Tas mane nelabai jaudintų, nes slėpti neturiu ko. Tačiau žinau, kaip kartais bandoma sukurti istorijas ištraukiant kokią nekontekstinę detalę.

Kad jau buvo paskelbtas tokių detalių anonsas apie „Air Lituanicos“ istoriją, tai trumpai išguldysiu kontekstą - trumpą chronologiją. Juolab, kad šiandien galiu papasakoti kiek daugiau nei pavasarį, kuomet dalis informacijos buvo konfidenciali.

Padorumo dėlei pavardžių ir pavadinimų, kur galima, neminiu. Rašau iš atminties (memuarų tikslinimui i iliustracijoms iš elektroninių laiškų tiesiog neturiu laiko), tad atsiprašau, jei pasitaikys nedideli netikslumai.

Kovas

Jau po pirmo rinkimų turo jaučiau, kad tikriausia pavyks laimėti mero rinkimus, tad, be abejo, su kolegomis liberalais apsitarėme kokie didžiausi iššūkiai laukia. Aiškiai identifikavome, kad „Air Lituanica“ – vienas iš jų, nes įmonės finansinė padėtis bloga, sprendimai ją finansuoti balansuoja ant teisėtumo ribos.

Jau išrinktas meru paskambinu dabar jau buvusiam merui ir sutariu, kad nepriiminės skubotų sprendimų dėl įmonės finansavimo, o leis man susipažinti su dokumentais. Jau kitą dieną nueinu į miesto Tarybą norėdamas padėkoti už darbą bei pasakyti, kad tikiuosi, jog jokių skubotų sprendimų Taryba nepriiminės („Air Lituanica“ net neplanavau minėti trumpame pasisakyme). Žodžio negaunu, o išvakarėse duotą pasižadėjimą buvęs meras čia pat sulaužo.

Bendrovė gauna subsidiją, kurios, jos vadovų teigimu, turi užtekti pragyventi iki vasaros pabaigos.
Pradedu intensyviai susitikinėti su įmonės direktoriumi ir valdybos pirmininku, kurie rodo norą bendradarbiauti. Patikinu, kad nesiimsiu jokių žingsnių stabdyti jau paskirtą finansavimą, net žinant blogą savivaldybės finansinę padėtį. Mano tikslas – padėti rasti investuotoją bendrovei. Puikiai suvokiu, kad valdžių kaitos metu turiu aiškiai parodyti savo poziciją. Labai aiškiai komunikuoju ir bendrovei, ir žiniasklaidai, kad padarysiu viską, kas įmanoma, kad investuotojas atsirastų, o jei nepavyks – buvusio veiklos modelio tęsti neketinu.

Paaiškėja, kad bendrovė visą savo išgyvenimo ir plėtros strategiją grindžia tik savivaldybės dotacijomis. Plano B tiesiog niekad nebuvo...

Paaiškėja, kad investuotojas yra kol kas tik hipotetinis. Jam bendrovė tiesiog nusiuntė laišką, kuriame siūloma perpirkti akcijas (beje, bendrovės pasiūlyme ir labai keista, sakyčiau, politinė nuostata – būtinai išsaugoti bendrovės pavadinimą). Tačiau jokio bent kiek įsipareigojančio (net įsipareigojančio tęsti procesą) atsakymo iš galimo investuotojo nėra. Air Lituanica irgi gana pasyvi – nepanašu, kad net rimtai stengtųsi susitarti. Sutariame, kad ir aš, ir bendrovė aktyviai dirbsime, kad jei yra galimybė pritraukti investuotoją, kad ją išnaudotume.

Balandis

Paprašau išrinkto Tarybos nario Arūno Šikštos, kaip patyrusio panašiuose reikaluose, kad padėtų derantis su investuotoju. Jis intensyviai imasi darbo.

Skambinuosi su galimais investuotojais. Sutariu, kad Arūnas Šikšta aplankys investuotoją jo šalyje. Vizitas ir intensyvūs pokalbiai įvyksta.

Galimo investuotojo pagrindinis reikalavimas aiškus – reikia padengti visus sukauptus bendrovės nuostolius – keliolika milijonų eurų - ir tada įmonę galbūt būtų galima perimti už simbolinę kainą.
Kalbu su visomis Lietuvos valdžios institucijomis dėl bendrovės tapimo nacionalinėmis, dėl sukauptų nuostolių padengimo. Atsakymai neigiami.

Susitikime su kolega Latvijos ministru Lietuvos susisiekimo ministras pradeda kalbėti apie Baltijos avialinijų steigimą. Nuo to Lietuvos centrinės valdžios institucijų nei veiksmai, nei požiūris nepasikeičia. Kalbos lieka tik gražiu pakalbėjimu.

Gegužė

Bendrovės vadovai informuoja, kad subsidijos, kuri turėjo užtikrinti skraidymą iki vasaros pabaigos, jau ištirpo.

Pakartoju savo nuostatą, kad nesiruošiu teikti siūlymo dėl papildomo bendrovės finansavimo, kai jokio lėšos biudžete nenumatytos, ir jų nėra, kaip ir nėra jokių prielaidų manyti, kad po kelių mėnesių kas nors pasikeis.

Įvyksta paskutiniai pasikalbėjimai su galimais investuotojais bei su Vyriausybe. Nieko naujo.
Mano pavedimu bendrovė suintensyvina pasirengimą planui B – sklandžiam išėjimui iš rinkos taip, kad nenukentėtų keleiviai.

Su Savivaldybės administracijos pagalba pavyksta rasti tokį išėjimo laiką ir būdą, kad tai minimaliai paveiktų keleivių teises, ir su jais būtų galima atsiskaityti.

Sutariame ir dėl komunikacijos bei visų veiksmų. Bendrovė komunikuoja su keleiviais ir užtikrina jų teisių įgyvendinimą. Aš komunikuoju politinę poziciją.

Aptartas planas sklandžiai įgyvendinamas. Esu už dėkingas bendrovės vadovybei ir darbuotojams.

Birželis

Paaiškėja vis naujų faktų apie buvusią bendrovės finansavimo schemą. Paaiškėjo, kad po bendrovės finansavimo priedanga „Start Vilnius“ vykdė ir elementarias aferas. Medžiaga atiduota teisėsaugai. Panašu, kad bendrovė ilgą laiką politiniais sumetimais buvo finansuojama neteisėtai. Administracijos vadovė ir dėl šių epizodų kreipiasi į teisėsaugą.

Mano išvados

Bendrovė tikrai puikiai veikia operaciniu lygiu, tačiau pats jos steigimas buvo avantiūra, kuri tik per stebuklą galėjo pasibaigti sėkme.

Patvirtinimai to, kas jau paskelbta ir turbūt dar bus paskelbta.

Taip, kalbėjau su galimais investuotojais.

Taip, kalbėjau su visomis Lietuvos valdžios institucijomis.

Taip, nesutikau, kad vilniečiai mokėtų bent keliolikos milijonų eurų sukauptų nuostolių padengimą, o vėliau ir vėl teiktų subsidijas bendrovei.

Taip, aptarinėjau komunikacijos planą.

Taip, skatinau bendrovės vadovus pagaliau rengtis ir planui B.

Taip, padėjau jiems rasti geriausius išėjimo sprendimus, kai jų teko ieškoti.