W centralnym miejscu wsi znajduje się kościół Św. Michała Archanioła, drewniany zabytek architektoniczny z 1770 roku. Cenną ciekawostką jest fakt, iż w latach 1914 – 1918 był tam wikariuszem ksiądz Michał Sopoćko spowiednik siostry Faustyny, dziś wyniesiony na ołtarze.

Taboryszki rozsławiła ludowa malarka polskiego pochodzenia Anna Krepszul, której galerię obrazów, haftów i tkanin oglądać można w muzeum urządzonym w miejscowej szkole. Artystka została nazwana Nadworną Malarką Ostrobramskiej.

Świętowanie rozpoczęto wyjątkowo uroczystą mszą, po czym odbył się festyn na placu przed kościołem. Gospodarzem obu części święta był wspaniały ksiądz proboszcz Waldemar Ulczukiewicz. Błogosławił zebranych i suty poczęstunek przygotowany na stołach.

Szczególnie serdecznie witano i opiekowano się gośćmi zaproszonymi przez dyrektorkę muzeum Panią Danutę Mołoczko: przybyłą z Polski Urszulę Tom (poetkę, prozaika, kulturoznawcę) i poetę z Wilna Aleksandra Lewickiego. Na przygotowanej prowizorycznie scenie artyści Urszula Tom i Aleksander Lewicki dzielili się z bliźnimi poezją jak chlebem…