„Ten atsispindi ir pasirengimo ekstremalioms situacijoms temos, ir pilietiškumo temos“, – šią savaitę Seimo Švietimo ir mokslo komitete sakė švietimo ministrės patarėjas Ignas Gaižiūnas.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija informavo BNS, kad gyvenimo įgūdžių programa bus skirta 1-10 klasių mokiniams.

Joje bus integruotos kelios ankstesnės programos – sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai, žmogaus saugos, patyčių, smurto, narkotikų, alkoholio prevencijos, socialinio emocinio ugdymo.

Anot ministerijos, programos tikslas – mokiniams sudaryti galimybę nuosekliai ugdytis gyvenimui svarbius socialinius, emocinius įgūdžius, sveikos gyvensenos nuostatas, mokytis saugoti savo ir kitų sveikatą bei gyvybę, pasiruošti kurti asmeninius ir profesinius santykius.

Taip pat – būti jautriems ir atliepiantiems kitų asmenų, bendruomenės ir visuomenės gerovės poreikius.

Pasak ministerijos, mokydamiesi gyvenimo įgūdžių mokiniai tyrinės savo ir kitų emocijas, mokysis atpažinti jas sukeliančius impulsus ir juos valdyti, tobulinti įtraukiojo elgesio įgūdžius, padedančius kurti santykius, dirbti ir bendradarbiauti.

Be kita ko, analizuos situacijas, kaip priimti atsakingus sprendimus ir įvertinti pasekmes dėl savo ir kitų gerovės, įgys žinių ir įgūdžių sveikatai bei gyvybei saugoti, mokysis suteikti pirmąją pagalbą.

Švietimo ministerija numato gyvenimo įgūdžių programą įgyvendinti nuo 2023 metų.