Lietuvos mergaitės, merginos, moterys, ruoškitės prieš jus rengiamam kryžiaus žygiui, XXI amžiaus vergovei, kuri privers jus pamiršti, kas yra asmens pasirinkimo laisvė, teisė į savo kūną. Kuri privers jus kruvinais keliais šliaužti paskui kunigėlį ar bailų, gydytoją, paminusį priesaiką padėti žmonėms.

„Nėštumas nėra liga, kurią reikėtų gydyti abortu“, - sako kunigėlis Ričardas Doveika, neturintis jokios teisės lemti moterų gyvenimo, neturintis jokios teisės įtakoti pilietinio gyvenimo, nes bažnyčia Lietuvoje atskirta nuo valstybės. Neturintis jokios teisės pažeisti universitetų autonomijos ir diktuoti universitetams, kokias studijų programas siūlyti būsimiems ginekologams ir akušeriams.

Apsiskaitęs kunigėlis, pasirodo, nežino žmogaus pagrindinių teisių, tarptautinių konvencijų, naikinančių visas moters diskriminacijos formas, Jungtinių tautų tarptautinių konferencijų Veiksmų programų, kurias ratifikavo Lietuva, kuriose teigiama moters pasirinkimo teisė planuoti šeimą, reguliuoti vaisingumą, gimdyti tuomet, kai moteris tam yra pasirengusi, ir gimdyti tiek kartų, kiek ji pati nusprendžia.

Baigiasi Lietuvos moterų laivė ir lygios galimybės. Lietuvos moterys kunigėlių ir ministerijų potvarkiu gimdys tiek, kiek pastos nuo neatsakingų vyrų, tiek, kiek bus smurtautojų išprievartautos. Tiek, kiek to norės Ministras pirmininkas ir ministerijų klerkai.
Marija Aušrinė Pavilionienė

Baigiasi Lietuvos moterų laivė ir lygios galimybės. Lietuvos moterys kunigėlių ir ministerijų potvarkiu gimdys tiek, kiek pastos nuo neatsakingų vyrų, tiek, kiek bus smurtautojų išprievartautos. Tiek, kiek to norės Ministras pirmininkas ir ministerijų klerkai. Iš užaugs Lietuvoje nauja kunigėlių užsakyta ir ministerijų palaiminta vaikų karta. Ir taip nauju vaikų prieaugliu, nauja darbo jėga Lietuva įveiks ekonominę ir finansinę krizę.

Mielos Lietuvos mergaitės, merginos, moterys, greitai jūsų asmeninį gyvenimą reguliuos jauni arba pagyvenę kunigėliai, kuriems lytinis gyvenimas yra draudžiamas, tačiau kurie savo vyrišką galią išreiškia draudimais žmogui gyventi jį tenkinantį lytinį ir reprodukcinį gyvenimą.

Jei leisime katalikų dvasininkams ir konservatyviai mąstantiems ministerijų klerkams pažeidinėti moterų teises, Lietuvos moterys, kurios patirs nėštumo komplikacijas, mirs, nes joms niekas negalės pagelbėti, kadangi Lietuvos ginekologai jau nesugebės atlikti aborto procedūrų. Lietuvos moterys mirs nuo nelegalių ir nuo nesaugių abortų. O kunigėlis Ričardas sako: „nėštumas nėra liga“.

Tačiau yra Lietuvos mergaitėms, merginoms ir moterims reali išlikimo galimybė - kelionė į Kaliningradą, ar Baltarusiją, Rusiją, ar kokią kitą posovietinę respubliką, kurioje buvusioms sesėms lietuvėms už pinigus bus suteiktos nėštumo nutraukimo paslaugos. Ir prasidės Lietuvoje organizuojamas naujas pelningas biznis, kunigėlių ir ministerijų klerkų palaimintas, kuris taip pat padės Lietuvai išbristi iš ekonominės krizės.

Mergaitės, merginos, moterys, neliūdėkite, Kalėdų išvakarėse dėkingai bučiuokite kunigėliams rankas.