Verslininkas kalbėjo visiškai atvirai, neanonimiškai, minėdamas konkrečias pavardes ir atvirai nusikalstamus faktus, beje, pagrindžiamus ir jo turimais dokumentais. Tad nutariau šį pasakojimą skaitytojams pateikti autentišką ir beveik nekoreguotą. Tiesiog taip lengviau suvokti dalykų, apie kuriuos buvo kalbėta, dvasią…

Partijos būstinė

“Naujosios sąjungos (socialliberalų) Švenčionių skyriuje buvau nuo pat partijos įsikūrimo pradžios, - sako V.Bulka. – Visada buvau partijos tarybos narys ir visada būdavau vietinio partijos rinkimų štabo vadovas, taip kad šios partijos reikalus žinau ne iš nuogirdų. Su partijos vadovybe susikirtau tada, kai rajono laikraščiuose pareiškiau, kad, mano manymu, Švenčionių rajono, ekonominė padėtis yra tragiška. Tuomet vietinė Naujosios sąjungos “chebra” mane svarstė, klausinėjo, kodėl daliju interviu laikraščiams ir pasakoju apie sunkią rajono padėtį, nors mes čia esame valdantieji. Po šių savivaldos rinkimų Naujoji sąjunga gavo 9 mandatus iš 25, bet dabar mane ir dar vieną kolegą buvusį kolūkio pirmininką išmetė… Mūsų partija su meru Vytautu Vigeliu priekyje rajoną valdo jau 12 metų. Aišku, aš ir taryboje atvirai reikšdavau savo nuomonę, sakydavau, kad rajoną gali ištikti visiškas ekonominis krachas. Tai daug kam, ypač valdžiai, nepatiko. Dabar jau esu nepartinis.”

Pasak iš Naujosios Sąjungos pašalinto Švenčionių rajono tarybos nario, viena iš įdomesnių “partinių” A.Paulausko partijos istorijų susijusi su valdiškų pinigų “įmerkimu” į partijos būstinės remontą: “Pagal politinių partijų įstatymą valdiškas patalpas partijai gali duoti nuomai. Švenčionyse vietinio biudžeto lėšos (maždaug 170 tūkstančių) panaudotos partijos būstinės remontui, akivaizdžiai klastojant dokumentus…” Išties pavarčius minėtus dokumentus (būtent Švenčionių rajono savivaldybės tarybos bei kolegijos sprendimus pritarti statomų, rekonstruojamų, remontuojamų objektų programos projektui bei pačius projektus) matyti, kad projektuose minėtas pastatas apskritai beveik niekur nebuvo minimas, tačiau jau skirstant lėšas partijos būstinei buvo skiriamos apvalios pinigų sumos iš rezervo fondo ir iš valstybės investicinių programų.

Įdomus rajono savivaldybės tarybos kolegijos 2005 m. birželio 30 d. sprendimas, kuriame nuspręsta “pritarti leidimui perduoti politinės partijos Naujoji sąjunga (socialliberalai) Švenčionių skyriui pagal panaudos sutartį 20 metų valstybei nuosavybės teise priklausančią ir savivaldybės pasitikėjimo teise valdomą 110,18 kv. m bendrojo ploto negyvenamąją patalpą pastate (…), esančiame Stoties g. 4, Švenčionyse”.

Tačiau leiskime toliau pasakoti V.Bulkai: “Tame pastate anksčiau buvo psichologinė tarnyba. Ją vienais metais remontavo už 89 tūkstančius, kitais – už 85 tūkstančius litų. Paskui buvo priimtas tas sprendimas patalpas perduoti Naujosios sąjungos būstinei. Žodžiu, akivaizdus korupcinis variantas. V.Vigelis yra labai įtakingas toje politinėje socialliberalų “aukštuomenėje”. Būdamas meras jis manipuliuoja tokiomis lėšomis kaip tik nori. Įdomiausia, kad sprendimų projekte apie tokį pastatą visai nekalbama. Paskui iš kažkur atsiranda šis klausimas darbotvarkėje ir mikliai sutvarkoma – valdiški pinigai keliauja konkrečiu adresu, t.y. Stoties g. 4, Švenčionys.”

Savivaldybių rinkimai: teismo kaina

Partijos būstinės remontas už valdiškus pinigus yra palyginti menkniekis, ypač prisiminus savivaldos rinkimų peripetijas ir skandalus.

“Per pastaruosius rinkimus buvau Naujosios sąjungos rinkimų štabo vadovas, - toliau pasakoja V.Bulka. – Tačiau dėl gausybės pažeidimų rinkimai Švenčionyse Vyriausiosios rinkimų komisijos buvo pripažinti negaliojančiais. Tada mes padavėme tokį sprendimą į administracinį teismą. Pats teisme dalyvavau kaip pareiškėjas. Prieš teismą V.Vigelis mus surinko ir pasakė: „chebra“, reikia susimesti “babkių”, sako, žinau priėjimą prie teisėjų, be to, reikia ir advokatams mokėti, dar ten kažkam… Tiesiai šviesiai. Na, teismą mes, aišku, laimėjome…”

Kaip matome, partinė tvarka, jei tikėtume pašnekovu, yra kriminalinė – sumetami pinigai į bendrą kasą ir papirkinėjami teisėjai. Bet ir tai dar ne viskas. “Aš pats dalyvavau teisme, - toliau tęsia V.Bulka. – Gavome galutinį neapskundžiamą teismo sprendimą. Žodžiu, nuspręsta, kad pakartotinių rinkimų nereikia ir mūsų partija vėl atsidūrė Švenčionių rajono valdžioje. Teisme samdėmės labai brangų buvusio teisingumo ministro Vytauto Markevičiaus advokatų kontorą. Bet, matyt, sprendimą nulėmė ne tai… V.Vygelis sakė, kad mums prieš teismą reikia surinkti 150 tūkstančių, žinau, sako, kanalą… Visi davė skirtingai. Vieni “susimetė” daugiau nei 30 tūkstančių, kiti – mažiau. Pinigus prieš pirmąjį teismo posėdį vežė pats V.Vigelis.”

Pinigai buvo “susimetami” ne tik teismo išlaidoms.

“Prieš rinkimus, kurie vyko vasario 19 d., V.Vigelis taip pat rinko pinigus, - pasakoja pašnekovas. – Pirmieji penki turėjo “sumesti” po tris “štukas”, kiti penki – po dvi ar po pusantros, 14 seniūnų sumeta po dvi, žodžiu, visokiems dalykams. Tačiau įdomiausia, sąraše, kuris pateikiamas Vyriausiajai rinkimų komisijai, mes visi ten nurodyti kaip Naujosios sąjungos rėmėjai. Bet oficialiame aukotojų sąraše nurodyta, kad mes sumokėjome tik po tūkstantį. Vadinasi, daugiau nei pusė surinktų rinkimams pinigų buvo juodi, niekur nepajamuoti ir nenurodyti. Panaudoti buvo rinkėjams suvežti prie balsadėžių, transporto nuomai, išdalyti kaimo seniūnams, kurie jau vietose “auklėjo” rinkėjus… Dėl šitų dalykų kreipsimės į prokuratūrą.”

Smulkesni įvykiai

“Įdomūs yra ir kiti ryšiai bei dalykai, - tęsia pasakojimą V.Bulka. - Kaltanėnų seniūnijoje, Šakališkės kaime, yra nedidelis Peikenio ežeras. Jį nuomojasi V.Vigelis (kaip skelbta spaudoje, V.Vigelis už 8,8 hektaro Peikenio ežerą moka 154 Lt per metus, žemės ūkio ministrės Kazimieros Prunskienės sūnus Vaidotas Prunskus už Balčio, Juodenio ir Prūdo ežerus, kurių bendras plotas – 68 hektarai, moka 480 Lt). Jis ten nuolat leidžia žuvų mailių. Mūsų savivaldybėje yra Aplinkos apsaugos fondas. Tai jam tą mailių veža taip pat už valdiškus pinigus. Žodžiu, vežioja po ežerus tas žuveles, o V.Vigelis vis po kelis maišus sau susipila. Tai jau seniausiai vyksta.“

Su K.Prunskienės gimine vietinius socialliberalus sieja taip pat gražios istorijos.

„Ten labai įdomūs santykiai, - pasakoja V.Bulka. – K.Prunskienės sūnelis mūsų krašte dirba vicemeru. Beveik nieko nedaro, tik rūpinasi savo verslu. Dabar Kaltanėnuose vietoj valgyklos pastatė grandiozinį viešbutį su konferencijų sale ir t.t. Formaliai jis išsiskyrė su žmona, tiksliau, atskyrė turtą, nes kaip valdininkas negali gauti paramos, o čia dar yra degalinių tinklas. Perrašė akcijas, ir tiek... O K.Prunskienė V.Vigeliui už draugystę taip pat normaliai atsidėkojo. Jo sūnus, baigęs V.Romerio universitetą, buvo K.Prunskienės įdarbintas Žemės ūkio ministerijoje, padirbo ten porą metų už kažin ką atsakingu, o dabar atseit laimėjo konkursą ir yra paskirtas žemės ūkio klausimais į Briuselį. Berniokas šiaip neblogas, bet tai puikiai parodo politikų ryšius. Turi trejų metų kontraktą ir tyliai ramiai darbuojasi...“

„Gal kam įdomu ir tai, kad V.Vigelis nuolat skraido į Briuselį, į regionų lyderių pasitarimus, - sako verslininkas. – Briuselis jam moka vadinamuosius komandiruotpinigius, bet kažkodėl už tą patį jam tuos komandiruotpinigius moka ir Švenčionių savivaldybė. Vienu žodžiu, tikra pelkė...“

“Tiesa, išmetė mane iš partijos už akių – nei kas kvietė svarstyti, nei ką., - sako V.Bulka. – Tada parašiau į “centrą” į prezidiumą elektroninį laišką, nes yra teorinė galimybė apskųsti tokį sprendimą. Tada pasikvietė atsakingasis sekretorius Vilniuje, kalbėjome su juo dvi valandas. Sakiau, kad aš vis viena kelsiu į viešumą tuos korupcijos faktus, kalbėsiu, kaip buvo perkami rinkėjai, kaip jie buvo neteisėtai vežiojami balsuoti mano firmos autobusais. Tada jie prezidiume, kurį sudaro jau partijos grietinėlė, mane vienbalsiai išmetė. Tačiau likau rajono deputatu, jie mandato atimti negali. Buvau Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkas. Išmetę iš partijos jie greitai surengė posėdį, Prunskiokas ten rėžė kalbą, kad va aš pasirinkau opozicijos kelią, todėl man neva reiškiamas nepasitikėjimas. Tada pabalsavo ir išmetė iš ten. Bet aš nesigailiu, tiesiog negalėjau ramiai žiūrėti, kaip kiti, kas vyksta mūsų rajone.”

Vertas dėmesio

Pasakojimas, sutikite, vertas dėmesio, net jei jis padiktuotas asmeninių nuoskaudų, nors, tiesą sakant, kalbant su V.Bulka to tikrai nesijaučia. Susidomėti šiomis istorijomis pirmiausia turėtų prokurorai, nes sunku tikėtis, kad A.Paulausko vadovaujamos partijos valdžia kaip nors į čia išdėstytus faktus sureaguos.

Apie šią partiją sklandančios tamsios istorijos – piketai Kuršių nerijoje, įtartinas valdiškų objektų Dzūkijoje privatizavimas – nestebina. Tik belieka naiviai tikėtis, kad pusiau kriminaliniais metodais tvarkoma šios partijos kasa bei kiti reikalai susilauks ir deramo Vyriausiosios rinkimų komisijos, ir kitų valstybinių institucijų įvertinimo.

Kol kas šiame fronte yra tik viena nedidelė pergalė. Priminsime, kad dar praėjusių metų rugsėjo mėnesį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija paskelbė, kad Švenčionių rajono savivaldybės meras V. Vigelis ir jo pavaduotoja Raja Krupenina, asmeniniais tikslais naudodami savivaldybės tarnybinį automobilį, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Smulkmena, bet vis šis tas...

Paskutiniame „Atgimimo“ numeryje skaitykite:

1. Neringa: kateriais prieš paukščius ir žuvis
Ar verta sustabdyti masines paukščių žudynes mariose ir užtikrinti vertingų žuvų nerštaviečių apsaugą?

2. „Atkatų“ industrija
Jei ir toliau bus delsiama priimti Palangos bendrąjį planą, pačiame pajūryje pridygs ne tik smėlio pilių.

3. Nereikia menininkų nurašyti
Su poetu Antanu A.Jonynu apie permainų Lietuvoje būtinybę.