Prisipažinsiu, su nerimu laukėme šio projekto pradžios. Tačiau jau pirmieji rezultatai parodė, kad nerimauti nebuvo ko. Skaitant gyventojų pasiūlymus netrukus tapo aišku, kad neklydome manydami, jog lietuviai – išties išmintinga tauta. Vien per pirmąją projekto gyvavimo savaitę sulaukėme daugiau nei 200 idėjų Lietuvai.

Lietuvos žmonės, dėl sukauptos darbo patirties ir matomų pavyzdžių iš savo gyvenamosios aplinkos, tikrai turi vertingų patarimų, todėl juos būtina realizuoti galiojančiais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir savivaldos sprendimais.

Metas keisti nusistovėjusią praktiką, dėl kurios Lietuvos žmonės jaučia, kad nuo jų valdžios sprendimai nepriklauso, o savo nuomonės tam tikrais valstybės gyvavimo ir valdymo klausimais išsakyti nėra kam. Jei įgyvendintume bent mažą dalį jų pasiūlymų, Lietuvos politikoje turėtume gaivaus vėjo, kurio pastaruoju metu taip trūksta.

Džiaugiuosi, kad į mūsų kvietimą kurti Lietuvą kartu atsiliepė kūrybingi, pilietiški žmonės, neabejingi valstybėje įsisenėjusioms ydoms, tokioms kaip korupcija, psichologinės ir fizinės priklausomybės ar stagnacija švietimo sistemoje.

Kad reikšmingiausios žmonių idėjos būtų realizuotos, netrukus siūlysime jas įvairioms valdžios institucijoms.

Siūlo išlaisvinti asmenybes

Didelis žmonių dėmesys skiriamas švietimui, jo kokybės gerinimui. Gyventojai nori, kad jų vaikai būtų ugdomi kūrybingiau, kad nebūtų varžomos jų galimybės atsiskleisti. Daug pasaulio šalių matę mūsų žmonės siunčia puikių patarimų, kurie galėtų būtų įgyvendinami. Pavyzdžiui, siūloma, kad mokyklose vaikai turėtų būti skatinami būti asmenybėmis ir lavinti tuos dalykus, kuriems jaučia potraukį, malonumą.

Projekte turiuidėją.lt dalyvaujantis Lukas iš Birštono sako, kad yra daug būdų, kaip per pamokas, seminarus, individualius užsiėmimus, pasinaudojant visuomeninėmis organizacijomis, pasitelkiant verslą ir pavienius asmenis bei mokytojus galima užsiauginti tikrą lyderių kartą. „Galime sukurti savo – Lietuvos unikalią švietimo sistemą ir taip populiarinti savo šalį, o jos vaikai išpopuliarės dėl savo pasiekimų“, – optimistiškai į ateitį žvelgia birštonietis.

Dar viena iš gyventojų pasiūlytų idėjų – sujungti mažesnes kolegijas bei universitetus, kadangi Lietuvoje yra per daug aukštųjų mokyklų, dauguma jų teikia nepatenkinamas paslaugas, nevykdo mokslinės veiklos, o minėtų mokyklų diplomai vertinami prastai.

Taigi idėjų apstu ir jaunam, ir senam, tereikia lyderystės imtis jas įgyvendinti.

Korupcija, alkoholizmas, silpnėjanti visuomenės psichologinė sveikata – epicentre

Didelė dalis pasiūlytų idėjų susijusios su sveikatos sistemos gerinimu. Taip pat žmonės nepatenkinti korupcija sveikatos sistemoje ir viešajame sektoriuje. Čia pat jie turi veiksmingų receptų, kaip su tuo kovoti.

Kaip matome iš gyventojų reakcijos, ypatingai opi problema, su kuria susiduriame – besaikis alkoholio vartojimas su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis, ypač tarp jaunų žmonių. Mindaugas iš Kauno siūlo imti ir kompleksiškai išspręsti alkoholio vartojimo ir jo sukeliamos žalos problemą Lietuvoje.

Tai alkoholio prieinamumo mažinimas, alkoholio reklamos draudimas bei socialinės reklamos skatinimas. Jis sako, kad gydytojai turėtų įsikišti, siekiant identifikuoti probleminius alkoholio vartotojus, o probleminiams/priklausomiems gyventojams turi būti užtikrinama specializuota priklausomybių gydymo pagalba, kuri turi tapti lengvai prieinama, valstybės visiškai apmokama, vėliau įtraukiant papildomas socialinės pagalbos formas.

Kad su besaikiu alkoholio vartojimu reikia kovoti, dar kartą patvirtino kraupi tragedija Kražiuose, kai be perstojo girtavęs vyras žudė moteris.

Savižudybės – ypač jautrus mūsų visuomenės skaudulys. Ne vienas turiuidėją.lt projekto dalyvis sako, kad psichologinė pagalba turėtų būti suteikiama nemokamai ir greitai kiekvienam, be šeimos gydytojo siuntimo. Raginama ne tik popieriuje pasirašyti ir stalčiuose nuguldyti psichikos sveikatos politiką Lietuvoje deklaruojantį planą, bet imtis realių veiksmų: vykdyti psichoedukaciją nuo priešmokyklinio amžiaus; destigmatizuoti psichikos sveikatos sutrikimus ir psichologinės pagalbos prašančiuosius; kurti ir vykdyti realiai veikiančias patyčių prevencijos programas; užtikrinti psichologinės pagalbos prieinamumą.

Verslui – mažesnių mokesčių ir netrukdomo svajonių įgyvendinimo

Kalbėdami apie verslą, žmonės prašo nežlugdyti verslininkų idėjų. Tam siūloma neapmokestinti vėl į verslą grįžtančių įmonių pelno. Taip pat siūloma visų tipų įmonėms pirmaisiais metais iš karto gražinti investicijoms panaudotų lėšų PVM.

Gyventojai siūlo įvairių inovacijų, pavyzdžiui, įteisinti bepiločių automobilių bandymus. Provincijoje siūloma steigti paslaugų centrus, o tai kurtų naujas darbo vietas jauniems žmonėms ir neskatintų jų išvykti į didmiesčius ar emigruoti.

Audrius iš Vilkaviškio sako, kad valstybė turėtų skatinti verslus gamybos įmones steigti regionuose. Čia pigesnis pragyvenimas, darbo jėga nekainuotų taip brangiai kaip didmiesčiuose. Tokias įmones valstybė galėtų nuo mokesčių atleisti penkeriems ar 10 metų. Mažesniems miesteliams būtų labai reikalingos naujoviškos darbo vietos, mažiau darbingų žmonių išvažiuotų iš Lietuvos.

Didelę bėdą žmonės mato dėl emigracijos ir čia pat siūlo būdų, kaip susigrąžinti emigrantus ar pakeisti juos naujais visuomenės nariais, pavyzdžiui, tam tikrų sričių specialistais iš Ukrainos.

Metas įgyvendinti puikias lietuvių idėjas!

Kad žmonės nori prisidėti prie įvairių kasdienio gyvenimo problemų sprendimo, rodo net tik auganti tinklapio lankytojų gausa, tačiau ir siūlomų idėjų įvairovė bei kokybė.

Šiame straipsnyje minima tik nedidelė dalis visų atsiųstų idėjų, skirtų mūsų bendro gyvenimo kūrimui ir gerinimui, valstybės valdymo tobulinimui, ekonomikos augimui. Yra dešimtys vertingų pasiūlymų, kaip mokesčių lengvatomis, patogesne infrastruktūra, medicinine pagalba skatinti gimstamumą, kaip sukurti geresnes sąlygas šeimoms. Tikiu, kad daugelis šių pasiūlymų suguls į mūsų rinkimų programą, kurių įgyvendinimą, gavę rinkėjų pasitikėjimą, galėsime tęsti dirbdami vykdomojoje valdžioje.

Noriu priminti, kad ir toliau kiekvienas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenantis tautietis svetainėje turiuidėją.lt gali pasiūlyti savo idėją kaip patobulinti, pagerinti gyvenimą įvairiose mūsų valstybės srityse.

Esame protinga, išsilavinusi, darbšti tauta. Tikrai turime galimybę išsiveržti tarp geriausių Europos valstybių, o tam reikia sutelktų mūsų visų pastangų įgyvendinant geras idėjas!