Foreign policy
„Foreign policy“ yra JAV leidinys, įkurtas 1970-aisiais metais ir orientuotas į globalius reiškinius, pasaulio ir tam tikrų regionų aktualijas, JAV vidaus, užsienio ir tarptautinę politiką. Leidinį įkūrė Harvardo universiteto profesorius Samuelis P. Huntingtonas ir jo draugas Warrenas Demianas Manshelis tam, kad galėtų pateikti alternatyvų požiūrį į Amerikos užsienio politiką Vietnamo karo metu. S. Huntingtonas tikėjosi, jog šis leidinys bus „rimtas, bet ne moksliškas, gyvas, bet ne gluminantis“. Iki 2000 m. žurnalas buvo leidžiamas kartą į ketvirtį, vėliau – du kartus per mėnesį. Tais pačiais metais buvo pristatyti Europos, Afrikos, Viduriniesiems Rytams, Azijos ir Lotynų Amerikos regionams skirtos leidinio versijos. Dabar žurnalas pasirodo šešis kartus per metus, atskirai veikia interneto portalo foreignpolicy.com redakcija, kurianti tik skaitmeninį turinį. Redakcija laikosi griežtų taisyklių: pavyzdžiui, užsienio politiką apžvelgiantys straipsniai turi „nustatyti pusiausvyrą“ tarp pagrįstų specialistų tyrimų ir bendrojo supratimo, taip pat būti parašyti paprastesne, nesudėtinga, skaitytojui labiau suprantama kalba. Nuo 2003 metų „Foreign policy“ buvo nominuotas aštuoniems JAV Nacionalinio žurnalo apdovanojimams, laimėjo – šešis. Trys laimėjimai buvo skirti už spausdintą leidinį, kiti – už publikacijas svetainėje foreignpolicy.com.