Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė straipsnyje juodina LLRA politiką, vykdomą Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Agnė Bilotaitė negrindžia straipsnyje pateiktos informacijos skaičiais iš patikimų ir nepriklausomų šaltinių, o vartoja jau nuvalkiotas, skambias frazes.

Vilniaus rajonas - tai dinamiškai besivystantis priemiestinis rajonas. Čia gyvena daugiau jaunų žmonių negu pensininkų. Vienintelis kaimiškasis rajonas, kuriame jau keletą metų žmonių skaičius didėja, o ne mažėja.

Žmonės nori čia įsikurti ir gyventi, apie tai liudija išduodamų statybos leidimų skaičius. Vilniaus rajono savivaldybės valdžia puikiai mato rajono problemas ir jas pamažu sprendžia.

Tačiau Agnės Bilotaitės žodžiais tariant, Vilniaus ir Šalčininkų rajonai yra „besivelkantys visų savivaldybių uodegoje“. O kodėl, tokiu atveju, Vilniaus rajonas yra taip gerai įvertintas nepriklausomų vertintojų? Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) jau trečią kartą paskelbia Lietuvos savivaldybių indeksą. Jame pateiktas 7-ių Lietuvos miestų ir 53-ijų rajonų savivaldybių veiklos vertinimas.

Indekse buvo vertinama 10 gyventojams ir investuotojams aktualiausių savivaldybės veiklos sričių – komunalinio ūkio, transporto, švietimo, sveikatos, socialinės rūpybos, investicijų ir plėtros, mokesčių, savivaldybės administracijos, turto valdymo ir biudžeto. Tyrimas vertina, kiek savivaldybėse yra užtikrinama žmonių laisvė rinktis paslaugas ir jų tiekėją bei patiems imtis veiklos. Taip pat – kaip efektyviai panaudojami iš mokesčių surinkti pinigai.

Vilniaus rajono savivaldybė, surinkusi 48,6 balus iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse užėmė 28 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. „Izoliuota“ ir atsilikusi savivaldybė tikrai negalėtų būti taip puikiai įvertinta. Daugiau informacijos čia.

Dar vienas nepriklausomas žurnalas „Veidas“ 2013 metais sudarytame savivaldybių reitinge Vilniaus rajono savivaldybę užkėlė į garbingą 9-tą vietą (2012 m. – 15 vieta) iš 60-ies. Tiek „Veido“ vertinimui ties Laisvosios rinkos instituto atliekamiems tyrimams Vilniaus rajono savivaldybė, ar joje valdžios „vadžias“ laikančios partijos atstovai įtakos neturėjo, todėl čia aiškiai matomas prieštaravimas Seimo narės pasisakymui. 

„Šiuose rajonuose praktiškai nėra verslo ir investicijų.“ Su šiuo akiplėšišku pareiškimu kategoriškai nesutinkame. Vilniaus rajone sėkmingai plėtoja verslą dešimtys stambių įmonių, pavyzdžiui: UAB „Girteka“, UAB „Biovela“, UAB „PakMarkas“, UAB „Lietpak“ UAB „Vingės terminalas“ ir kitos.
2013 m. pradžioje Vilniaus rajone veikė 1 491 ūkio subjektas. 2006–2013 m. laikotarpiu veikiančių įmonių skaičius savivaldybėje išaugo 42,74 proc. Kitose savivaldybėse šis augimas buvo mažesnis: Kauno rajono sav. siekė apie 38 proc., Klaipėdos rajono sav. – 30 proc., Druskininkų sav. – 16 proc., Birštono sav. – 10 proc.

Vilniaus rajono savivaldybėje veikiančių įmonių skaičius 1 000-čiui gyventojų vienas didžiausių ir pastebima teigiama tendencija, kad įregistruojamų įmonių skaičius kasmet didėja, 2006–2011 m. laikotarpiu vidutinis įregistruotu įmonių augimas Vilniaus rajone – kasmet po 13 proc.
Vilniaus rajono savivaldybė remia smulkų ir vidutinį verslą ir turi Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondą, kuris skirtas: 

- verslo rėmimo institucinės sistemos kūrimui, 

- rajono gyventojų verslumo skatinimui, 

- regione veikiančių įmonių konkurencingumo didinimui, 

- naujų darbo vietų steigimui bei senų darbo vietų išsaugojimui, 

- netradicinių verslų plėtrai, 

- naujų prekių ir paslaugų kūrimui, 

- pažangių technologijų diegimui. 

Papildomai Vilniaus rajono taryba yra numačiusi lengvatas verslininkams. Verta paminėti, jog Vilniaus rajono savivaldybė ES lėšomis įgyvendino projektą „Verslo vektorius“, kurio metu Vilniaus rajono verslininkai dalyvavo mokymuose. 

Autorė savo tekstą grindžia nugirstomis paskalomis ir atvirai meluoja skaitytojams: „Ne veltui sklando legendos apie tai, kaip norintis Vilniaus rajone įkurti gėlių kioską turi gauti kone asmenišką LLRA viršūnėlių leidimą.“ Iš tikrųjų, laikinos prekybos (paslaugų teikimo) vietos valstybinės žemės sklype yra skiriamos konkurso organizavimo pagrindu. 

Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2013 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T3-225 patvirtino Laikinų prekybos (paslaugų teikimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo nuostatus. Atkreipiame dėmesį į tai, kad skelbiamas konkursas yra atviras ir jame gali dalyvauti juridiniai ir fiziniai asmenys, įregistravę savo veiklą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Konkurso pagrindinis vertinimo kriterijus – didžiausias siūlomas finansinis įnašas į Vilniaus rajono atitinkamos seniūnijos socialinės infrastruktūros plėtrą, o ne asmeninis LLRA narių leidimas.

Toliau straipsnio autorė rašo, jog „Čia praktiškai neateina investicijos“. Kuo remdamasi gerbiama Seimo narė padarė tokią išvadą?

Vilniaus rajonas per 2007-2013 metų finansavimo laikotarpį įgyvendino per 60 projektų, kurių vertė siekia 120 mln. Lt. Vilniaus rajono savivaldybė gerino kelių infrastruktūrą, tiesė vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžius, renovavo mokyklas, statė darželius, gerino sporto infrastruktūrą, turistinius objektus... vardinti galima ilgai, tačiau užtenka pavartyti metinę Vilniaus rajono mero ataskaitą ir ten susirasti Jus dominančius skaičius ir informaciją.

Išsami informacija pateikta www.esparama.lt tinklapyje, čia pagal savivaldybę galima susirasti informaciją apie įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus. Tegul viešai skelbiami skaičiai ir duomenys kalba patys už save. Darbų padaryta labai daug ir dar daug jų laukia. Nėra pagrindo tikėti tuščiai metamais Agnės Bilotaitės žodžiais, neturinčiais jokio patvirtinimo. 

Dar vienas Seimo narės argumentas „2012 m. vasarą užregistruotas Pietryčių Lietuvos plėtros fondo įstatymo projektas. Juo siūloma sukurti vietos bendruomenių, o ne LLRA valdomų savivaldybių įsisavinamą fondą krašto gyventojų poreikiams (žaidimų aikštelėms, darželiams, gatvėms ir kt. tvarkyti), tačiau įstatymas iki šiol dulka Seimo stalčiuose.“

Nepriklausomai nuo to, kas turėtų pinigus savo rankose, procesas nepajudės greičiau, negu tai numatyta teisės aktuose. Vienintelė Vilniaus rajono savivaldybė per pastaruosius 8 metus rajone pastatė naujus 5 vaikų darželius: Mickūnuose, Nemenčinėje, Lavoriškėse, Rudaminoje ir šiemet atidarytas darželis Avižieniuose. Kai visoje Lietuvoje pastaruoju metu uždaromos ligoninės, Vilniaus rajono savivaldybė pastatė 2 naujas ligonines per pastaruosius 8 metus. Kaip grybai po lietaus dygsta bendruomenių centrai.

2011 metais pradėta įgyvendinti idėja dėl vaikų žaidimo aikštelių įrengimo Vilniaus rajone. Per 2013-2014 metus čia bus pastatytos 44 vaikų žaidimo aikštelės. Dar 2013 metais atiduotos eksploatacijai 9 vaikų žaidimo aikštelės. Atkreipiame dėmesį, kad įgyvendinant ES lėšomis finansuojamus projektus, projekto įgyvendinimo trukmė (nuo planavimo stadijos, reikiamų dokumentų parengimo, techninio projekto, jeigu reikalaujama, parengimo, viešųjų pirkimų procedūrų ir pan. iki įgyvendinimo) užtrunka paprastai nuo 2,5 iki 5 metų. 

Straipsnio turinys rodo, kad Seimo narė mažai domisi, arba nenori domėtis Vilniaus rajono esama situacija. Metami kaltinimai nėra pagrįsti ir neatspindi tikrovės. Tekstas paviršutiniškas ir nekonkretus, klaidinantis visuomenę. „Kubiliaus“ Vyriausybė visą kadenciją Vilniaus rajoną vadino „atsilikusiu“, todėl nenuostabu, jog „bendrapartietė“ svaičiojasi gerai žinomomis ir nuvaliotomis, konkrečiais duomenimis nepagrįstomis frazėmis.