Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ darbuotojai tvirtina, kad socialinių ir sveikatinimo paslaugų infrastruktūra neįgaliems vaikams ir jų tėveliams Lietuvoje nėra plečiama. O valstybinėmis lėšomis tik bandoma spręsti socialinę šių šeimų išlikimo problemą.

Kaip teigia akcijos „Ištiesk gerumui ranką“ sumanytoja Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ įkūrėja ir vadovė Aušra Stančikienė, negalios paliestų atžalėlių globa jų tėveliams yra tarsi neapmokamas darbas, neretai trunkantis ir 24 valandas per parą.

„Dažniausiai ligoniuku rūpinasi mama, o negalią turintis vaikas tampa vieninteliu šeimos maitintoju. Todėl didžioji dalis neįgalius vaikus auginančių šeimų balansuoja ant slidžios skurdo ribos. Matydami šią niūrią šeimų tikrovę šios akcijos metu surinktas lėšas skirsime skubios pagalbos reikalingos negalią turinčio vaiko medicininėm ir reabilitacijos paslaugom, nefinansuojamom valstybės, apmokėti. Dažna negalią turintį vaiką auginanti šeima tiesiog to neišgali, todėl jiems arbus bet koks palaikymas“, – sakė A. Stančikienė.

Statistikos duomenimis kas dešimtas Lietuvos vaikas turi specialiuosius poreikius (35 proc. visų mokyklinio amžiaus vaikų). Iš jų su negalia – apie 30 tūkst. Kasdieną negalia nustatoma vidutiniškai 6-iems vaikams. Daugiau nei pusė neįgalius vaikus auginančių šeimų – nepilnos. Daugumoje jų negalią turintis vaikas – vienintelis šeimos maitintojas. Remiantis 2011 m duomenimis, arti 7 tūkstančių neįgalių vaikų nelanko jokios ugdymo įstaigos.

„Valstybė neįgaliam vaikui ir jo šeimai skiria nuo 3 iki 9 tūkst. litų kas mėnesį, kuriuos skirsto 3 ministerijos ir 17 joms pavaldžių institucijų. Tačiau, kaip rodo praktika, po perskirstymo šeimas kas mėnesį pasiekia nuo 275 Lt iki 1440 Lt dydžio šalpos ir slaugos arba priežiūros pensijos. Lietuvos socialinė politika negalios srityje orientuota į neįgalų suaugusį, o ne į vaiką ir jo šeimą. Deja, nustačius vaikui negalią ir skiriant neįgalumo pensiją, sprendžiamos šeimos socialinės problemos, tačiau neužtikrinamos vaiko ugdymo ir kompleksinių paslaugų teikimo garantijos“, – tvirtina A. Stančikienė.

Šiais metais „Ištiesk gerumui ranką“ metu numatoma vykdyti tris labdaringas veiklas. Nuo lapkričio 15 iki gruodžio 27 d. vyks neįgalių vaikų kalėdinių svajonių pildymo akcija. Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ darbuotojai ir savanoriai taip pat įgyvendins edukacinį projektą Lietuvos darželiuose ir mokyklose, kur rodys pačių sukurtą metodinį filmą, kaip elgtis sutikus negalios paliestą žmogų. Gruodžio 12 d. per Lietuvos televiziją numatoma labdaros telemaratono transliacija, kurio metu vyks žymiausių Lietuvos pop muzikos atlikėjų pasirodymas.

Prieš ketverius metus gimusi akcija „Ištiesk gerumui ranką“ prasidėjo neįgalių vaikų kalėdinių svajonių pildymu. Šiandien ji yra išaugusi į labdaros renginių ciklą, kurį vienija šūkis „Ko vienas negaliu, kartu mes galim viską“. Šiuo šūkiu kiekvienas „kitoks“ vaikas ir jo šeima kreipiasi į Lietuvos žmones, prašydami neužsitarnauto gerumo.

Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“, įkurtas 2008 m., – vienintelė Lietuvos nevyriausybinė organizacija, padedanti šeimoms, auginančioms negalią turinčius vaikus. Skleisdamas misiją – požiūrio į negalią keitimą, vykdo socialinius, sociokultūrinius projektus, rengia mokymų programas tėvams, specialistams, verslo įmonėms ir kt., inicijuoja ir vykdo pagalbos negalią turinčiam vaikui ir jo šeimai programas.