Siekia nulinio atliekų susidarymo

Ž. Šilgalis sako, kad Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras pradeda naują veiklos etapą savo darbuotojams ir jų teikiamų paslaugų kokybei keldamas aukščiausius reikalavimus.

„Per pastarąjį dešimtmetį buvo padaryta daug klaidų, kurios virto nuostoliais įstaigai, tačiau susitvarkę su užgriuvusiais iššūkiais, pirmiausia veiklą orientuosime į pagrindinius tikslus: teikti kokybiškas paslaugas už sąžiningą kainą, didinti teikiamų paslaugų kokybę, griežtinti atliekų surinkėjų-vežėjų kontrolę, skatinti atliekų prevenciją ir dalijimąsi nebenaudojamais daiktais, taip mažinant susidarančių atliekų kiekius. Plėsime ir ŠRATC teikiamų paslaugų apimtis, nesudarant galimybių atliekų tvarkymo grandinėje veikiančioms verslo įmonėms papildomai pelnytis regiono gyventojų sąskaita“, – kalba vadovas.

Jis apgailestavo, kad šiuo metu įvairios atliekų tvarkymo grandys, kuriose galima uždirbti – išrūšiuotų atliekų ir pakuočių tvarkymas, antrinių žaliavų pardavimas, regioninių Mišrių biologinių atliekų įrenginių eksploatavimas, atliekų surinkimas-išvežimas, dujų išgavimas sąvartynuose – atiduotos verslui ir dėl to auga gyventojų patiriamos išlaidos, nes atliekų tvarkymo grandinėje verslo gaunami pelnai negrąžinami paslaugų kainų mažinimui gyventojams.

Vis tik, naujasis ŠRATC vadovas nusiteikęs pozityviai ir tikina, kad įmonė sieks būti dar modernesne, taikanti aukščiausius skaidrumo standartus ir tai padės užtikrinti kompetentingi, savo darbo sritį gerai išmanantys darbuotojai.

„Siekiant pagrindinio įstaigos veiklos tikslo – šiuolaikiškos, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos aplinkosaugos standartus atitinkančios ir ekonomiškai efektyvios vieningos regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos Šiaulių regione, planuojama kryptingai orientuotis į žaliųjų inovacijų diegimą, aktyvesnio visuomenės, verslo bei susijusių institucijų įsitraukimo į žiedinės ekonomikos veiklas skatinimą. Tam bus siekiama kuo aktyviau dalyvauti įvairiose visuomeninėse veiklose, koordinuotai bendradarbiauti su įvairiomis iniciatyvinėmis grupėmis, ypatingą dėmesį skiriant visuomenės informavimui bei gyventojų įsitraukimui.

Didelis iššūkis siekiant būti šiuolaikiškais, parengti ir su bendruomenėmis suderinti regioninę strategiją naujam 2021–2027 m. periodui, pagal kurią būtų siekiama Nulinio atliekų susidarymo (angl. „Zero waste“) principo įgyvendinimo ir Šiaulių regiono savivaldybių įtraukimo į „Zero waste city“ sąrašą Europos Sąjungos mastu. Tai didelis iššūkis, bet, manome, kad su regiono politikų ir visuomenės palaikymu nuosekliai bei aktyviai ta kryptimi veikdami, galime pasiekti puikių rezultatų ir būti pirmieji pradėję įgyvendinti „Zero waste“ principą Lietuvoje, taip paskatindami jungtis ir kitus regionus. Šiame veiklos etape matau didžiulę prasmę bei daug neišnaudotų galimybių ir stengsiuosi nuo mažiausių, bet visuomenei reikalingų darbų, organizuoti visą atliekų tvarkymo sistemą teisinga kryptimi. Šios pareigos – mano naujo kelio pradžia.“, – sako Žilvinas ŠIlgalis.

Regione mažėja mišrių komunalinių atliekų

Pasakodamas apie dabartinę situaciją regione, ŠRATC vadovas pastebi, kad dažnai dėl suvokimo ar žinių stokos aplinka teršiama vienkartinėmis pakuotėmis, didelių gabaritų ar net pavojingomis atliekomis.

„Labai svarbu daugiau šviesti žmones, kad susidarančių komunalinių atliekų kiekis mažėtų. Galima pasidžiaugti, kad Šiaulių regione jau šį tikslą po truputį pavyksta įgyvendinti: nerūšiuotų, mišrių komunalinių atliekų kiekis kasmet mažėja, daugėja atliekų, kurios tinkamos perdirbti ar kitaip panaudoti, atliekos rūšiuojamos susidarymo vietoje – namuose, biuruose, gamyklose. Tai džiugina, bet dar toli gražu iki norimo pasiekti rezultato. Tikimės, kad bendradarbiavimas su kolegomis iš kitų regionų ir visuomenės informavimas „Atliekų kultūra“ pagrindu, padės siekti tikslų atliekų tvarkymo grandinėje kryptingai visos Lietuvos mastu“, – apie situaciją ir visai neseniai pradėtą bendradarbiavimą užsimena jis.

Džiugina ir tai, kad gyventojai vis dažniau naudojasi didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėmis, kurių Šiaulių regione šiuo metu yra 20, o jose surenkama apie 10–15 proc. visų kasmet susidarančių komunalinių atliekų.

„Šios atliekos nebeatsiduria sąvartyne, o yra perdirbamos ar kitaip panaudojamos. Taip pat 2019 m., lyginant su 2018 m., perdirbamų ir kitaip panaudotų atliekų kiekis išaugo nuo 70 iki 75 proc., sąvartyne šalinamų atliekų kiekis sumažėjo nuo 29 proc. iki 25 proc.“, – džiaugiasi Ž. Šilgalis.

ŠRATC vieni iš pirmųjų Lietuvoje gyventojus aprūpino biologiškai skaidžių atliekų surinkimo konteineriais (išdalinta virš 29 tūkst. vnt.), kuriais jau nuo 2013 m. dalis maisto ir virtuvės atliekų (vaisiai, daržovės, kt.) yra surenkamos ir tvarkomos kompostuojant Šiaulių regione esančiose penkiose kompostavimo aikštelėse. Skaičiuojama, kad vidutiniškai vienas gyventojas išmeta apie 54 kg biologiškai skaidžių atliekų per metus. Todėl atsiradus reikalavimui atskirai surinkti maisto ir virtuvės atliekas, planuojama išplėsti esamą biologiškai skaidžių atliekų surinkimą ir, gavus papildomą ES paramą, pritaikyti bei papildomai sukurti infrastruktūrą, kad sėkmingai įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvą - iki 2024 metų atskirai rinkti ir apdoroti Šiaulių regione surenkamas maisto atliekas.

Kiekvienas mūsų gali būti gamtos saugojimo ambasadoriais

Vadovas priduria, kad ŠRATC komanda sieks, jog toliau sėkmingai vyktų ir jau pradėti darbai, pavyzdžiui – atliekų rūšiavimas.

„Pradėdami nuo savęs, administracijos patalpose išrūšiuojame visas susidariusias atliekas iki smulkmenų ir specialiame įrenginyje, iš susidariusių biologiškai skaidžių atliekų, gaminame kompostą“, – šypsosi įmonės vadovas.

Daug dėmesio skiriama ir nemažo populiarumo sulaukusiai iniciatyvai „Daiktų kiemas“, kur gyventojai skatinami dalintis daiktais bei mažinti atliekų kiekį. Ateityje ją taip pat planuojama tobulinti ir plėsti.

„Žadame dar labiau griežtinti atliekų surinkėjų-vežėjų bei paslaugų teikėjų kontrolę. Stiprinsime juridinių asmenų turimų atliekų rūšiavimo kontrolę, kad atliekos, susidariusios įmonių ūkinėje veikloje, nepatektų į komunalinių atliekų srautą. Teiksime įmonėms informaciją ir siūlymus apie galimybes kurti žiedinės ekonomikos modelius“, – tęsia pašnekovas.

Tiesa, tai – tik keletas planuojamų pokyčių ir veiklų, tačiau, ŠRATC direktoriaus teigimu, idėjų yra kur kas daugiau. Pirmiausia, nauju keičiamas ir 18 metų įstaigai atitarnavęs logotipas, siekiant ambicingesnių tikslų – skatinti atliekų prevenciją ir jų kiekių mažinimą, t. y. siekis tapti daugiau nei atliekų tvarkymu užsiimančios bendruomenės nare.

Jis yra tvirtai įsitikinęs, kad pokyčiai įmonėje į atliekų tvarkymą padės atkreipti didesnį visuomenės dėmesį ir prisidės prie teisingų įpročių formavimo, nes tik pradėję nuo savęs mes galime keisti pasaulį.

„Rūšiavimas ir kiti atliekų tvarkymo aspektai žmogaus gyvenime yra labai svarbūs. Kodėl? Visų pirma, taip galima pasiekti ne tik gerokai mažesnes sąskaitas už atliekų tvarkymą, bet ir kur kas švaresnę, tvarkingesnę aplinką visiems žmonėms. Tik taip kiekvienas iš mūsų galime tapti gamtos išsaugojimo ambasadoriais tausojančiais mūsų planetos resursus, saugančiais nuo klimato kaitos pokyčių, ilginančiais mūsų gyvenimą, gerinančiais sveikatą, nuotaiką bei paliekančiais sukurtą tvarią aplinką mūsų vaikams bei anūkams.

Toks pagrindinis ir Šiaulių regione organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tikslas – užtikrinti, kad viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų visuotinė, geros kokybės, prieinama (įperkama) ir atitiktų aplinkos apsaugos, techninius – ekonominius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus“, – sako Žilvinas Šilgalis.