Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės birželio 1 dieną lietuvių kalbos ir literatūros valstybiniu egzaminu ir baigsis birželio 23 dieną muzikologijos mokykliniu egzaminu. Pagrindinės egzaminų sesijos rezultatai bus paskelbti iki liepos 12 dienos.

Lietuvoje norintys gauti brandos atestatą turi išlaikyti du brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieno dalyko brandos egzaminą arba atlikti brandos darbą. Iš viso kandidatai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip septynis brandos egzaminus.

Dalyvauti brandos egzaminų sesijoje turės teisę tik tie moksleiviai, kurių egzaminuojamo dalyko metiniai pažymiai – ne žemesni nei ketvertas.

Tradiciškai populiariausias – anglų kalbos valstybinis brandos egzaminas. Jį laikyti yra pasirinkę 18212 kandidatai. Matematikos valstybinį brandos egzaminą laikys 15834, istorijos – 7769, biologijos – 6443, geografijos – 3989, informacinių technologijų – 2618 kandidatai.

Pasak NŠA, lyginant su praėjusiais metais, šiemet daugiau abiturientų pasirinko valstybinį geografijos, biologijos, informacinių technologijų, anglų kalbos ir matematikos brandos egzaminus. Šiek tiek sumažėjo istorijos, fizikos, chemijos valstybinių brandos egzaminų populiarumas.

Išaugęs norinčiųjų laikyti valstybinius lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos brandos egzaminus skaičius rodo, kad daugėja abiturientų, norinčių stoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Šiemet stojantieji turės būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieną laisvai pasirenkamą.

Tarp mokyklinių brandos egzaminų per metus išaugo gimtosios kalbos (rusų, lenkų) ir menų egzaminų populiarumas, sumažėjo norinčiųjų laikyti technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, muzikologijos, gimtosios kalbos (baltarusių) brandos egzaminus. Populiariausiu mokykliniu brandos egzaminu išlieka technologijų egzaminas. Šiemet jį laikys 6185 kandidatai.

„Šių metų brandos egzaminų sesija, sakyčiau, yra savotiškas riboženklis, žymintis, kad po pandemijos apribojimų pagaliau grįžtame prie įprastinio ugdymo proceso, kurį užbaigia brandos egzaminai, – sako NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

Agentūra savo „Facebook“ paskyroje ketvirtadienį rengia tiesioginę transliaciją, kurioje abiturientai ir jų tėvai galės užduoti kylančius klausimus.

Brandos egzaminus šiais metais Lietuvoje laikys ir 75 iš Ukrainos atvykusių baigiamųjų klasių mokinių, norinčių gauti vidurinį išsilavinimą Lietuvoje. Jiems egzaminų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų, užduotys išverstos į ukrainiečių kalbą kartu su brandos egzaminų vykdymo instrukcijomis. Lietuvoje bus organizuojami ir stojamieji egzaminai į Ukrainos universitetus.

Šiemet abiturientų valstybinių brandos egzaminų darbus vertins daugiau nei 1000 vertintojų. Dar per 1200 vertintojų vertino užsienio kalbų egzamino kalbėjimo dalį. Jie atrenkami pagal griežtus vertinimo kriterijus, atsižvelgiant į kvalifikaciją, jų darbo ir brandos egzaminų darbų vertinimo patirtį. Vertintojai jau priprato dirbti elektroninio vertinimo aplinkoje, kuri sudaro technologines sąlygas užtikrinti kokybę vertinimo proceso metu.

Brandos egzaminai bus vykdomi 2596 centruose. Egzamino metu nebeliko prievolės dėvėti apsaugines kaukes, tačiau nedidelė dalis su COVID-19 susijusių ribojimų išlieka: grupėse negalės būti daugiau nei po 9 mokinius, tebegalioja rekomendacijos vėdinti patalpas, naudoti dezinfekcijos priemones, išlaikyti 2 metrų atstumus.