Tačiau tai dar kartą parodo, kad šioje srityje yra labai didelė netvarka, ypatingas slaptumas, viešos diskusijos nebuvimas, vien savų interesų prastūminėjimas, o finansinis kąsnis riebalais pertekęs. Tai gali būti proga pradėti viešas diskusijas bent apie kai kuriuos aspektus šiame lauke.

Pirmiausia dabartinio KKSD vadovo Klemenso Rimšelio atsisėdimas į šią kėdę nebuvo visiškai skaidrus, jau prieš konkursą paskelbta, kas juo taps ir, pasirodo, po „konkurso“ tapo, nors kompetencijos duomenis turėjo akivaizdžiai prastesnius nei kiti „konkurso“ dalyviai. Šias pareigas užėmė tik dėl partinės priklausomybės, bet ne dėl gabumų.

Šiandien sporto klerkai nelabai linkę skaityti pilną KKSD pavadinimą - Kūno kultūros ir sporto departamentas - dažniausiai įvardijamas tik kaip rezultatų siekiančio, komercinio sporto interesus atstovaujanti institucija, su tikrąją kūno kultūra mažai beturinti ką bendro. Tačiau apie kokią kūno kultūrą galima kalbėti, kai kūno kultūros ir sporto pagrindinis vadas kultūros pavyzdį demonstruoja įsikandęs cigaretę?

Komercinis sportas ar sportas visiems?

Pirmiausia reikia pasakyti, kad pasakymas: „sportas – sveikata“ šiais laikais mažai beatitinka tikrovę. Čia sukasi milžiniški pinigai, traumos, ankstyvas organizmo sudėvėjimas siekiant rezultatų, neleistini preparatai, alkoholio reklama ir panašiai. Todėl jau seniai kalbama, kad nuo komercinio ir rezultatų siekiančio sporto turi būti grįžtama prie sporto visiems - visų žmonių fizinio aktyvumo didinimo, kuris pastaraisiais dešimtmečiais katastrofiškai mažėja.

Jau anksčiau žiniasklaidoje pasigirdo balsai, kad tokiomis žaidynėmis yra įgyvendinami tik siauros grupės interesai, tačiau atsakingi užsitvėrė dar didesnio slaptumo siena ir toliau stumia šio renginio organizavimą už valstybinius pinigus skraidydami po kitus žemynus į konferencijas ir organizacinius pasitarimus.
Juozas Dapšauskas

Apie pačią netvarką KKSD dirbantieji bijo ir prasižioti, nes greitai bus „išreformuoti“. Slaptumas kaip kokioje komercinėje institucijoje, o ne visiems žmonėms tarnaujančioje valstybės įstaigoje. Tačiau ją kritikuojantys taip pat ne kažkokių kilnių siekių turintys veikėjai. Pagrindinis opozicionierius Seimo narys Vydas Gedvilas. Dabar kova vyksta ne tarp „seno“ ir „naujo“ požiūrio, o tik dėl to, kokia partinė gentis valdys šią sritį, pinigų srautus. O kad reikėtų tikrai naujo šiuolaikinio požiūrio kūno kultūros srityje, akivaizdu, bet jį įgyvendinti gali tikrai ne šie besipjaunantys klanai.

Juozas Dapšauskas

Tad reikia pažiūrėti kiek platesnį kontekstą. Prieš du metus Lietuvos kūno kultūros akademija su rektoriumi prof. Albertu Skurvydu ir geriausiais ekspertais priešakyje parengė „Lietuvos gyventojų 2008-2020 metų fizinio aktyvumo skatinimo strategiją“ pagal tarptautinę patirtį. Ji pakartotinai buvo pristatyta ir konferencijoje 2010 m spalio 20 d. LR Seime: „Pasibaigė Lietuvos sveikatos programa: rezultatai ir perspektyvos. Nevyriausybinių organizacijų požiūris“. (Konferencijos vaizdo įrašas yra www.tikiu.lt). Strategija buvo voliojama Seimo komitetų stačiuose ir galiausiai, galima sakyti, išmesta lauk. 

Štai Seimo interneto puslapyje galiausiai pranešta: „Lapkričio 10 d. Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje svarstė strategijų, susijusių su sporto plėtra Lietuvoje, projektus. Komitetas nusprendė nesvarstyti Lietuvos gyventojų 2008-2020 metų fizinio aktyvumo skatinimo strategijos projekto (Nr.XP-2797), kuri išvados rengėjų buvo integruota į 2009-2020 metų Valstybės kūno kultūros ir sporto plėtros strategijos projektą (Nr. XIP-682).“

Toks sprendimas yra ne integravimas, o lobistinės grupės, kuri sportą suprantą kaip komercijos sritį ir dar finansuojamą iš valstybės, pasekmė. Apie visų žmonių fizinio aktyvumo skatinimą šio „integravimo“ vadovas V. Gedvilas mažiausiai galvojo, tiesiog gražiai prastūmė interesą toliau laikyti šias dvi skirtingas sritis suplaktas į vieną, kur didžiausi pinigai, liūto dalis, atitenka tik rezultatų sportui, o ne visų žmonių fizinio aktyvumo skatinimui.

Reikia pristatyti bent kelis duomenis, kurie prof. A. Skurvydo buvo pateikti Seimui: „Tik 10 – 15 proc. Lietuvos žmonių tėra optimaliai fiziškai aktyvūs, tuo tarpu Suomijoje – 70 proc. Fiziškai pasyvūs žmonės Lietuvai kainuoja apie 2,5 milijardo litų per metus, nes Pasaulio sveikatos organizacijos nustatyta, kad fiziškai pasyvūs žmonės kainuoja nuo 1 iki 3 tūkst. eurų per metus.“ Kas daroma? Ogi valstybiniu mastu visiškai nieko: net visuomenės atstovų pateiktus skaičiavimus, siūlymus išmeta lauk ir tą pačią, nebus per drąsiai pasakyta, nusikalstamą politiką vykdo toliau.

Žaidynės Šiauliuose - antras VEKS?

Konkretus pavyzdys, kur yra tiek slaptumo ir tik savo reikalėlių prastūminėjimo - pasaulinės tariamai „sportas visiems“ žaidynės 2012 m. Šiauliuose. Vengdamas viešumo organizacinis komitetas sugebėjo visus padaryti savotiškais įkaitais, nes trauktis jau neva nebėra kur, uodega įmerkta ir prišalusi. Šiais sunkmečio laikais šio tariamai „sportas visiems“ renginio globėja, nuslėpdami užkulisinius dalykus, sugebėjo įkalbėti būti ir prezidentę Dalią Grybauskaitę, įtikinti Vyriausybę šį renginį finansuoti. Tiesiog gražiai stumiamas draugelių renginėlis prisidengiant melagingu turiniu, skambiu pavadinimu. Šiuo procesu privalėtų susidomėti Valstybės kontrolė, kitos teisėsaugos institucijos.

Reikėtų tikrai naujo šiuolaikinio požiūrio kūno kultūros srityje, akivaizdu, bet jį įgyvendinti gali tikrai ne šie besipjaunantys klanai.
Juozas Dapšauskas

Iš pirmo žvilgsnio susidaro gražus vaizdas, kaip projekto „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009“. Juk gražu: sportas visiems - didelė siekiamybė, kas nenorėtų prie tokios idėjos prisidėti, kai žinome, kad toks mažas gyventojų fizinis aktyvumas. Tačiau šiuo renginiu tikrai nebus propaguojamas tas tikrasis sportas visiems, fizinis aktyvumas dėl visų psichologinės ir fizinės sveikatos, o tik draugelių ratas smagiai pakeliaus (dabar keliauja), įsirašys į istoriją ir, kas blogiausia, iškreips ir sukompromituos pačią „sportas visiems“ idėją. Po šių butaforinių žaidynių sakys: „Kiek daug skyrėm „sportui visiems“, tai ateityje šiai sričiai finansavimą dar sumažinkime, nes naudos tai nebuvo jokios, tik milžiniškos išlaidos.“

Čia tariamai bus skiriami pinigai „sportui visiems“, o tie, kurie tikrai šioje srityje dirba iš entuziazmo ir idėjos - toliau marinami badu. Dabar yra šantažuojamos organizacijos, kurios vykdo projektus „sportas visiems“ srityje, kad pasirašytų sutartis, neva visi jų renginiai yra tų absurdiškų žaidynių Šiauliuose dalis, o jei ne - negausit ir to mažo finansavimo. Vaizdelis toks: „Jūs, kvaileliai entuziastai, dirbkite, o mes tiesiog pasakysim, kad visa ką jūs darėte yra mūsų padaryta.“
Bet kai jau draugeliai įmerkė uodega ir ji prišalo, tada visi bendromis pastangomis bando ją ištraukti, tampa vienas kito įkaitais. Už tai sumoka visų mokesčių mokėtojų pinigais. Šaltinių teigimu, pinigai pagal sutartį mokami toliau, kiek – nevieša?

Norint suteikti kažkiek aiškumo, o ir neaiškumo, pateiksiu kai kurias ištraukas iš 2009 m. sausio mėn. 28 d. KKSD protokolo Nr. KTP – 1. Blogiausia, kad šie protokolai yra slepiami kaip kokios sektos, mafijinio klano dokumentai. Tai valstybės paslaptis? Čia reikalinga „WikiLeaks“ taktika?
Posėdžio prie apskrito stalo su centrinėmis sporto organizacijomis prieš du metus dienotvarkėje svarstyta - „Dėl Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ ir Šiaulių miesto savivaldybės sutarties, pasirašytos 2008 m. rugsėjo 12 d su TAFISA „Dėl 5-ųjų pasaulio sportas visiems žaidynių organizavimo Lietuvoje 2012 m“, esant ekonominei krizei, peržiūrėjimo.“


Protokolas kalba pats už save

Posėdyje dalyvavo: Kęstutis Petraitis, Gintautas Vileita, Albinas Grabnickas, Valentinas Paketūras, Algimantas Jucevičius, Vytas Nėnius, Algis Vasiliauskas, Artūras Poviliūnas, Vytautas Zubernis, Algirdas Raslanas, R Vaiginas, Milda Laurutėnaitė.

Kai kurios frazės iš protokolo, kurios turėtų paskatinti tolimesnes diskusijas, pareikalauti viešumo ir logiškumo, atsakymų į klausimus:

K. Petraitis: „Šiaulių savivaldybė jau sumokėjo 20 tūkst. eurų licencijos mokestį. Pagal sutarties sąlygas šalis turi sumokėti 500 tūkst. eurų mokestį ir priimti po 10 žmonių, 7 dienas (maitinimas, nakvynė) iš kiekvienos šalies“.

V. Nėnius: „Nelipkime su visais čempionatais į „sporto visiems“ žaidynes, o Vyriausybei (žiūri į G. Vileitą ir K. Petraitį) pripažinkite, vyrai, kad pateikėte klaidingą informaciją; jei kas paviešintų šitą informaciją, tai visam sportui būtų blogai“. 

A. Poviliūnas: „Manau, jei tai paviešintų žiniasklaida, kad šalis turi mokėti licencijos mokestį ir dar po 10 žmonių iš kiekvienos šalies išlaikytų, tai būtų visam sportui krachas. Siūlo gražiai išeiti iš tokios situacijos, viską pasvėrus atsisakyti šių žaidynių“.

A.Vasiliauskas: „Iš pradžių dėl tokių sumų nebuvo kalbėta, tik vėliau tai sužinojo ir mano, kad tai nepamatuotai didelė suma. Tokios žaidynės pasaulyje daug kur rengiamos, tačiau visi turi sumokėti starto mokestį. Jo nuomone, tokį precedentą, dėl licencijos mokesčio sukūrė Azijos šalys. „Sporto visiems“ asociacija nepritaria tokioms sąlygoms. Mes esame pavėlavę su pirmu žingsniu, valdžia pasikeitė, o su nauja Vyriausybe nesuderinta. Buvo planuota, kad Šiauliuose bus pastatyti nauji viešbučiai, bet jau dabar aišku, kad to nebus. 15-20 mln. reiks tokioms žaidynėms vykdyti, turime pripažinti, kad mes nepajėgūs tai padaryti. Siūlo žaidynių nevykdyti motyvuojant, kad šalyje sunki finansinė padėtis ir nebijoti to pasakyti, arba vykdyti visai kitomis sąlygomis, tokia nuomonė yra visų „Sportas visiems“ asociacijos valdybos narių.“

A. Poviliūnas: „Jei tai iškiltų į viešumą, tai būtų kaip su “Vilnius – Europos kultūros sostinė“ renginiais, tuomet nukentėtų viso sporto prestižas“. 

Dauguma dalyvavusių posėdyje pasisakė prieš šias žaidynes ir tai patvirtino parašais. Jau anksčiau žiniasklaidoje pasigirdo balsai, kad tokiomis žaidynėmis yra įgyvendinami tik siauros grupės interesai, tačiau atsakingi užsitvėrė dar didesnio slaptumo siena ir toliau stumia šio renginio organizavimą už valstybinius pinigus skraidydami po kitus žemynus į konferencijas ir organizacinius pasitarimus.

O kokios tos naujos sąlygos, sunku sužinoti. Oficialiame žaidynių tinklapyje surašyti sprendimai ir datos, o pačios sutartys neviešinamos. Kur krizės sąlygomis nukeliauja mokesčių mokėtojų pinigai, neturi žinoti visi? Ar neturi vykti skaidrus svarstymas - ir iš esmės išdiskutuota: ar tokios tariamai „sportas visiems“ žaidynės iš viso reikalingos? Ar nebūtų prasmingiau tuos milijonus skirti tiems, kurie tikrai plėtoja fizinį aktyvumą ir sportą visiems?

Kokioje valstybėje gyvename? Net Valstybės kontrolė nustatė, kad iššvaistoma šimtais milijonų litų, o ar kas buvo pasodinti dėl šio poelgio už grotų? Čia tik vos per 10 mln. litų bus paleista vėjais. Smulkmena?

Autorius yra Krikščionybės žiniasklaidos tarnybos vadovas, www.tikiu.lt redaktorius.