Trumpai prisiminkime 2009 m. rugpjūčio 21 d., kai tuometinis švietimo ir mokslo ministras patvirtino naują pedagogų darbo apmokėjimo tvarką, vietoj anksčiau nustatytų konkrečių atlyginimų koeficientų įvesdamas vadinamąsias „žirkles“ – minimalius, vidutinius ir viršutinius pedagogų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientus. Skelbta, kad tai neva suteiks daugiau laisvės mokyklų vadovams. Ir suteikė. Tik nukentėjo dėl to mokytojai.

Taupant pinigus, daliai mokytojų algos imtos skaičiuoti pagal mažesnį koeficientą. Ką tai reiškia? Sumažėjusį atlyginimą.

Pinigų priimti šiam „genialiam“ sprendimui anuomet nereikėjo, o dabar, kad ištaisytume skriaudą pedagogams ir visai sistemai, prie šiemet skirtų lėšų reikia pridėti dar 64 mln. eurų 2017 metams. Tai bus 2009 m. mokytojams padarytos skolos likvidavimas, t. y. minėtųjų „žirklių“ panaikinimas.

Šis žingsnis susideda iš dviejų etapų. Nuo rugsėjo nebeliks minimalių koeficientų, jie bus pakelti iki vidurkio. O nuo sausio nebeliks vidutinių: visų pedagogų algos bus skaičiuojamos pagal maksimalius koeficientus.

Nuo rugsėjo maži algų koeficientai kils iki vidurkio

Turime nemažai pedagogų, kuriems algos skaičiuojamos pagal minimalius, vidurkio nesiekiančius koeficientus, todėl nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. koeficientai vidutiniškai iki 5 proc. bus didinami tik šiems mokytojams, t. y. jų minimalūs, vidurkio nesiekiantys koeficientai bus padidinti iki vidurkio. Tokiu būdu nuo šio rudens, skyrus 8 mln. eurų, bus panaikinta žemiausia koeficientų riba.

Kiek padidės alga konkrečiam mokytojui, priklauso nuo jo turimos kvalifikacijos, tarifikuotų pamokų skaičiaus, pedagoginio darbo stažo. Mokyklos vadovas, suderinęs su darbuotojų atstovais ir atsižvelgdamas į darbo užmokesčiui skiriamas lėšas, mokinių skaičių ir situaciją konkrečioje švietimo įstaigoje, nustatys, kaip ir kiek bus didinami pedagogų atlyginimai konkrečioje mokykloje. Tai gali būti ir keli eurai, jeigu mokytojas turi nedaug pamokų per savaitę, natūralu, kad jo algos kilimas bus nedidelis.

Kitas žingsnis – padidinti vidutinius koeficientus iki maksimalių, taip visiškai panaikinant tarifinių atlygių koeficientų „žirkles“. Būtent to visuomet reikalavo ir švietimo profesinės sąjungos.

Nuo sausio – tik maksimalūs atlyginimų koeficientai

Kaip minėjau, 2017 m. tam iš viso reikia 64 mln. eurų. Šią sumą sudaro: 29 mln. eurų – perskaičiuota lėšų suma nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki vidurkio pakeltiems koeficientams mokėti ir dar 35 mln. eurų – maksimaliems atlyginimo koeficientams mokėti nuo 2017 m. sausio 1 d. Algos vidutiniškai iki 5 proc. augs tiems, kurie neturėjo tokių koeficientų. Vadinasi, nuo kitų metų „žirklės“ bus panaikintos, ir visiems mokytojams atlyginimai bus skaičiuojami pagal maksimalius koeficientus.

Tik tai įvykdę galėsime kelti atlyginimus visiems be išimties pedagogams. Toks algų didinimas numatytas kasmet iki 2020 metų, patvirtinus ilgalaikę darbo užmokesčio didinimo programą. Ji pateikta derinti Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms bei profesinėms sąjungoms.
Žinoma, visi norime greitų pokyčių, ypač, kai kalbame apie finansus. Tačiau nepamirškime, kad dabar tik naikinami 2009 m. priimto sprendimo padariniai. Jeigu vienu metu kelsime koeficientus visiems pedagogams vienodai, niekuomet nepanaikinsime atlyginimų „žirklių“.