Penktadienį vykusioje konferencijoje dalyvavę pranešėjai „BOD Group“ įkūrėjas ir vadovas Vidmantas Janulevičius, Lietuvos-Malaizijos verslo tarybos prie Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas ir tiesioginis malaiziečių konsultantas įrengiant saulės kolektorius Paulius Kunčinas bei Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento direktorius Vitalijus Auglys pasakojo apie pagalbą Malaizijos Sultono Idris Universitetui įsirengiant saulės kolektorius ant universiteto stogo.

Jungtinių Tautų narėms, tarp jų ir Lietuvai, pasirašius Paryžiaus klimato kaitos konvenciją ir stengiantis sumažinti atmosferos taršą ne tik mūsų šalyje, bet ir padėti kitoms pasaulio šalims, Lietuvos atstovų tikslai ir buvo susiję su klimato šiltėjimo mažinimu. Kadangi žinoma, jog saulės kolektoriai yra viena ekologiškiausių energijos išgavimo priemonių, Malaizijoje, kur diena trunka apie 12 valandų, saulės jėgainės yra geriausias būdas sumažinti CO2 išsiskyrimą į atmosferą.

Padės sumažinti tiek ekonomines, tiek energetines sąnaudas

Anot pranešėjų, kartu dirbančios Lietuvos ir Malaizijos ekspertų komandos tikslai buvo susiję ir su aplinkos taršos, ir su ekonominių sąnaudų mažinimu.

„Tikslai buvo suteikti galimybę projekto naudos gavėjui pačiam pasigaminti žaliąją energiją ir ją panaudoti savo reikmėms ir tokiu būdu realiai prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo atmosferoje. Taip pat siekta sukurti sąlygas projekto naudos gavėjo atstovams – studentams, dėstytojams - vykdyti saulės jėgainės ir atskirų jos dalių darbo stebėseną Malaizijos klimatinėmis sąlygomis. Norėta pasiekti, kad projekto naudos gavėjui perduota jėgainė taptų ilgalaike, realiai veikiančia mokymo priemone, mokslinės stebėsenos objektu“, – pasakoja projekto vykdytojai.

Malaizijoje sumontuotos dvi saulės jėgainės. Ant jau minėto Sultono Idris universiteto stogo sumontuota 30 kilovatų galingumo saulės energijos jėgainė. Antrąją tokio paties galingumo jėgainę nuspręsta sumontuoti ant specialiai pagamintos stoginės virš birių krovinių konvejerio Lumuto uoste, kur nuolat pučia stiprūs vėjai.

Anot P. Kunčino, projektas jau parodė naudą: universitetui pavyko sutaupyti apie 10 proc. energijos. Skaičiuojama, kad jei naujoji sistema pagamins 87300 kWh saulės energijos per metus, tai per tą laiką nebus sudeginta 12.51 tonų anglies, 9.4 m3 dujų, 7.35 t naftos ir 38,33 ktm medienos.

Lietuva absoliuti projekto rėmėja

Šio projekto įgyvendinimui naudojami Lietuvoje pagaminti „BOD Group“ stiklas, stiklo tipo skirtingo galingumo ir dizaino saulės moduliai. Naudojant šias jėgaines Sultono Idris universitetas gali ne tik pasigaminti ir savo reikmėms panaudoti žaliąją energiją, bet ir realiai prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo atmosferoje. Projektą finansavo LR Aplinkos ministerija ir UAB „BOD Group“.

Malaizija galėtų būti laikoma viena iš lyderių saulės energijos gamyboje Pietryčių Azijoje, jei efektyviai panaudotų moderniausias atsinaujinančios energetikos technologijas. Tai šalis, turinti visas galimybes energiją pasigaminti nekenksmingu aplinkai būdu, tačiau iki dabar dideliais pajėgumais naudojanti itin taršų aplinkai kurą – anglį ir dujas.