Atsakymas toks: jei esi Šveicarijoje, spausk atgal kelis tūkstančius kilometrų į „Transektą“. Ir nemėgink važinėti su Norvegijoje išduota technine apžiūra. Taip pat susimokėk „Tansektai“.

Matydami šį absurdą Lietuvos Respublikos Seimo nariai ėmėsi sprendimų. Matydami, kad beprasmiška siuntinėti vairuotojus, kurių automobiliams baigiasi techninė apžiūra jiems būnant Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse, o taip pat nesiuntinėti atlikti Lietuvoje techninių apžiūrų tų automobilių, kurie turi galiojančias technines apžiūras, gautas kitose EEE šalyse, priėmė Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas.

Viena iš priimtų nuostatų teigia labai aiškiai, kad „Europos ekonominės erdvės šalyse atlikta Lietuvos Respublikoje registruotų motorinių transporto priemonių ir priekabų privalomoji techninė apžiūra pripažįstama galiojančia susisiekimo ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatytomis sąlygomis ir tvarka“.

Seimo nariai, balsavę už pataisas, galvojo labai paprastai: štai po liepos 1, kai įsigalios įstatymas, Lietuvoje registruotos transporto priemonės savininkas, parodęs kontroliuojančiam pareigūnui galiojantį kitoje EEE šalyje gautą techninės apžiūros dokumentą, galės būti ramus, kad nebus baudžiamas ir iš jo nebus reikalaujama praeiti techninę apžiūrą Lietuvoje.

Europos ekonominė erdvė – tik Vokietija?

Tokia logika ne A.Butkevičiaus vyriausybei. Privalėjusi nustatyti tvarką, kaip bus pripažįstamos kitose šalyse patvirtintos techninės apžiūros, Susisiekimo ministerija savo pranešime paskelbė, kad „Lietuvoje registruotas motorines transporto priemones techninei apžiūrai atlikti nuo š. m. liepos 1 d. priims Techninės apžiūros centras Erfurte (Eugen – Richter – Str. 24, 99085 Erfurt). Siekiant išvengti eilių šiame centre, atstovai prašo techninei apžiūrai iš anksto užsiregistruoti tel.: 0049 361 7782444.

Tai bus pilotinis centras, kuriame per mėnesį bus įvertintos galimybės ir poreikis priimti Lietuvoje registruotas transporto priemones ir kituose centruose Vokietijoje. Iki 2015 m. pabaigos Vokietijoje planuojama sudaryti sąlygas atlikti technines apžiūras maždaug 150 techninės apžiūros stočių.

Atlikus techninę apžiūrą Vokietijos įmonėje, transporto priemonės valdytojas bet kuriai Lietuvos techninės apžiūros įmonei turės pateikti rašytinį prašymą pripažinti privalomąją apžiūrą ir kitus dokumentus (informaciją apie civilinės atsakomybės draudimą, sumokėtus mokesčius ir kt.). Prašymas galės būti pateiktas tiesiogiai, registruotu laišku, per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis (e. pašto adresas – euinspection@vta.lt)...“

Kokia išvada? Įstatyme įtvirtinta politinė valia pripažinti bet kurioje EEE šalyje atliktą techninę apžiūrą susiaurinta iki galimybės ją atlikti tik Vokietijoje, ir toli gražu ne visose joje šią teisę turinčiose įmonėse.

Gina monopolininko interesus

Susisiekimo ministro vingrybės matomos plika akimi: lyg mėgino vykdyti įstatymą, bet vis dėl to pasistengė apginti Lietuvoje techninių apžiūrų monopolį turinčios asociacijos „Transekta“ interesus.

Nors įstatyme nenumatyta kažkokių sąlygų, kad būtų sąrašas EEE šalių techninės apžiūros stočių, kurias galima pripažinti, bet ministro įsakymas tai nustato. Matyt, neatsitiktinai sąraše tik Vokietijos įmonės. Nepamirškime, kad Lietuvoje veikianti techninių apžiūrų įmonė buvo įkurta kaip bendra su Vokietijos įmonė TUV.

Suprantama, kad prieš dvidešimt metų be konkurencijos techninės apžiūros paslaugos teikimo teisę gavusios „Transektos“ įmonės nenori prarasti dalies savo įplaukų. Taip įvyktų, jei be biurokratinių apsunkinimų būtų pripažinta kitoje EEE šalyje atlikta techninė apžiūra, ką ir numato įstatymas.

Po tokio ministro įsakymo tai neįvyks. Net tais atvejais, kai techninė apžiūra bus atlikta sąraše nurodytoje Vokietijos įmonėje ne vienam vairuotojui atrodys paprasčiau dar kartą techninę apžiūrą atlikti Lietuvoje negu įrodinėti, kad ji teisėtai atlikta Vokietijoje. Nors turėtų būti kitaip: vairuotojas atlikęs teisėtą veiksmą – atlikęs techninę apžiūrą EEE šalyje nieko neturėtų įrodinėti. Jei kas neaišku kontroliuojantiems pareigūnams – jie tegu ir aiškinasi.

Ministrai keičiasi – globa išlieka

Jau dvidešimt metų Lietuvoje išimtinę automobilių techninių apžiūrų teikimo teisę turinčių įmonių grupė nepaisant vyriausybių ir ministrų kaitos sugeba apginti savo interesus.

Net ketverius metus Susisiekimo ministerijai vadovavęs liberalios partijos atstovas taip pat nieko nesugebėjo padaryti. Nors teoriškai numatyta galimybė į techninių apžiūrų paslaugų rinką ateiti naujiems dalyviams, atitinkantiems nustatytus reikalavimus, bet Susiekimo ministerija nepadaro reikiamų žingsnių, kad tai būtų realiai įgyvendinta.

Dėl šio monopolio, viena vertus, didžiuosiuose miestuose vairuotojams dėl techninių apžiūrų neretai tenka gaišti eilėse, o atsiradus naujiems šios rinkos dalyviams ir esant konkurencijai, neabejotinai eilių neliktų.

Antra vertus, atsiradus konkurencijai, neabejoju, įkainiai už techninę apžiūrą galėtų dar labiau sumažėti. Dabar nustatytus įkainius būtų galima fiksuoti kaip viršutinę ribą ir leisti įmonėms šias paslaugas teikti pigiau. Neabejoju, kad tokių atsirastų.

Kaip manipuliuojama kainomis iliustruoja kad ir toks pavyzdys: jei benzinu varomas variklis yra pritaikomas ir dujų kurui, norint įteisinti važiavimą su abiem kuro rūšimis, tenka pakloti dvigubą sumą. Bet juk techninės apžiūros apimtis tuo atveju nėra dviguba – prisideda tik išmetamųjų dujų patikrinimas naudojant kitą kuro rūšį.

Kokia išeitis?

Kadangi nematau jokių galimybių įveikti Susiekimo ministerijoje užfiksuotus monopolinės įmonių grupės interesus, lieka praktiškai vienintelė galimybė – Seime keisti įstatymus juos pakankamai detalizuoti nepaliekant jokios erdvės vyriausybe iškreipti jų esmę ir tokiu būdu skaidrinti techninių apžiūrų rinką Lietuvoje. Tam galėtų pasitarnauti ir Seime pavasario sesijos metu įkurta speciali darbo grupė.