Książka pt. „Na początku było Słowo” została wydana wspólnym staraniem byłych pracowników i współpracowników "Słowa Wileńskiego" we współpracy z Instytutem Polskim w Wilnie oraz przy wsparciu finansowym sponsorów: Žybartuva, Marceliukės klėtis, Hotel RunMis, Tyres center, Maritum, www.ewka.lt

„Słowo Wileńskie” było pismem niezwykłym. Wydawano je w Wilnie w latach 1994-1996. To krótko, a mimo to legenda nowoczesnej, dobrze redagowanej, profesjonalnej gazety polskojęzycznej przetrwała do dziś. Czy „Słowo” rzeczywiście było tak bezkompromisowe i odważne? Za wszelką cenę chciało zachować obiektywizm, na pewno było ambitne. W starych woluminach można znaleźć wywiady z Czesławem Miłoszem, Tomasem Venclovą, Zbigniewem Brzezińskim – robione przez „Słowian”. Tygodnik był kuźnią kadr, bo po latach „Słowianie” odnaleźli się w roli szefów lokalnych gazet i portali, działaczy społecznych i politycznych.

Celem tej edycji, stworzonej wspólnym wysiłkiem w 20. rocznicę „Słowa Wileńskiego”, jest przypomnienie i utrwalenie w pamięci dorobku tego pierwszego nowoczesnego medium polskojęzycznego na Litwie.