Vyriausybė įstatymo projekte pasigedo nustatytų konkrečių kriterijų, kuriais vadovaujantis Valstybiniame atliekų tvarkymo plane būtų nustatomi atliekų tvarkymo įrenginių pajėgumai.

Valstybiniame atliekų tvarkymo plane planuojant atliekų tvarkymo įrenginių pajėgumus iki 2025 m. turi būti padidinti pakartotiniam naudojimui paruošiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekiai tiek, kad jos sudarytų bent 55 proc. visų atliekų pagal svorį, o ne vėliau kaip iki 2030 m. gruodžio 31 d. – mažiausiai 70 proc. visų pakuočių atliekų turi būti perdirbama.

Taip pat Aplinkos ministerija siūlė vėlesnę įstatymo projekto įsigaliojimo datą – 2021 m. sausio 1 d.