STEAM ugdymas – vienas šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, matematikos disciplinas, kūrybiškumą, formuojantis mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus.

STEAM projektas padeda vaikus sudominti inžineriniu, gamtamoksliniu ugdymu, yra naudingas ir patiems mokytojams. Panaudodami skaitmenines ir kitokias priemones, mokytojai taip pat laisvi kurti, ugdyti kitaip.

STEAM centruose įkurtos modernios laboratorijos

Lietuvoje savo veiklą palaipsniui pradės pirmieji 6 regioniniai STEAM atviros prieigos centrai Alytuje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose. Vėliau prie jų dar prisijungs Utenos STEAM regioninis centras. 2022–2023 m. didžiuosiuose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje – bus atidaryti metodiniai centrai, kurie bus atviri šių miestų mokykloms ir teiks pagalbą regioniniams STEAM atviros prieigos centrams.

Rolando Parafinavičiaus nuotr.

Kiekviename regioniniame STEAM centre įrengtos biologijos-chemijos, fizikos-inžinerijos ar robotikos-IT laboratorijos, taip pat po specializuotą laboratoriją, atsižvelgiant į regiono poreikius. Laboratorijose mokiniai galės atlikti įvairius tiriamuosius darbus – ir numatytus bendrosiose ugdymo programose, ir susijusius su regiono specifika ir prioritetais. Čia jie galės rengti savo brandos darbus, vyks konkursai, olimpiados, susitikimai su mokslininkais, verslininkais, įvairių profesijų žmonėmis. Centruose taip pat stažuosis mokytojai.

Šiaulių STEAM centras jau kviečia mokinius

Pirmasis duris atvėręs Šiaulių regioninis STEAM centras mokinius į užsiėmimus kviečia nuo 2020 metų balandžio. Kaip pasakoja šio STEAM centro vadovė Violeta Šlekienė, šiuo metu centras dirba visu pajėgumu.

Rolando Parafinavičiaus nuotr.

„Kasdien centre dūzgia po 50 ir daugiau skirtingo amžiaus mokinių iš viso Šiaulių regiono. Vyresni mokiniai noriai renkasi tiriamųjų veiklų programas, o mažieji džiaugiasi edukacinėmis veiklomis. STEAM - tai gamtos mokslai ir technologijos, aiškinami per inžineriją ir menus ir grindžiami matematika. Čia mokiniai atranda, kad pasaulis yra vientisas, čia išnyksta ribos tarp atskirų mokyklinių dalykų, čia suprantama, kad pažinimas yra begalinis ir be galo įdomus“, – sako V. Šlekienė.

Šiaulių regioniniame STEAM centre jau ne kartą teko apsilankyti Kuršėnų Ivinskio gimnazijos moksleiviams. Kaip pastebi šios mokyklos mokytoja Violeta Čibinskienė, vaikams tokia veikla ne tik įdomi, įtraukianti, bet ir labai naudinga: „Kartu su devintokais STEAM laboratorijoje atlikome du darbus – skaičiavome smėlio savitąją šilumą ir dirvožemio elektrinį laidumą. Žinoma, įvairių tyrimams reikalingų priemonių turime ir savo mokykloje, tačiau tikra laboratorija su modernia technika mokiniams paliko išties gerą įspūdį. Mokiniai sakė, kad norėtų apsilankyti dar kartą“.

Apie tai, kad nauja patirtis mokiniams visuomet naudinga, kalba ir STEAM centre kartu su moksleiviais jau spėjusi apsilankyti Rasa Dabregaitė, Šiaulių J. Janonio gimnazijos mokytoja.

„Mokiniams visuomet smagu išeiti už mokyklos ribų, susipažinti su naujais žmonėmis, išbandyti naujus dalykus. Savo mokykloje sėkmingai vykdome įvairias tiriamąsias veiklas, moksleiviai dalyvauja jaunųjų mokslininkų konkursuose, olimpiadose, tačiau įsigyti visas laboratorijai reikalingas priemonės išties sudėtinga. STEAM centras suteikia moksleiviams galimybę ugdyti tiriamosios veiklos įgūdžius, skatina jų kūrybiškumą. Svarbiausia, kad mokiniai gerai jaustųsi – o tai tikrai matosi“, – sako R. Dabregaitė.

Alytaus STEAM centras jau sulaukė susidomėjimo

Alytuje duris atveriančio STEAM atviros prieigos centro lankytojai galės praktiškai susipažinti su gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų dėsniais ir naujausiais išradimais, savarankiškai eksperimentuoti ir kurti keturiose laboratorijose. Centre bus formuojama nauja inovacijų kultūra, populiarinamas mokslas, auginami būsimieji tyrėjai.

Kaip pasakoja Alytaus STEAM atviros prieigos centro vedėja Valė Zdanavičienė, centro veikla jau aktyviai domisi Alytaus regiono mokytojai, mokiniai bei jų tėvai: „Dar prieš atidarymą buvo organizuojamos atvirų durų dienos ir karjeros renginiai. O po atidarymo jau suplanuoti užsiėmimai mokytojams ir mokiniams, rengiamos neformaliojo švietimo programos regiono bendruomenei. Tikimės, kad Alytaus STEAM atviros prieigos centras po savo stogu sutelks Alytaus regiono bendruomenę ir taps žinių dalinimosi vieta ir tinklu“.

STEAM atviros prieigos centrai pradėti kurti 2015 m., pasitelkus Europos Sąjungos skiriamą paramą. Regioniniams STEAM atviros prieigos centrams steigti skirti 5,5 mln. eurų iš ES paramos lėšų. Savo lėšomis taip pat prisideda savivaldybės, mokslo įstaigos ir partneriai.

STEAM centrai siekia skatinti mokinius rinktis STEAM studijas, vykdomomis veiklomis papildyti bendrojo ugdymo programas, sukurti modernias ir įkvepiančias STEAM mokomąsias aplinkas, tobulinti mokytojų kompetencijas ir kelti kvalifikaciją, vykdyti mokinių profesinį orientavimą, populiarinti STEAM sričių pasiekimus, taip pat padėti mokiniams atlikti brandos darbą ne tik mokyklose, bet ir šiuose centruose.