Podczas wycieczki jest zaplanowany spacer ul. Giedymina i Pylimo, po byłej dzielnicy żydowskiej i starówce oraz przypomnienie miejsc, związanych z zamieszkami w 1905 roku. O historii tamtych lat opowie koordynator LUNI Darius Pocevičius.

Zbiórka o 18:30 na placu Łukiskim. Preliminarny czas trwania wycieczki – 2 godz. Wycieczka skończy się przy Filharmonii Narodowej przy Ostrej Bramie.

Trasa

Podczas wycieczki przypomnimy:
1) byłą tajną siedzibę Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej;
2) były Wileński Klub Kolejarzy, w którym rozpoczął się strajk 1905 roku;
3) „Krwawa Niedziela w Wilnie”: tragiczna demonstracja 16 października 1905 roku;
4) byłą redakcję „Vilniaus žinios“;
5) morderstwa 21 października 1905 roku;
6) Historię Powszechnego Żydowskiego Związku Robotniczego w Rosji, Polsce i na Litwie (Bund);
7) Budynki, w których w końcu 1905 roku zbierał się Wielki Sejm Wileński.