Universitetus žurnalas „Reitingai“ vertino pagal 65 parametrus, kurie yra sudėlioti į 7 stambius kriterijus. Didžiausias dėmesys kreiptas į universitetų mokslo, meno ar sporto veiklą ir personalo pasiekimus, esamą ir ateities akademinį personalą, alumnų kuriamą pridėtinę vertę ir darbdavių vertinimus, konkuravimą tarptautinėje erdvėje, studijų kokybę, mokslo ir studijų aplinką, vertintas ir studentų požiūris į savo aukštąją mokyklą.

Reikšmingiausi universitetų vertinime buvo du kriterijai: moksliškumo bei alumnų kuriamos pridėtinės vertės. Šiemet vertinant Lietuvos universitetų moksliškumą bei meno veiklą remtasi naujausiais Lietuvos mokslo tarybos (LMT) atliktais universitetų mokslo ar meno veiklos skaičiavimais.

Atitinka darbdavių poreikius

Universitetų reitingo sudėtinę dalį – sociologinę darbdavių apklausą – atliko tyrimų bendrovė „Prime consulting“. Sociologai darbdavių klausė apie absolventų pasirengimą darbo rinkai ir apie tai, kokią aukštąją mokyklą patys rekomenduotų savo vaikams. Iš viso į šios apklausos klausimus atsakė 1015 darbdavių iš skirtingų šalies regionų.

Vienu labiausiai darbdavių savo vaikams rekomenduojamų universitetų buvo įvardintas ir ISM universitetas, kuris pateko tarp trijų labiausiai įmonių vadovų vertinamų tiek valstybinių, tiek ir nevalstybinių šalies universitetų.

Dauguma darbdavių ISM universiteto absolventus taip pat įvardijo kaip vienus iš labiausiai jų poreikius atitinkančių darbuotojų.

Tyrimų bendrovės „Prime consulting“ vadovo Sauliaus Olencevičiaus teigimu, tokią darbdavių nuomonę veikiausiai lemia patirtis – aukštųjų mokyklų absolventai per ilgą laiką kūrė įvaizdį, ko gali tikėtis darbdavys, priėmęs į darbą konkrečios aukštosios mokyklos alumną.

ISM studentai
Foto: Organizatorių archyvas

Neturi problemų darbo rinkoje

Dar du alumnų kuriamos pridėtinės vertės kriterijaus parametrai buvo apskaičiuoti, remiantis Lietuvos darbo biržos duomenimis, tai yra, kurio universiteto didžiausia dalis absolventų po studijų baigimo praėjus devyniems mėnesiams vis dar neturėjo darbo ir buvo registruoti darbo biržoje.

Kaip paaiškėjo, lyginant su kitais universitetais, po devynių mėnesių nuo studijų baigimo mažiausiai problemų ieškantis darbo turėjo ISM absolventai. Darbo biržos duomenimis, ISM universiteto alumnų dalis yra pati mažiausia ir sudarė vos 1,2 proc. iš užsiregistravusiųjų universitetų absolventų.

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Karjeros centro vadovės Gintarės Aldonytės teigimu, šiandienos studentų reikalavimai savo būsimam darbdaviui gana stipriai skiriasi nuo reikalavimų prieš penketą ar daugiau metų. Anot jos, jei prieš 5 metus studentui buvo svarbu turėti darbą, dabar studentas gali rinktis.

„Jaunam žmogui labai svarbus darbdavio pasitikėjimas juo, atsakomybės skyrimas, bet ir tuo pačiu motyvavimas, sąlygos tobulėti“, – apibendrina G. Aldonytė. Anot jos, darbo rinkoje aktyvūs ir dėl savo ateities sąmoningi studentai pradeda atidžiau rinktis ir lyginti savo būsimus darbdavius.

„Reitingai“ vyr. redaktorius Gintaras Sarafinas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad ISM, VU, KTU ir VGTU ir universitetų alumnai vadovauja daugiau nei trims ketvirtadaliams Lietuvos įmonių. Dažniausiai šiuos universitetus yra baigę ir įtakingiausi šalies politikai.

Vertina ir studentai

Bendrovė „Prime consulting“ apklaususi daugiau nei 2200 skirtingų universitetų trečiojo kurso studentų kvietė pareikšti nuomonę apie mokslo ir studijų aplinką bei įvertinti savo aukštąją mokyklą.

Studentai turėjo galimybę įvardinti ne tik tai, kas juo labiausiai tenkina universitete, tačiau ir kur derėtų universitetams labiau pasistengti, galbūt kažką pakeisti. S. Olencevičius atkreipė dėmesį, kad šiemet buvo atsisakyta apklausinėti visų kursų studentus, o pasirinkti būtent trečiakursiai todėl, kad jie jau ne pirmus metus yra universitete ir gali objektyviau vertinti studijas bei aiškiai įvardinti, kurioms institucijų sritims yra būtini pokyčiai.

Atlikus studentų apklausą, tarp daugiausia studentų simpatijų pelniusių universitetų pirmoje pozicijoje tarp nevalstybinių universitetų atsidūrė ISM universitetas. Studentai ypač teigiamai įvertino studijų ir mokslo aplinką.

Taip pat žurnalo „Reitingai“ duomenimis, atkreipus dėmesį į kriterijų, parodantį kokie studentai ir kokiomis sąlygomis studijuoja kiekviename universitete, paaiškėjo, kad daugiausia gabių studentų, kurie visus valstybinius brandos egzaminus išlaikė balais nuo 88 iki 100, buvo priimta (privačių universitetų kategorijoje) daugiausiai į ISM – 36,3 proc.

ISM universitetas iš kitų universitetų taip pat išsiskiria ir teise rengti doktorantus, tokią teisę be ISM universiteto iš nevalstybinių universitetų turi tik Europos humanitarinis universitetas.