Po mokyklos nusprendė užsidirbti studijoms: save atrado mechatronikoje

Dar sėdėdamas mokyklos suole, Gediminas Sokolovas žinojo, jog savo ateitį norės sieti su robotika, mechaninių įrenginių derinimu, elektronika ir programavimu. Mokyklą baigęs vaikinas ketino studijuoti mechaninių technologijų inžineriją Vilniaus technologijos ir dizaino kolegijoje, o vasarą prieš tai padirbėti ir taip pasiruošti studijų laikotarpiui. Tiesa, šis sprendimas šiek tiek pakoregavo Gedimino ateities planus ir įnešė vertingos patirties, kuria jis dalinasi.

„Įgijęs vidurinį išsilavinimą, vasarai nusprendžiau užsidirbti mokslams. Įsidarbinau Pabradėje esančioje medicinos kvėpavimo sistemų gaminimo įmonėje „Intersurgical“. Dirbti pradėjau nuo liejimo operatoriaus pareigų, darbas gan paprastas: liejimo mašinų priežiūra, gaminamos produkcijos broko stebėjimas, pakavimas. Atsitiko taip, kad dirbdamas pamačiau skelbimą, kad įmonė renka darbuotojus, norinčius mokytis pagal pameistrystės mokymo programą. Nusprendžiau pamėginti įstoti ir mokytis mechatronikos, kadangi tai atitiko visus karjeros planus“, – prisimena Gediminas.

Egzaminas

Nors dažnas studijas įsivaizduoja kaip teorijos mokymąsi sėdint auditorijoje, Gediminui Visagino verslo ir profesinio rengimo centro programoje patiko tai, jog mokymasis vyksta ne suole, o pačioje įmonėje.

„Mokantis pagal pameistrystės mokymo programą, praktikos žinių įgaunama išties labai daug. Pameistrystė – tai tokia studijų programa, kai 80 proc. teorinių ir praktinių žinių gaunama įmonėje, o likę 20 proc. – mokymo įstaigoje. Visas likusias teorines žinias įgyjame nuotoliniu būdu, internetu. Įmonėje mokomasi, tam yra paskirti meistrai“, – aiškina Gediminas.

Vaikinas tikina, jog mechatronika jam padėjo atrasti mėgstamą darbą, kuriame, vos tik baigęs vidurinę mokyklą, jis jau uždirbo gerokai didesnį nei minimalų atlyginimą, ilgainiui jis kyla. Šiuo metu automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikos programoje besimokantis Gediminas ateityje žada toliau gilinti žinias studijose, kelti kvalifikaciją ir, tuo pačiu, siekti aukštumų įmonėje.

Pastebi augančią mechatronikos sistemas išmanančių darbuotojų paklausą

Mechatronika neretai pavadinama ateities mokslu, nes be jos šiandien neįsivaizduojama medicinos, gamybos, aerokosmoso ir kitų sričių plėtra. Skaičiuojama, jog Lietuvoje mechatronikos žinių reikalaujančia veikla užsiima apie 2 tūkst. įmonių. Šios srities populiarėjimą jaučia ir profesinės mokyklos. Pavyzdžiui, Visagino verslo ir profesinio mokymo centro Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Gintautas Dervinis šią sritį vadina populiariausia programa centre.

„Šiuo metu tai populiariausia mokymo programa mūsų mokymo centre. Ją renkasi jaunuoliai, baigę 10 klasių, taip pat suaugusieji, turintys vidurinį išsilavinimą. Daug mokinių mokosi antrojoje pamainoje. Tai daugiausia dirbantys, norintys persikvalifikuoti, neretai aukštąjį išsilavinimą jau turintys asmenys“, – pastebi G. Dervinis.

Inžinerija
Foto: Shutterstock


Kaip aiškina praktinio mokymo centro vadovas, mechatronika – gana nauja profesinės veiklos sritis, mechaninės inžinerijos, elektronikos, kompiuterinių valdymo sistemų sinerginis derinys, sutinkamas visų pramonės šakų šiuolaikinės automatizuotos gamybos ir technologinių procesų valdymo priemonėse.

„Gamybai automatizuoti ir technologiniams procesams valdyti pasitelkiamos įvairios mechatroninės sistemos, kurių priežiūrai ir eksploatavimui reikalingi kvalifikuoti mechatronikai. Dar viena mechatronikos sprendimų taikymo sritis yra robotika. Robotai – tai programuojami ir automatiškai valdomi, aprūpinti moderniomis informacinėmis sistemomis, mikroprocesoriais ir sparčia atmintimi įrenginiai. Jie gali autonomiškai atlikti kai kurias žmogaus veiklai būdingas funkcijas įvairiose aplinkose“, – aiškina G. Dervinis.


Mechatronika reikalinga tiek pramonėje, žemės ūkyje, tiek ir energetikoje, medicinoje, transporte ir kituose ūkio sektoriuose. Juose naudojamos modernios gamybos ir technologinės priemonės ir sudėtingos mechatroninės sistemos, kuriomis valdomi ir kontroliuojami gamybos procesai.

Automatizuotas mechatronines sistemas sudaro mechaniniai, pneumatiniai, hidrauliniai, elektros komponentai, o jų veikimą valdo ir kontroliuoja sudėtingi elektroniniai įrenginiai bei kompiuterinė įranga.

„Įgijusieji mechatroniko kvalifikaciją gali dirbti įmonėse, kurios gamybos procese naudoja automatines mechatronines sistemas. Šiuo metu sunkiai įsivaizduojama, kokiose gamybos, logistikos, transporto įmonėse nenaudojamos automatinės sistemos. Jos jau pasiekė mūsų buitį, aplinką. Tokių specialistų paklausa yra didžiulė ne tik Lietuvoje, bet ir visose išsivysčiusiose šalyse“, – pastebi G. Dervinis.

Studijų, mokymosi aplinkos modernizavimą ir pritaikymą praktiniam mokymui, rinkos poreikius atitinkančio mokymosi proceso skatinimą, socialinių partnerių įtraukimą į praktinio mokymo organizavimą remia ES fondų finansuojamos priemonės - „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“,„Studijų kokybės gerinimas“ ir kt.