Energetikos ministerija siūlo nustatyti, kad gaminančiais vartotojais gali tapti ne tik elektros energijos vartotojas, bet ir kitas asmuo, gaminantis elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti bei turintis teisę pagamintą, bet nesuvartotą elektros energiją patiekti į elektros tinklus.

Taip pat siūloma nustatyti, kad gaminančio vartotojo valdoma viena elektrinė arba jos dalis gali būti susieta tik su to paties gaminančio vartotojo viena elektros energijos vartojimo vieta.

„Tai leistų gaminantiems vartotojams gaminti ir vartoti elektros energiją geografiškai skirtingose vietose ir užtikrintų didesnį daugiabučiuose gyvenančių asmenų įsitraukimą į elektros energijos gamybą, pasinaudojant gaminančių vartotojų kainodaros modeliu“, – rašoma įstatymo pakeitimo aiškinamajame rašte.

Teigiama, jog konsultacijos su potencialiais gaminančiais vartotojais parodė, jog kaip vieną pagrindinių iššūkių įsirengiant saulės elektrines daugiabučiuose jie nurodė techninius daugiabučio parametrus: daugiabučio namo stogo dydį, tinkamumą, apribojimus, taikomus papildomai intervencijai ant stogo, kai stogui taikomas garantinis priežiūros laikotarpis ir pan.

„Šie pakeitimai lemtų gaminančių vartotojų plėtrą daugiabučiuose namuose, nes geografiškai nutolusioje nuo gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vietos elektrinėje pagaminta elektros energija galėtų būti persiųsta ir naudojama butų reikmėms“, – rašoma aiškinamajame rašte.