Tad kokios dovanos padėtos po švietimiečių Kalėdų eglute...:

Mokykloms

1. Nuo kitų metų 34 eurais didėja mokinio krepšelis, dabar jis sieks 1014 eurų. Šis augimas – rekordinis. 2010-2013 m. mokinio krepšelis apskritai nebuvo keltas, o pastaraisiais metais paaugdavo 10-11 eurų.

2. Eksperimentinis mokyklų finansavimo modelis – klasės krepšelis – nuo 2016 m. sausio 1 d. bus išbandytas Alytaus, Jonavos, Telšių, Raseinių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse. Nauja švietimo finansavimo metodika leis išsaugoti adekvatų mokyklų finansavimą mažėjant mokinių skaičiui.

3. Atnaujinama 130 švietimo įstaigų pastatų ir 14 švietimo įstaigų sporto aikštynų, nupirkti 48 geltonieji autobusai, juos gavo 39 savivaldybės.

Mokytojams

1. Nuo 2016 m. sausio 1 d. pirmą kartą po šešerių metų didinami visų pedagogų – nuo darželio auklėtojų iki mokytojų – atlyginimai. Mažiausiai uždirbantiems – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams – darbo užmokestis kils iki 7 proc. (šiemet jų algos jau didėjo 10 proc.).

2. Pradedantiems bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams atlyginimai didės 5 proc., visiems kitiems – 3 proc. Tai – pirmi žingsniai didinant pedagogų algas.

3. Nuo šio rudens švietimo įstaigų vadovams panaikinta prievolė vesti pamokas – jos panaudojamos mokytojų krūviams didinti. Vadovų darbo krūvis ir atlygis dėl to nesikeičia, jie buvusių pamokų valandas skiria administraciniam darbui.

4. Įsteigtas specialus lėšų fondas į pensiją išeinančių pedagogų išmokoms. 2015 m. tam jau buvo skirta 1,7 mln. eurų, fondu pasinaudojo per 900 mokytojų senjorų. 2016 metais šiam tikslui numatyta 3 mln. 200 tūkst. eurų – tai 1,5 mln. eurų daugiau nei šiemet.

Mokiniams

1. Siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal neformaliojo vaikų švietimo programas skaičių, kokybę, įvairovę ir prieinamumą, nuo 2015 m. spalio 1 d. įvestas neformaliojo švietimo krepšelis. Jis bus įgyvendinamas ir kitąmet. Daugiau kaip 1000 neformalaus švietimo programų teikėjų pasiūlė ir užregistravo per 2000 įvairių programų, jos papildomai pritraukė 63 tūkst. mokinių.

2. Brandos darbą bus galima rinktis nuo 2017–2018 mokslo metų. Tai pirmas žingsnis tobulinant baigiamųjų egzaminų ir mokinių pasiekimų vertinimo sistemą, pereinant prie kaupiamojo vertinimo – kai įvertinamos ir pripažįstamos ne tik mokinio žinios, bet ir įvairi kita ugdymosi, socialinė, kultūrinė, sportinė veikla. Darbo grupė diskutuoja ir derasi dėl papildomo balo įvedimo 9 ar 10 įvertintam brandos darbui.

3. Siekiant didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, matematika, kuriamas STEAM – gamtos, technologijų, inžinerijos, kūrybingumo ir matematikos – centrų tinklas. Taip pat visos pradinės ir pagrindinės mokyklos, progimnazijos bus aprūpintos gamtos mokslų laboratorine įranga.

Studentams

1. Siekiant skatinti proveržį moksle ir pritraukti daugiau doktorantų, nuo 2015 m. spalio 1 d. doktorantų stipendijos padidintos 25 proc. Pirmųjų studijų metų doktorantų stipendija pakelta nuo 315,4 iki 394,25 eurų, antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantų stipendija – nuo 364,8 iki 456 eurų. Iki šio sprendimo pirmųjų metų doktorantų stipendija buvo mažesnė už minimalią mėnesio algą.

2. ŠMM parengė LRV nutarimo projektą dėl geriausiai besimokančių studentų stipendijų padidinimo 25 proc. Skatinamoji stipendija naujai įstojusiesiems padidėtų nuo 95 iki 117,8 eurų.

3. Už studijas sumokėtą kainą atgaus apie 2 450 geriausiai besimokančių studentų, t. y., 9,79 proc. valstybės finansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių studentų. Tam nuo šio rudens padidintos lėšos iki 4,7 mln. eurų, t. y., skirta 0,6 mln. eurų daugiau nei 2014 metais.

4. Patvirtinta tvarka, pagal kurią suteikiamas papildomas balas baigusiems profesinio mokymo programas su pagyrimu ir stojantiems į tos pačios švietimo srities universitetinių studijų programas.

5. Iki 2016 metų pabaigos iš viso bus atnaujinta 16 bendrabučių – šešių aukštųjų ir vienos profesinės mokyklos.

Pabaigai

Gyvenimas ne visada yra toks, kaip norėtume – daug duobių ir slenksčių, kurios trukdo tapti tobulesniems ar geresniems. Tačiau turime eiti į priekį, privalome ugdyti savyje tą žmogų, kuris gebėtų keisti pasaulį, padaryti jį geresnį. Būtent to ir linkiu gražiausių metų švenčių proga – ne tik švytėkime, bet ir švieskime!