W dyskusji wezmą udział znani polscy, litewscy oraz rosyjscy historycy i politolodzy. W spotkaniu wezmą udział: profesor Wojciech Materski, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; dr Nikita Petrov, zastępca przewodniczącego Centrum Naukowo-Informacyjnego „Memoriał” z Rosji oraz pracownik naukowy Instytutu Historii Litwy dr Vladas Sirutavičius. Moderatorem dyskusji będzie znany litewski historyk dr Algimantas Kasparavičius.

Zbrodnia katyńska została dokonana wiosną 1940 r., kiedy sowieci wymordowali co najmniej 21 768 obywateli polskich, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji. Decyzję podjeto na najwyższym szczeblu. Tragedia katyńska przez długi czas stanowiła poważny problem w stosunkach polsko-rosyjskich. W okresie, gdy oba państwa należały do Układu Warszawskiego, oficjalnie problem nie istniał.

Pod koniec lat 80 - tych fakt mordu polskich oficerów przez NKWD został uznany przez Związek Radziecki, jednak w późniejszym okresie Rosja jako prawna spadkobierczyni ZSRR nie wykazywała chęci ujawnienia całej prawdy. Dopiero po tragedii pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r., kiedy w drodze na uroczystości upamiętniające tragedię katyńską zginął prezydent Polski Lech Kaczyński i cała towarzysząca delegacja, sytuacja zaczęła się zmieniać.

Podczas spotkania naukowcy podejmą próbę wyjaśnienia, czy rzeczywiście po Smoleńsku sprawa zbadania mordu katyńskiego ruszyła do przodu. Uczestnicy przeanalizują w jaki sposób czynnik katyński może w przyszłości wpływać na stosunki nie tylko polsko-rosyjskie, ale również stosunki rosyjsko-litewskie, czy polsko-litewskie.

Organizatorami dyskusji są: Instytut Historii Litwy, Wydział Historyczny Uniwersytetu Wileńskiego, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Polski w Wilnie i Instytut Goethego. Projekt jest objęty patronatem ministrów kultury Litwy i Polski.