O šiandien grįžtu lėktuvu iš komandiruotės Tadžikistane ir ten to paties tikisi iš mūsų. Nes mes būtinai visur susitikinėjame su vargšais, ieškančiais pagalbos žmogaus teisės srityje, paliekame vilčių, o iš tikrųjų esame didieji veidmainiai. Šitie mūsų susitikimai ir jų tikėjimas mumis, ir šimtai priimtų įvairių veidmainiškų rezoliucijų Europos Parlamente (EP) dėl žmogaus teisių trečiosiose šalyse, paskatino mane parašyti šį straipsnį bei pateikti neginčijamų įrodymų, kad ES – toli gražu nėra žmogaus teises gerbianti Sąjunga.

Iš EP galima išmokti kaip gudriai pažeidinėti žmogaus teises ir už gražių žodžių, tokių kaip demokratija, slėpti autoritarizmą ir daugumos diktatą, kur kitos mažesnės politinės frakcijos neturi jokių teisių, arba pritarti, arba nusileisti, daugumos diktatui, kuris susideda iš tradicinėmis save laikančių socdemų ar konservatorių partijų. Tarsi kitos jau netradicinės ir neturi teisės turėti sprendžiamojo balso, nebent kartais leidžiama pasireikšti į mikrofoną ir tai ne visada. O jeigu dar pažiūrėsite, kaip tos partijos formuoja savo tiesas nacionaliniame lygmenyje, kaip jie turi teisę ir klysti, ir švaistytis valstybės pinigais, ir prieš juos nieko negali imtis nei prokuratūra, nei teismai. O teismai net gali klastoti savo sprendimus pagal neegzistuojančius teisės aktus, kaip neseniai vyko Lietuvoje. Teisės aktas dar neįsigaliojęs, o teismas pagal jį jau priima sprendimą. Na ką pasakyti, veidmainiai ir tiek. Ir aš visa tai išbandžiau ant savo skūros visu gražumu.

ES valstybėje narėje, Lietuvoje, „teisinė“ sistema laisvai gali tai, kas neleidžiama demokratinėje, teisinėje valstybėje. Gali klastoti ir per rinkimus kelti bylas prieš politinius oponentus. Prezidentas gali nurodinėti teismui, kokį reikia priimti sprendimą, ką nubausti, o ką išteisinti. Šiandien Lietuva valdoma slaptųjų pažymų pagrindu. Gali nurašyti ir suvalgyti žmogų, pasodinti į kalėjimą, nesuteikiant jam teisės sužinoti pažymų turinio, o pažymas ruošia tie patys valdžios statytiniai.

Teisėjai, tokie kaip Daiva Pranytė-Zalieckienė, gali nedaryti finansinių dokumentų ekspertizės, nekviesti liudytojų, nekviesti menamų pinigų davėjų ir gavėjų, bet vardyti juos nuosprendyje ir jų sumas, net netikrinti parašų, kuriuos paneigė kaltinamieji ir priimti teisingumą paminančius sprendimus. Be to, už tokius sprendimus tokie teisėjai tuojau pat kyla karjeros laiptais, o kritikams už tokį jų darbą, keliamos bylos, nes teisėjai jaučiasi labai nuskriausti, išgirdę apie save tiesą. Rašau tai ne iš pykčio, pyktis per 10 metų jau nusibodo, o šiaip, dėl informacijos, kad nuimtų rožinius akinius. Nes ir dabar jau žinau, kad iš prezidentūros duotas nurodymas patenkinti prašymą pagal prokuroro suklastotą bylą.

Lietuvai tai normalu, lyg ir galima. Čia dauguma teisėjų posovietinės, komunistinės mokyklos. Koks yra nurodymas – toks sprendimas. Bet viltis miršta paskutinė, nes aš vienintelis iš nuteistųjų atsistojau prieš teismą atvirai atsakyti į bet kokius klausimus byloje, į kuriuos nuosprendį nuteisiant mane 4 metams laisvės atėmimo bausme įrašomi faktai: dokumentų klastojimo, juodosios buhalterijos buvimo, pinigų judėjimo, jų slėpimo – ir nei teismas, nei prokuroras neužduoda nei vieno klausimo dėl šitų faktų. Tad už ką aš 10 metų tampomas po teismus ir nuteisiamas, kas nors gali atsakyti, šitoje a lia “slaptų” pažymų ir bylų fabrikuotojų valstybėje?

Tad dar turiu pagrįstų vilčių, kad Apeliacinis teismas, padaręs finansines, rašytines ekspertizes, išaiškinęs, kad nėra mano parašų, apklausos metu net nepaliestas nei vienas išvardytas faktas, kas pagrįstai leidžia manyti, kad tų įrodymų arba nėra, arba byla sufabrikuota, tikiuosi, ištaisys pirmos instancijos klaidas.

Dar galiu suprasti, kad Lietuva yra tokia, nes visai neseniai išsivadavo iš komunistinio „rojaus“, bet, kad ES ir jos širdis EP daugumos diktato pagrindu daro tą patį, tai jau kelia nuostabą.

Dėl mano imuniteto, tai yra dėl parlamentinės politinės organizacijos ir jos lyderių sufabrikuotos bylos, net nebandoma nors truputėlį pasidomėti ir patikrinti. Pabrėžiu, tai ne kokia nors pelno siekianti verslo kompanija, ar kokius kitus mokesčius mokanti įstaiga. Tai yra politinė, nieko negaminanti, neparduodanti organizacija, neturinti jokio pelno. Jos lyderis neturi jokių darbo sutarčių su šia organizacija, negauna jokio atlyginimo, dirba visuomeniniais pagrindais ir yra tampomas po teismus 10 metų. Galų gale pirmos instancijos teismo apgaulingai nuteisiamas kalėti 4 metus, nepadarius jokių kaltinamųjų reikalaujamų privalomų ekspertizių, neiškvietus liudytojų, kurių irgi reikalavo kaltinamieji.

Apgaulingai teikia įvairius neįrodytus, falsifikuotus dokumentus, prašant EP naikinti mano imunitetą. Prašoma mano imunitetą naikinti pagal vieną švelnesnį straipsnį, pagal kurį galėtų būti taikoma tik finansinė bausmė, o gavus leidimą, Lietuvos teismas įžūliai taiko kitą straipsnį, dėl kurio net neprašė ir negavo leidimo iš EP, tai reiškia – apgaudinėja EP narius. Ir EP, sužinojęs apie visus šiuos faktus, visą tai toleruoja, slepia ir klastoja savo sprendimus.

Todėl drąsiai galiu pasakyti – ir pranešti visiems, iš bet kokios tribūnos, šita ES institucija vadinama Europos Parlamentu – veidmainiška, autokratiška ir neturi jokios moralinės teisės pamokslauti dėl žmogaus teisių kitiems, iki tol, kol pati nesugebės ginti savo piliečių, užtikrinti žmogaus teisių ir vykdyti sąžiningą teisingumą.

Ir kad mano kalbos nebūtų tuščios, pateiksiu tik keletą faktiniais dokumentais patvirtintų įrodymų. Tik prieš tai, noriu pranešti, kad ši panieka skirta ne Lietuvos piliečiams, aš jaučiu jiems didžiulę pagarbą, didelė jų dalis taip pat kenčia nuo tokios sistemos. Tai liečia autokratišką, diktatorišką Lietuvos valdžią. Todėl iš Lietuvos masiškai išvažiuoja žmonės, palieka savo namus, čia mažiausi atlyginimai, pensijos ir daugiausiai žmonių už skurdo ribos, didžiausias savižudybių skaičius...

Faktai:

– Kratos vykdymas partijos būstinėje, neįleidžiant partijos vadovybės ir jos advokato. [Dokumentas 1] Tai yra neteisėta, bet teismas nekreipia dėmesio į tai ir naudojasi šitomis klastotėmis.

– Politinės partijos buhalterinėje byloje išrašomas arešto orderis partijos lyderiui rugpjūčio 25 d., žinant, kad 26 d. vyks partijos suvažiavimas, o jo metu bus renkamas partijos pirmininkas. [Dokumentas 1] [Dokumentas 2]

– Partijos pirmininkui rinkimų į Seimą metu pritaikomas namų areštas, be leidimo susitikti su rinkėjais, byloje susijusioje su partijos buhalterija, už kurią atsakomybę turėtų nešti buhalteris. [Dokumentas 1] [Dokumentas 2] [Dokumentas 3]

– Slapti teismo posėdžiai suderinti tik su prokuroru, neinformavus nei kaltinamojo, nei jo advokato. Priimtas sprendimas kreiptis į EP dėl mano imuniteto į kurį buvo įtraukti dokumentai, neatitinkantys tikrovės ir dezinformuojantys EP narius. [Dokumentas 1] [Dokumentas 2]

– Kreipimasis buvo suformuotas pagal lengvinantį straipsnį. Vadinasi, man galėjo būti taikoma tik piniginė bauda, nes iki partijos sukūrimo aš neturėjau jokių reikalų su teisėsauga. [Dokumentas 1]

– 2012 m. rinkimų į Seimą metu, po pirmojo rinkimų turo, Darbo partija laimėjo pirmą vietą su galimybe, pagal Konstituciją, formuoti Vyriausybę. Tačiau iki antro turo likus 3 dienoms, Darbo partijai ir jos lyderiams pritaikomas sunkesnis straipsnis.

er visas žiniasklaidos priemones paskelbiama, kad Darbo partija bus likviduota, o jos lyderis Viktoras Uspaskichas bus nuteistas ne mažiau kaip 4 metų laisvės atėmimu. Sudaroma iliuzija, kad balsuoti už šią partiją nebėra prasmės. Iš Prezidento, partijų lyderių ir žmogaus teises ginančių nevyriausybinių organizacijų, veidmainiškai daug kalbančių apie žmogaus teises ir demokratiją, – nei vieno smerkiančio žodžio už tokius grubius susidorojimus su politiniais konkurentais. Nes visa tai daroma suderinus.

Maža to, Lietuvos teismas nebuvo gavęs iš EP leidimo pagal šį straipsnį vykdyti baudžiamojo persekiojimo. Net nebuvo dėl to kreiptasi. [Dokumentas 1] [Dokumentas 2]

– Lietuvos teismas atmeta visus kaltinamųjų prašymus padaryti finansinių dokumentų ekspertizes, atsisako iškviesti liudytojus, galinčius paliudyti kaltinamųjų nekaltumą. Teismas net nepaskyrė ekspertizės dėl parašų, kuriuos neigė kaltinamieji. Dėl pastarųjų tik po nuosprendžio buvo padarytos ekspertizės ir įrodyta, kad parašai suklastoti.

Pirmos instancijos teismas, vykdydamas užsakymą ir žemindamas teisingumo sistemą, nors pats pripažino, kad V. Uspaskichas neturėjo jokios turtinės naudos (byloje nėra nei vieno dokumento, liudijančio apie mano nusikaltimą), neturėdamas EP leidimo vykdyti teismą pagal šitą 182 straipsnį, nuteisė mane, partijos lyderį, laisvės atėmimu 4 metams. Taip perspėdamas visus kitus, kad būti partijos pirmininku, nesuderinus su aukščiausia valdžia Lietuvoje ir ES yra pavojinga ir draudžiama.

Po šito sprendimo visi teisėjai buvo paaukštinti, o prokuroras būtent pagal šitą bylą paskelbiamas metų žmogumi. Taip visiems teisėsaugos pareigūnams pranešant: jeigu vykdysit užsakymus, karjera jums bus garantuota. Tokios realijas ir tvarka Lietuvoje, ES valstybėje narėje. [Dokumentas 1] [Dokumentas 2] [Dokumentas 3] [Dokumentas 4]

- Prezidento A. Brazausko liudijimas, kad buvo duotas nurodymas sunaikinti V. Uspaskichą kaip politinį lyderį. [Dokumentas 1] Tiesiog verta pacituoti – “buvo duotas nurodymas išginti V. Uspaskich iš Lietuvos, tai darė įtakingi žmonės per prokuratūrą ir mokesčių inspekciją” - štai jums ir atsirado ir byla, ir mokesčių inspekcija, ir netinkama partijos buhalterija.

- Teismo spendimas, kuriame pripažįstama, kad byla susijusi su politine veikla ir todėl turi būti taikomas namų areštas. [Dokumentas 1]

- Prezidento V. Adamkaus liudijimo įrašas, kad jis darė įtaką, svarstant bylą ir ragino prokurorus kuo greičiau sutvarkyti Darbo partiją. [Dokumentas 1]

- Nutekinti „Wikileaks“ dokumentai, kuriuose Amerikos ambasada Lietuvoje, susirašinėjime su savo vadovybe Vašingtone, praneša, kad prieš Darbo partiją ir V. Uspaskichą vyksta Vyriausybės suplanuotas susidorojimas. [Dokumentas 1]

Bet kuri save gerbianti valstybė tokiems Vyriausybės nariams už slaptus suokalbius su užsienio šalių struktūromis iškeltų bylą dėl valstybės išdavystės, nes aš tuo metu buvau Parlamento narys. Ten minimos G. Kirkilo, A. Januškos pavardės...

Iš kitos pusės, matyti, kokia nesavarankiška mūsų Lietuvėlė. Nenuostabu, kad tokie pat procesai vyksta Ukrainoje ir kitose valstybėse.

- Teisėjų įrašas, liudijantis, Lietuvos Prezidentės Grybauskaitės spaudimą teismams kaip sutvarkyti šitą bylą. [Dokumentas 1]

- 10 metų nagrinėjant bylą, tik vienintelį kartą, neatlaikius sveikatai, buvau naktį išvežtas į ligoninę ir tąkart nedarbingumo lapelį man išrašiusiam gydytojui buvo iškelta baudžiamoji byla. Po šio fakto, praktiškai visi gydytojai atsisako man suteikti medicininę pagalbą.

- Iš žiniasklaidos monitoringo matyti, kad žiniasklaida taip pat sustyguota ir dalyvauja puolime (fumus persecutionis). Pagrindiniuose spaudos leidiniuose apie bylą buvo parašyta daugiau nei 7000 kartų, o per populiariausius TV kanalus geriausiu laiku, vakaro naujienas parodyta 600 kartų. Tokia propaganda negali pasigirti nė viena diktatoriška šalis. [Dokumentas 1]

Jau nebenoriu vardinti, kaip buvo specialiai šitai bylai kuriami įstatymai, kaip naikinamas verslas, spec. tarnybų apdirbinėjami žmonės, mano aplinka, kuriamas mano kaip agento įvaizdis ir visame tame dalyvavo aukščiausi valdžios atstovai, tame tarpe ir prezidentai, viešai fabrikuojant faktus. Visa tai aš dabar girdžiu visose tose šalyse, kurioms bando pamokslauti EP nariai. Net vemti norisi nuo tokios veidmainystės.

Šie faktai, vien tik šitos bylos aiškiai rodo politinį susidorojimą ir patvirtina, kad Lietuva – nėra teisinė, demokratinė, žmogaus teises gerbianti valstybė.

Negražūs faktai, tiesa? Gal tai man pamokos, bet nuo tokio teisingumo kenčia visi žmonės.

Bet kas gi daroma pačioje Europoje? Ir jos širdyje Europos Parlamente?

Aš, kaip politikas ir Lietuvos pilietis, tikėjau, kad Lietuvai stojant į ES mūsų šalis taps demokratiškesnė, teisingesnė. Agitavau dėl stojimo į ES. Referendumo metu mano apygardos apylinkėje, kurioje aš buvau išrinktas Seimo nariu, buvo pasiektas didžiausias aktyvumas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje – iš atėjusių 97% rinkėjų, 98% balsavo už stojimą ir ES. Niekam kitam ir niekur kitur nepavyko to pasiekti!

Bet aš smarkiai apsirikau. ES, o ypač EP, negina savo piliečių, nesirūpina žmogaus teisėmis. Atvirkščiai, slepia aukščiau išvardytus faktus ir falsifikuoja priimamus sprendimus.

Parlamente veikia visiškas daugumos diktatas ir suokalbiai. Suprantu, kad tai galima daryti politiniais, ideologiniais klausimais, bet teisingumo ir žmogaus teisių srityje procesai turi veikti preciziškai, neatsižvelgiant į politinius, religinius ar kitokius įsitikinimus, nekreipiant dėmesio į žmogaus tautybę. Deja, EP yra labai toli nuo gerų pavyzdžių.

EP nagrinėjant mano imuniteto klausimą ir gavus visus šiuos faktus, su manimi nebuvo susitikę nei Parlamento pirmininkas, nei teisės komiteto pirmininkas, nei paskirti pranešėjai, nei frakcijos vadovai. Atvirkščiai, pranešėjai Regnum ir Ropkajus apgaulingai nuslėpė nuo EP narių pateiktus faktus ir įrašė į raportą, kad Uspaskich nepateikė jokių faktų apie politinį persekiojimą.

Jie net nesupranta, ką reiškia padaryti gera, jų vidinė programa nukreipta, kaip padaryti blogį, jie nesupranta, nežino ir, matyt, niekada nejautė šilumos iš padarytų gerų darbų ir taip kankinasi visą gyvenimą bei tą kančią neša kitiems. Ką tokie žmonės gali patarti kitiems? NIEKO! Vieną kartą mane trumpai išklausius komitete, vėliau diskusija komitete vyko už uždarų durų, man neleidžiant dalyvauti. Nutarimo projektas komitete pristatomas įvairiais būdais – ir raštiškai, ir žodžiu. Manęs nesupažindino su sprendimo projektu, nesuteikė galimybės jį komentuoti, nesuteikė žodžio pasisakyti Parlamente prieš balsavimą. Nebuvo įtraukti į sprendimą mano pateikti faktai, įrodantys politinį susidorojimą. Taip buvo dezinformuoti ir patys EP nariai – tik trumpai išvardijant, nelendant į gilesnį povandeninį žaidimą, kur sprendimai daromi po stalu.

Tai ko jūs ruošiatės mokyti kitas šalis, jeigu pas save brutaliai darote daug blogiau, nei daro kitos šalys?

Ir mano nuostabai galiu pranešti, Europos Parlamente net nėra identifikavimo kriterijų, pagal kuriuos turi būti nustatomos politinės bylos, o reglamentas visiškai neužtikrina teisės apsiginti. Tai yra, visa tai iš anksto užprogramuota.

Kai atvažiuoja M. Kasjanovas, Julija Tymošenko ar kiti atstovai iš trečiųjų šalių – rengiamos diskusijos, jiems suteikiamos tribūnos, rengiamos rezoliucijos.

Galiu drąsiai jums, mieli ES ponai, pasakyti: pirma išmokite savo kieme dirbti, nepažeidinėjant žmogaus teisių, tik paskui pamokslaukite kitiems.

Nenorėdamas įžeisti visų (nes yra nemažai ir gerų, sąžiningų EP narių) pareiškiu, kad EP – pati veidmainiškiausia, klastingiausia institucija ES ir tai galiu kaip tiesioginis šitų procesų dalyvis įrodyti iš bet kokios tribūnos ir bet kokiame teisme remiantis dokumentais. Aišku, tik ne lietuviškame, kur ne visi sprendimai priiminėjami teismo rūmuose.

Girdžiu pasigyrimus, kad sukurta teismų sistema, sugebanti apginti žmogų, kad veikia Europos Žmogaus Teisių Teismas ir daug kitų institucijų, į kurias gali kreiptis nukentėję piliečiai. Bet nutylima apie slaptas pažymas, kurias galima pagaminti pagal užsakymą, nutylima, kad bylos nagrinėjimas ten vyksta dešimt ir daugiau metų. Tad po tokio, net ir teigiamo teismo sprendimo, dažniausiai jau ir žmogaus nebėra tarp gyvųjų.

Ar kas nors pasakys, kas tai yra? Tai yra didžioji Europos veidmainystė, kad ji vykdanti teisingumą, ir ginanti žmogaus teises, kurios dėka egzistuoja diktatas ir pažeidinėjamos žmogaus teisės.

Taip pat esu nepatenkintas ALDE vadovybe, nes vieną kartą pakalbėti ir net nesuorganizuoti platesnės diskusijos ir savų mušamų narių gynimo – tai irgi vadinama „atsifutbolinimu“ ir veidmainyste, nes iš kitų šalių opozicionieriams, tam kad pasireklamuoti, dedamos didžiulės pastangos.

Kreipiuosi į visus sąžiningus politikus ir žmogaus teises ginančias organizacijas: padėkite apsiginti nuo tokios veidmainystės ir apsaugokite kitas šalis nuo pamokslavimų iš tokių veidmainių ir žmogaus teises pažeidinėjančių institucijų, kaip EP.

Tuo metu visoms trečiosioms šalims patarčiau – kai į jūsų vidaus politiką dėl pažeidinėjamų žmogaus teisių ir demorkatijos pradės kištis visokie EP pirmininkai šulcai, buzikai, frakcjos vadovai pitelos, kamaliai, ar kitų ES šalių vadovai, patariu imti šiuos dokumentus ir mušti jiems per nosis, per ausis, kad nekištų savo nosies, kur nereikia, tol, kol pirmiausia savo Sąjungos šalyse nesugebės užtikrinti to paties.