J. Piłsudski – polski działacz polityczny, Marszałek Polski, urodzony w Zułowie i dorastający w Wilnie. To człowiek, który zatrzymał agresję bolszewików na Europę. Człowiek, który planował jako przeciwwagę dla siły Rosji i Niemiec utworzenie federacji państw Międzymorza. W jej skład miały wejść Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Białoruś, Ukraina, Węgry, Rumunia, Jugosławia i Czechosłowacja.

Na zwycięskie drużyny będą czekały nagrody przygotowane przez Ambasadę RP w Wilnie!

Data: 7 maja 2016 (sobota)
Potwierdzenie rejestracji: 12:00
Instruktarz gry: 12:15
Start: 12:20

Czas trwania: 2 godziny
Odległość do pokonania: ok. 6 km
Start imprezy: Skwer St. Moniuszki

Język gry:
- Litewski
- Polski

Wymagania:
- drużyna (1-4 osobowa)
- wygodne ubranie i buty
- długopis
- mobilny internet (zalecane).

KONIECZNA JEST UPRZEDNIA REJESTRACJA:
http://pilsudski.orientacines.lt/

Udział w grze jest BEZPŁATNY.