Tokius duomenis surinko ir pateikia Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA). Profesinio informavimo įrankiu galima pasitikrinti, kokio atlygio praėjus metams po studijų gali tikėtis įvairių studijų krypčių studentai.

Įrankyje taip pat galima palyginti, kokį atlygį praėjus metams po studijų gauna tie, kurie įstojo 2015, 2016 ar 2017 metais. Taip pat lyginami ir universitetinių bei kolegijinių studijų krypčių absolventų atlygiai.

STRATA nurodo, kad duomenys surinkti iš Švietimo valdymo informacinės Sistemos (ŠVIS) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODRA) 2015-2017 m. aukštųjų mokyklų absolventų duomenų: baigtos studijų kryptys, aukštosios mokyklos, studijų finansavimo tipas, vidutinės pajamos, profesija ir panašiai.

Penkios pelningiausios studijų kryptys

Remiantis STRATA duomenimis, pelningiausia studijų kryptis – programų sistemos. Praėjus metams po studijų galima tikėtis vidutiniškai po 1,6 tūkst. eurų pajamų per mėnesį.

Antroje vietoje – informacijos sistemos – 1,3 tūkst. Eur. Panašių pajamų praėjus metams po studijų gali tikėtis ir informatiką baigę absolventai.

Ketvirta pelningiausia studijų kryptis – aeronautikos inžinerija. Praėjus metams po studijų galima tikėtis gauti vidutiniškai apie 1268 Eur pajamų per mėnesį.

Penktoje vietoje – visuomenės saugumo studijų kryptis. Nurodoma, kad šią studijų kryptį baigę studentai po metų gali tikėtis maždaug 1,2 tūkst. vidutinių pajamų per mėnesį.

Duomenys atspindi vidutines pajamas tų absolventų, kurie studijas baigė 2017 metais ir kolegijose, ir universitetuose.

Vidutinės draudžiamosios pajamos praėjus metams po studijų baigimo (baigus pirmos pakopos kolegijines studijas 2017 m.)


Penkios mažiausiai pelningos studijų kryptys

Paskutinėje vietoje kaip nepelningiausia studijų kryptis įrašyta teologija. Šią studijų kryptį baigę absolventai praėjus metams po studijų gali tikėtis vos kiek daugiau nei 300 Eur per mėnesį siekiančių pajamų.

436 Eur per mėnesį siekiančių pajamų gali tikėtis žemės ūkio ir veterinarijos studijas baigę absolventai.

466 Eur – teatro ir kino studijas, tiek pat gali tikėtis ir zoologijos studijas baigę absolventai.

Kiek daugiau – 477 Eur – sporto studijas baigę studentai.

Šios vidutinės pajamos nurodomos pasirinkus ir universitetus, ir kolegijas 2017 metais baigusių asmenų duomenis.

Universitetų ir kolegijų absolventų palyginimas

Pasirinkus tik universitetus 2017-aisiais metais baigusių absolventų duomenis, pirmoje vietoje kaip pelningiausia studijų kryptis išlieka programų sistemos, o nepelningiausia – teologija.

Baigus programų sistemų studijas universitete po metų galima tikėtis 1620 Eur pajamų, o teologiją – 228 Eur.

Pelningiausia studijų kryptis kinta jei įrankyje pasirenkame kolegijines studijas. Į pirmąją vietą šokteli informatika su kiek daugiau nei tūkstančio eurų pajamomis per mėnesį praėjus metams po studijų. Nepelningiausia taip pat kinta. Paskutinėje vietoje – vertimas su 414 eur pajamų per mėnesį praėjus metams po studijų baigimo.

Vidutinės draudžiamosios pajamos praėjus metams po studijų baigimo (baigus pirmos pakopos universitetines studijas 2017 m.)

Populiariausios studijų kryptys

Populiariausios studijų kryptys pastaraisiais metais – medicina, odontologija, programų sistemos, teisė, ekonomika, politikos mokslai, treniravimo sistemos ir psichologija.

STRATA duomenimis, 2017 metais kolegijines ar universitetines medicinos ir sveikatos studijas baigę absolventai praėjus metams po studijų gali tikėtis 532 Eur pajamų, medicinos technologijų – 766 Eur, programų sistemų – 1602 Eur, teisės – 790 Eur, ekonomikos – 880 Eur, politikos mokslų – 873, psichologijos – 679.

Vidutinės draudžiamosios pajamos praėjus metams po studijų baigimo (baigus pirmos pakopos studijas 2017 m.)

Atlyginimų pokyčiai

STRATA pateikia duomenis ir pagal profesijų pjūvį. Jame matyti, kad Net 91 proc. dirbančių teisininkų yra įgiję teisininkų išsilavinimą. Po 3 proc. nurodė, kad yra įgiję ekonomikos ar politikos mokslų išsilavinimą, 2 proc. – verslo.

Vidutinės teisininkų pajamos, pagal šiuos duomenis, siekia 1,2 tūkst. Eur. Aukščiausiai atlyginimų kreivė pagal amžių pakyla 50-60 metų periode ir siekia beveik 1,5 tūkst. Eur.

Gydytojai odontologai, STARTA duomenimis, po studijų vidutiniškai uždirba po 774 Eur per mėnesį. Vidutinis atlyginimas, pagal šiuos duomenis, kyla maždaug iki 829 Eur.

Vidutinės psichologų pajamos per mėnesį siekia 616 Eur. Atlygis šioje profesijoje kyla iki 706 Eur.

Programinės įrangos kūrėjai, remiantis šiuo įrankiu, po studijų gali tikėtis daugiau nei 2 tūkst. eurų atlygio, kuris įgaunant patirties gali kilti beveik iki 2,5 tūkst.

Ekonomikos studijos yra vienos populiariausių, o ekonomistais įsidarbinę asmenys gali tikėtis kiek didesnio nei 1,1 tūkst. eurų atlyginimo. Atlyginimas gali vidutiniškai kilti iki 1,3 tūkst. Eur.

Politologai, istorikai ir filosofai gali tikėtis nė 900 eurų nesiekiančio atlygio. Remiantis šiais duomenimis, atlygis gali tik šiek tiek viršyti tūkstantį eurų.

Mokytojo profesija nėra tarp populiariausių, tačiau pedagogo kelią pasirinkę asmenys jau po studijų gali tikėtis 718 Eur atlyginimo. Vėliau atlygis nėra linkęs kilti ir nė nepasiekia 800 Eur.

Įrankį, kuriame galite pamatyti, kiek galimai galite uždirbti baigę vienas ar kitas studijas, rasite čia.

STRATA: atlyginimai žemos kvalifikacijos darbuose gali viršyti aukštos kvalifikacijos

STRATA Studijų politikos ir karjeros analizės skyriaus vadovas Gintautas Jakštas teigė, kad šis profesinio informavimo įrankis skirtas abiturientams, planuojantiems tolimesnę veiklą po mokslų bei mokytojams, tėvams ir karjeros specialistams.

„Kuriant šį įrankį turėjome tikslą, kad abiturientai, priimdami sprendimą, kur ir ką studijuoti, turėtų informaciją, kaip sekasi darbo rinkoje šias studijas baigusiems absolventams. Žinoma tai neturi būti vienintelis šaltinis, tačiau apsisprendžiant dėl studijų daugiau nei pusė abiturientų svarbiu kriterijumi laiko karjeros galimybes. Kad karjeros galimybės nebūtų paremtos vien pavienėmis istorijomis ir individualiomis patirtimis, svarbu matyti nacionalinę statistiką“, – teigė G.Jakštas.

Šio įrankio tikslas, anot G. Jakšto, nėra tiesiog parodyti, kurią programą baigusieji uždirba daugiau. „Įrankyje pateikiame aukštųjų mokyklų absolventų vidutines pajamas pagal studijų kryptis praėjus metams po studijų baigimo. Tai geriausiai atspindi karjeros pradžią, kuriai didelės įtakos turi baigtos studijus (vėliau baigtų studijų įtaka mažėja, auga asmeninių savybių ir patirties įtaka). Abiturientai dažnai svarsto tarp kelių alternatyvų renkantis studijas, o ne visos aibės. Tad įrankyje gali pasilyginti aktualias programas, palyginti, kaip sekasi absolventams, baigus panašias programas skirtingose aukštosiose mokyklose“, – teigė STRATA atstovas.

Gintautas Jakštas

Jo teigimu, svarbu ne tik pajamos, todėl įrankis pritaikytas ir išsiaiškinti, kokie šansai baigus studijas įsidarbinti profesijose, kur reikalingos aukštosiose mokyklose įgytos žinios.

Tiesa, STRATA atstovas pastebėjo, kad kartais dėl darbuotojų trūkumo vidutiniai atlyginimai tam tikruose žemos kvalifikacijos darbuose gali viršyti aukštos kvalifikacijos pozicijose siūlomus darbo užmokesčius.

„Pastebime, kad aukščiausias vidutinis darbo užmokestis baigusių Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tad iš ties džiugu, kad tų, kurie pasirenka tiesiogiai prisidėti (nes ne tiesiogiai gali prisidėti kiekvienas šalies gyventojas) užtikrinant Lietuvos saugumą, darbo užmokesčiai, lyginant su kitais absolventais, atrodo adekvatūs“, – tvirtino STRATA atstovas.

G. Jakštas taip pat pastebėjo, kad aukštu darbo užmokesčiu išsiskiria ir STEM programų (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos) absolventai. „Tačiau tarp aukščiausių patenka ir Žmonių išteklių vadyba, vokiečių filologija, andragogika, skandinavų filologija“, – vardijo STRATA atstovas.