Taikus ginčų sprendimas skatinamas tiek teisme, tiek iki teismo

Europos Tarybos Veiksmingo teisingumo komisijos Mediacijos ekspertų darbo grupės vadovas dr. Rimantas Simaitis, teigia, kad šiuolaikiniame moderniajame pasaulyje, klasikinei teisminei ginčų sprendimo sistemai kenčiant nuo tokių „ligų“ kaip ilgas ir brangus procesas, jau seniai pradėta aktyviai diskutuoti dėl poreikio plačiau taikyti teisiamojo pobūdžio procesams priešingus taikinamojo pobūdžio metodus, kurių vienas svarbiausių – mediacija. Trečiojo neutralaus asmens intervencija į ginčo sprendimą gali padėti jį sureguliuoti, net jei iki tol šalys jautėsi pakliuvusios į aklavietę. Mediacijos vystymasis skirtingose valstybėse priklauso nuo jose puoselėjamų tradicijų, gyventojų įpročių, todėl nekeista, kad daugelyje Europos valstybių taikaus ginčų sprendimo plėtra neįmanoma be aktyvaus valstybės postūmio įgyvendinant tam tikras skatinamojo pobūdžio priemones.

Taikaus ginčų sprendimo idėja Lietuvos Respublikos civiliniame procese plėtojama jau nuo 2003 m., kai įsigaliojo naujasis Civilinio proceso kodeksas, numatantis teismo pareigą imtis priemonių ginčo šalių sutaikymui. Teisminio sutaikymo institutą esmingai papildė ir teisminės mediacijos taikymas nuo 2005 m., kai keliuose Lietuvos teismuose pradėta vykdyti teisminė mediacija, kurios taikymas jau 2014 m. apėmė visus Lietuvos Respublikos teismus ir iš projektinės iniciatyvos užaugo į įprastą procedūrą, kuria ginčo šalys gali pasinaudoti nemokamai bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Teisminės mediacijos metu pasiekus sutarimą, sudaroma taikos sutartis, kurią tvirtina teismas tuo pačiu ir nutraukdamas bylą.

2020 m. žengtas dar vienas svarbus žingsnis taikaus ginčų sprendimo ir mediacijos taikymo plėtros srityje. Mediacija pradėta taikyti kaip įstatymo nustatyta privaloma ikiteisminė daugelio šeimos ginčų sprendimo tvarka. Tai ypač jautrūs ginčai (pvz., dėl santuokos nutraukimo, išlaikymo vaikams priteisimo ir kt.), kurie kyla tarp šeimos narių. Labai svarbu, kad jie nevirstų karu, kuriame nėra laimėtojų, o labiausiai nukenčia - vaikai. Taigi, jau antrus metus Lietuvoje šeimos nariams, kurie atsiduria konfliktinėje situacijoje yra sudaromos galimybės pabandyti šiuos nesutarimus išspręsti taikiai – privalomosios mediacijos metu randant abiem ginčo šalims priimtinus sprendimus.

Mediatorius – taikintojas, pasirengęs padėti ginčo šalims susitarti

Taikaus ginčų sprendimo skatinimas ir sparti mediacijos plėtra suteikė stimulą mediatoriaus profesijos formavimuisi. Konfliktai dažnai būna labai aštrūs, žmonės „kovoja“ dėl savo įsitikinimų, vertybių, materialinių gėrybių bei kitų jiems be galo svarbių dalykų. MRU prof. dr. Agnė Tvaronavičienė sako, kad jiems pagalbą sprendžiant ginčą gali suteikti tik toks asmuo, kuris yra tvirtas, turi reikalingų žinių ir įgūdžių bei yra pasirengęs suvaldyti sudėtingas situacijas ir žingsnis po žingsnis išnarplioti sudėtingas ginčo šalių santykių peripetijas. „Mediatoriaus tikslas ne išspręsti ginčo šalių nesutarimą, ne pasakyti joms, kaip tokį nesutarimą spręstų teismas, o tiesiog išsiaiškinti, koks ginčo sprendimo būdas būtų priimtinas joms pačioms. Tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo neįmanoma, pasiekiama mediatoriui metodiškai naudojant įvairius komunikacijos lengvinimo įrankius, struktūruojant ir valdant pokalbį“, - pasakoja A. Tvaronavičienė.

Agnė Tvaronavičienė
Foto: Organizatorių nuotr.

MRU profesorė atkreipia dėmesį, kad mediatoriaus veikla, pokyčiai vykstantys joje yra labai panašūs į tuos, kuriuos išgyveno psichologo profesija. „Prieš keletą metų pasiūlymą apsilankyti pas psichologą, daugelis žmonių būtų įvertinę, kaip įžeidimą, o šiandien, norint gauti šias paslaugas reikia laukti mėnesius. Ginčo šalys pamatę realią susitarimo naudą ir prasmę vis dažniau renkasi taikų, o ne teisminį ginčo sprendimo kelią, o kompetentingas, profesionalus mediatorius yra tas specialistas, kuris mažiausiomis sąnaudomis padeda jiems rasti abipusiai priimtinus sprendimus“, - pabrėžia A. Tvaronavičienė.

Kokios konkrečiai pagalbos ginčo šalys gali tikėtis iš mediatoriaus?

Esminis mediatoriaus tikslas padėti ginčo šalims joms abiem priimtina sprendimą. Pasak MRU lektorės Odetos Intės, dažnai ginčai tarp šalių kyla dėl sutrikusios komunikacijos, skirtingai matomos ir interpretuojamos situacijos. Mediacijos metu mediatoriui svarbu užtikrinti saugų abiejų ginčo šalių apsikeitimą požiūriais, nuostatomis, sudaryti galimybes šalims išsakyti savo pozicijas, apsibrėžti spręstinų klausimų ratą, išsakyti savo pozicijas ir reikalavimus. Diskusijų metu mediatorius siekia padėti ginčo šalims keisti ginčo, savo ir kitos ginčo šalies motyvų, interesų supratimą, keisti požiūrį į konfliktą. Derybų metu padeda šalims tartis, svarstyti ir ieškoti įvairių galimų ginčo sprendimo būdų, kurie padėtų išspręsti konfliktą. Mediacijos metu radus abiem ginčo šalims priimtina sprendimą, mediatorius gali padėti šalims paruošti taikos sutartį.

Kaip tapti mediatoriumi Lietuvoje?

MRU docentė dr. Natalija Kaminskienė, pabrėžia, kad padėti spręsti konfliktus gali ne kiekvienas. „Vienas iš mediacijos principų yra profesionali ir kvalifikuota mediatoriaus veikla. Į mediaciją ateinantys žmonės atsineša jiems be galo svarbias savo gyvenimo problemas ir tikisi kvalifikuotos mediatoriaus pagalbos jas sprendžiant. Mediatoriaus tikslas yra profesionaliai, kokybiškai, nuoširdžiai ir jaučiant didelę atsakomybę, padėti ginčo šalims išspręsti jų ginčą“, - pasakoja N. Kaminskienė. Teisminės mediacijos plėtra ir privalomosios mediacijos įtvirtinimas Lietuvoje sąlygojo ir aukštų kvalifikacijos reikalavimų mediatoriams nustatymą. Tam, kad asmuo taptų mediatoriumi jis privalo išklausyti specialius mediacijos mokymus, išlaikyti sudėtingą kvalifikacinį egzaminą, atitikti kitus išsilavinimo ir nepriekaištingos reputacijos kriterijus nustatytus Lietuvos Respublikos Mediacijos įstatyme.

Natalija Kaminskienė
Foto: Organizatorių nuotr.

Asmenims besidomintiems mediatorių veikla ir siekiantiems jais tapti Mykolo Romerio universitetas siūlo patyrusių lektorių mediatorių vedamus bazinius 40 akademinių valandų trukmės mediacijos mokymus, apimančius teorinės medžiagos pristatymą ir aktyvų praktinių mediacijos vedimo įgūdžių ugdymą. Patyrę mediatoriai yra nuolat kviečiami į kvalifikacijos tobulinimo mokymus įvairiomis aktualiomis temomis. Norintiems įgyti aukštesnę kvalifikaciją ir savo žiniomis bei įgūdžiais išsiskirti iš kitų rinkoje paslaugas teikiančių mediatorių Mykolo Romerio universitetas siūlo puikiai studentų vertinamas jau 11 daugiau nei dešimtmetį vykdomas teisės krypties mediacijos magistro studijas.

Startavo ir tinklalaidė apie mediaciją

„Youtube“ platformoje jau startavo ir tinklaidė apie mediaciją „Mediatoriau, kavos?“. Kiekvieno mėnesio pirmąjį ketvirtadienį 9 val. Mykolo Romerio universiteto „Youtube“ platformoje pristatoma nauja laida konstruktyvaus ir bendradarbiavimu grįsto konfliktų sprendimo tema. Šiuo projektu tikimasi didinti visuomenės pasitikėjimą mediacija, ją populiarinti, telkti mediacijos paslaugas teikiančius asmenis, juos palaikyti ir šviesti.