakė, tačiau šaltinių teigimu, Domanskį ir Bernatonį sieja bendra Kauno rajono komjaunimo sekretorių karjera.
Andrius Tapinas

UAB „Justura“ irgi yra įdomi. Jos vienintelė akcininkė yra Nijolė Paškevičienė, o jos sutuoktinis Algimantas Paškevičius vadovauja tuo pačiu adresu įsikūrusiai UAB „Vildeta“. Neįtikėtino sutapimo dėka UAB „Vildeta“ direktoriaus pavaduotoju yra Vytautas Pitkauskas. Anksčiau abu Paškevičiai buvo UAB „Senasis akvedukas“ akcininkai, kuriai buvo pripažintas tyčinis bankrotas.

UAB „Justura“ ir UAB „Vildeta“ puikiai bendradarbiauja viešuosiuose pirkimuose. Pavyzdžiui, Šiaulių valstybinei kolegijai perkant stelažus konkursą laimi UAB „VIldeta“, pasiūliusi 35 278 eurus, o štai UAB „Justura“ kukliai lieka antroje vietoje su 39 512 eurų.

Grįžkime prie „Mūsų amatų“. UAB „Justura“ yra jų konkurentai, bet sena meilė nerūdija. Ir „Justura“, ir „Vildeta“ figūruoja „Mūsų amatų“ verslo partnerių ir skolininkų sąrašuose, o 2016 metų lapkričio 10 dieną pasiūliusi mažiausią kainą UAB „Justura“ parduoda „Mūsų amatams“ įrankių už 10 434 eurus.

„Mūsų amatų“ darbuotojų teigimu, yra neoficialus nurodymas įmonei nedalyvauti konkursuose, kuriuos laimi UAB „Justura“ ir Vytautas Pitkauskas. Pavyzdžiui, 2016 metų gruodį „Justura“ laimi Kalėjimų departamento kuruojamų Panevėžio pataisos namų konkursą patalynei ir rankšluosčiams pirkti už 38 444 eurų plius PVM.

Kalėjimų departamentui pavaldžių „Mūsų amatų“ Panevėžio padalinys turi tokiems darbams skirtą siuvyklą, bet konkurse net nedalyvauja ir valstybės pinigai keliauja į UAB „Justura“.

Litorina, Litorina

Kitas įdomus dalykas yra „Mūsų amatų“ darbuotojų sąrašas. Taip, jis pasiekiamas viešai įmonės interneto puslapyje. Tačiau jis šiek tiek skiriasi nuo tikrojo, kuris naudojamas įmonėje.

Pavyzdžiui, viešajame sąraše neatrasite pirkimų vadybininko Algio Pikšilingio. Taip, to paties, kuris buvo sulaikytas kartu su Vytautu Pitkausku. Jis sėkmingai darbuojasi „Mūsų amatuose“. Kaip ir Kazys Raudeliūnas. Taip, tas pats, kuris padėjo Vytautui Pitkauskui atlikti nusikalstamas veiklas. Jis irgi „Mūsų amatų“ vadybininkas.

O po to stebimės, kodėl su „Justura“ taip gražiai bendradarbiaujama.

Jeigu tu negali įdarbinti savo partijos bičiulio ir skyriaus pirmininko, vėliau jam sukurti atstovybę ir dar turėti verslo ryšių su jo privačia įmone – tai kam tada iš viso dirbti?
Andrius Tapinas

Viešajame sąraše neatrasite ir vyriausiojo buhalterio pavaduotojos Julijos Železniak. Jos mama Dalia Železniak dirba vyriausiąja buhaltere UAB „Litorina“. Toje pačioje „Litorinoje“, kurios siūliau nepamiršti, nes Alvydas Vadeika buvo jos valdybos pirmininkas. Pradėjęs dirbti „Mūsų amatuose“ jis vietoje savęs valdybos pirmininku paskyrė žmoną Nijolę, o pats liko akcininku.

Tai negi dabar savo įmonės vyr. buhalterės dukros neįdarbinsi valstybės įmonėje. Nežmoniška būtų.

Nešvarus „Švaros etalonas“

2015 metais „Mūsų amatai“ nusprendžia imtis skalbimo. Investuoja valstybės lėšas ir įkuria skalbyklą, tik skalbti nemoka.

Gruodžio 3 dieną pasirašoma sutartis su UAB „Švaros etalonas“. Be konkurso, tiesiog paimama ir pasirašoma sutartis. Paklaustas, kodėl sutartis pasirašyta tokiu būdu, Alvydas Vadeika atsako, kad ji buvo derinta su Kalėjimų departamento direktoriaus vyr. patarėju. Kalėjimų departamentas šito fakto nekomentuoja.

Dar įdomiau, kad sutartį su „Švaros etalonu“ pasirašo ne direktorius Vadeika, o vyr. inžinierius Virūnas Žalnierukynas. Ta akcentuoja ir pats Alvydas Vadeika – sutartį pasirašiau ne aš, nes dieną prieš laikinai eiti pareigas paskiriamas vyr. inžinierius. Pasak šaltinių „Mūsų amatuose“, direktorius žino būdų, kaip išvengti parašo ten, kur jis nenori jo dėti. Kodėl vyr. inžinierius buvo trumpam paskirtas direktoriumi nei „Mūsų amatai“, nei Kalėjimų departamentas nekomentuoja.

Panaši situacija iškilo ir pirmadienį, kai paprašius atsakyti dar į kelis klausimus, „Mūsų amatų“ administracija informavo, kad direktorius paėmė nedarbingumo lapelį, o be jo niekas kitas į klausimus neatsakinėja.

Kodėl sutartis su „Švaros etalonu“ keista?

Pagal ją „Mūsų amatai“ turi teikti „Švaros etalonui“ skalbimo paslaugas, tačiau kadangi „Mūsų amatai“ neturi pakankamai patirties skalbti, jeigu įmonė laimi konkursus, ji darbus perduoda „Švaros etalonui“. „Švaros etalonas“ į „Mūsų amatų“ patalpas atveža dalį savo skalbimo įrangą ir gali naudotis ja savo verslo reikmėms, tačiau skirti nuteistuosius dirbti ir remontuoti turės „Mūsų amatai“.
Kitaip tariant – „Švaros etalonas“ tiesiog užsiima savo veikla, naudojasi patalpomis, pigia darbo jėga ir dar atlieka darbus, jei „Mūsų amatai“ laimi konkursus, nes „Mūsų amatai“ nemoka skalbti. Rojus.

Galbūt „Švaros etalonas“ yra pavyzdinė įmonė ir todėl nusipelnė tokių privilegijų?

Tai negi dabar savo įmonės vyr. buhalterės dukros neįdarbinsi valstybės įmonėje. Nežmoniška būtų.
Andrius Tapinas

Na, nelabai. Įmonė nuolat skolinga „Sodrai“ – sutarties pasirašymo metu skola sudarė virš 60 000 eurų. VMI ją irgi yra įrašiusi į ilgalaikių skolininkų sąrašą. Yra teismo nutartys areštuoti įmonės sąskaitas dėl skolų, 2014 metais jau buvo prašoma kelti įmonei bankroto bylą. Įmonės vadovas Feliksas Doba yra baustas už antstolių reikalavimų nevykdymą.

Bet „Švaros etalonas“ ima šeimininkauti Pravieniškėse ir rezultatų ilgai laukti nereikia.

2016 metų spalį „Mūsų amatų“ darbuotojams kyla įtarimų, kad kažkas ne visai tvarkoje su skalbyklos komunalinių paslaugų apskaita ir direktorius Alvydas Vadeika priverstas sudaryti darbo grupę.

Darbo grupė nustato, kad „Švaros etalonas“ tikri šaunuoliai – oficialiai deklaruodami, jog išnaudoja tik 3000 KwH elektros energijos, jos išnaudoja žymiai daugiau. Aptinkama, kad nuteistieji skalbia „Švaros etalono“ klientui, neturinčiam nieko bendro su „Mūsų amatais“. Aptinkama, kad įrengiant skalbyklą taip nutiko, jog „Švaros etalono“ sunaudojamas vanduo apskaitomas kaip „Mūsų amatų“ vanduo. Aptinkama, kad „Švaros etalonas“ neteisingai pildo važtaraščius ir skirtumas tarp jų nurodyto kilometražo bei faktinio skalbinių išvežiojimo skiriasi dešimt kartų.

Trumpai tariant – darbo grupė nustato, kad per devynis 2016 metų mėnesius „Švaros etalonas“ sugebėjo „Mūsų amatams“ padaryti 21 799 eurų nuostolį. Siūloma kuo greičiau nutraukti sutartį su „Švaros etalonu“, imtis priemonių išieškoti nuostolius, o ateityje skalbimo paslaugas pirkti viešųjų pirkimų konkurse.

Tačiau suskaičiuota tik tai, kai buvo tiesiog pavogta, ydingas bendradarbiavimo modelis nevertintas.

Vieno mėnesio pavyzdys. „Mūsų amatai“ laimi Lietuvos kariuomenės, Druskininkų ligoninės ir dar kelių smulkesnių įmonių skalbimo konkursus už 5150 eurų plius PVM ir viską perduoda „Švaros etalonui“ už 4950 eurų plius PVM. Atidavę patalpas, komunalines ir nuteistųjų darbą privačiai įmonei „Mūsų amatai“ uždirba 200 eurų pelno. Ir taip kiekvieną mėnesį. Puikiai.

Atsakydamas į mano klausimą apie santykius su „Švaros etalonu“, direktorius Alvydas Vadeika teigė, kad po darbo grupės išvadų ėmėsi visų teisinių priemonių sutarčiai nutraukti.

2016 gruodį toliau sėkmingai skalbiama. „Mūsų amatai“ perduoda užsakymų „Švaros etalonui“ už beveik 5000 eurų.

2016 gruodžio 30 dieną „Švaros etalonas“ dar laimi vieną „Mūsų amatų“ viešųjų pirkimų konkursą mažiausia kaina pasiūlęs skalbimo priemonių už 3600 eurų.

Kuo pakerėjo „Švaros etalonas“ (beje, vienas iš jo akcininkų Dainius Švipas kartu su LVŽS kandidatavo į Seimą) valstybės įmonę „Mūsų amatai“ ir jos vadovus? Čia turbūt klausimas, į kurį turėtų atsakyti atitinkamos institucijos.

Ar užteks? Turbūt užteks, nors dar būtų galima tęsti.

Tai vienos valstybės įmonės istorija. Bet neabejotina, kad tokių per ketverius metus savo bičiuliams, draugams ir giminiečiams socialdemokratų suverto voratinklio valstybės įmonių yra dešimtys, jei ne šimtai.

O jose dirbantiems žmonėms, matantiems visus šituos pirkimus iš partiečių sūnų įmonių, bičiulių ir bičiulių vaikų įdarbinimą, neaiškių bendrovių protegavimą, pasityčiojimą iš viešųjų pirkimų, pradeda nelaikyti nervai.

Ir kai vieną dieną jie nutrūks, raudonajai socialdemokratų rožei gresia nuvysti. Bet kol kas jie koalicijoje, žemesni už žemę ir tylesni už žolę, kad tik niekas netrukdytų tvarkytis savo ir savų bičiulių reikalų. O kad tuo pačiu lengvai pažaginama valstybė, tai nieko tokio. Negi pirmas kartas.

Ai, tiesa, su Valentino diena jus, „Mūsų amatai“.

Haiku

Bičiuli mielas
Padėk trūktelt valstybę
Skoloj neliksim

Autorius – Edvinas Skiestenis.