Šita krizė buvo išbandymas nacionalinėms vyriausybėms, Europos solidarumui, taip pat ir pačiam Europos projektui. Šiandien mes matome, kad nors Europa turi rasti atsakymus į kritikų klausimus, kritikai, savo ruožtu, turi pripažinti tikruosius ir esminius pažangos požymius, kuri yra sunkiai pasiekta mūsų žmonių.

Airijos sprendimas pasitraukti iš paramos programos be jokios papildomos atsarginės kredito linijos yra įmanomas dėl to, ką mes esame pasiekę. Konkurencingumas buvo atgautas, nes kainos augo lėčiau nei mūsų prekybos partneriai. Mes įvykdėme biudžeto pakeitimus, atitinkančius 18% mūsų BVP, ir pradėjome įgyvendinti reikšmingas struktūrines reformas. Mes atgavome tarptautinių investuotojų pasitikėjimą. Mes turime lengvai prieinamas lėšas, kurios yra lygios mūsų finansavimo poreikių sumai 2014 metams. Nuo kitų metų mes turėsime pirminį biudžeto perteklių, kuris reiškia, kad mūsų pajamos viršija visas išlaidas, išskyrus skolos palūkanas.

Tačiau, mano manymu, svarbiausias sėkmės rodiklis yra būtent darbo vietų skaičius. Palyginus su situacija krizės metu, kai kiekvieną savaitę buvo prarandama 1600 darbo vietų, dabar kas savaitę yra sukuriama 1200. Nors nedarbo lygis vis dar yra nepriimtinai aukštas, per pastaruosius dvejus metus jis sumažėjo nuo 15% iki 12,5%.

Nėra geresnės priemonės šalies dvasinei būklei, mūsų ekonomikos sustiprinimui bei mūsų ateities tvarumo užtikrinimui.

Darbo vietų kūrimas yra esminė veiksmų plano dalis Airijoje, taip pat turi būti ir Europoje. Mūsų pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai šių metų pirmoje pusėje metu, kartu su Europos Sąjungos partneriais mes priėmėme svarbius sprendimus šioje srityje. Jaunimo Garantija (Youth Guarantee) yra iniciatyva, kuri yra turbūt labiausiai pritaikyta tiesiogiai spręsti jaunosios kartos problemas, kuri jaučia, kad ateitis jiems siūlo mažiau nei jų tėvams. Iniciatyvoje yra teigiama, kad mes neleisime mūsų jaunimui patekti į bedarbių gretas, nepadarius visko, ką tik galime, kad aprūpintume juos darbu.

Žinoma, pagrindinis politikos lyderių uždavinys yra užtikrinti tinkamas sąlygas darbo vietų kūrimui, o tam yra reikalinga stabili finansinė situacija ir tikslingos investicijos.

Airijos pavyzdys rodo, kad turi būti atlikti balansavimo veiksmai, kuriuos nors ir sunku, bet įmanoma įgyvendinti. Po daugiau nei 270 atskirų ES / TVF programos priemonių ir Airijos gyventojų milžiniškų aukų, mums pavyko suvaldyti mūsų skolą ir vėl paversti Airiją patikima šalimi tarptautiniams skolintojams. Tačiau tai turėjo būti suderinta su svarbiomis priemonėmis, siekiant užtikrinti, kad sudėtingi sprendimai mūsų bankų skolos atžvilgiu yra pasiekiami ir atitinka esminius teisingumo reikalavimus. Mes turime pripažinti, kad žmonių aukos vardan fiskalinės atsakomybės neturi pakenkti realiam ekonomikos augimui, kuris yra būtinas visoms šioms priemonėms veikti.

Jūs negalite užtverti kelio darbo vietų kūrimui ir augimui, taip pat nepamirškite mokumo. Neabejotinas įsipareigojimas vykdyti nacionalinių viešųjų finansų reformas turi būti suderintas su bendrais Europos veiksmais, kad palengvintų naštą, ypač kalbant apie tai, kaip nutraukti užburtą bankų ir valstybės skolų ratą.

Džiaugiuosi, kad Airijos atveju Europos atsakomosios priemonės buvo įvykdytos kai kuriose svarbiose srityse. Derybų metų programos pagrindinės sąlygos buvo pakeistos, palūkanų norma sumažinta ir rastas sprendimas Anglo Irish Bank klausimui spręsti.

Tačiau darbas dar turi būti atliktas ir Europos lygmeniu. Turime užbaigti bankų sąjungos projektą, kuris numatytų ne tik bendrą priežiūrą, bet ir bendrą problemų sprendimo sistemą su tinkamu fiskaliniu “backstop“ (finansinio stabilumo stiprinimo priemonė) ir efektyvia indėlių draudimo tvarka.

Jeigu bankas bet kur Europoje gali kelti grėsmę finansų sistemai, turi egzistuoti mechanizmas, kuris padėtų reaguoti į šią riziką. Mes sąmoningai nusprendėme integruoti Europos ekonomiką visų mūsų žmonių labui, jų gerovės ir saugumo užtikrinimui. Mes siekiame gauti tą naudą kartu, ir todėl turime apsisaugoti nuo rizikos kartu.

Airijos žmonės dirba jau ne vienerius metus, ir dar dirbs daug metų, kad šalis išbristų iš neatsakingai bankų sukauptos skolos, ir atsikratytų nekilnojamojo turto ir statybų burbulo, kurį tie bankai finansavo.

Su mūsų Europos partnerių ryžto ir solidarumo pagalba, mes parodome, kad tai gali būti padaryta, ir kad Europa gali atsakyti į iššūkius, kuriuos mums atnešė pasaulinė finansinė krizė.

Mūsų ryžtas nesumažės dabar, kai mes pradedame matyti rezultatus, ir Europos įsipareigojimas ryžtingai veikti kartu taip pat neturi silpnėti.