„Zdaniem głowy państwa wkład Banku w budowę terminalu LPG zmniejszy zależność od jednego dostawcy gazu i zapewni mniejsze ceny konsumentom” - napisano w specjalnym oświadczeniu. Grybauskaitė jest przekonana, że współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przyczyni się do rozwoju projektów związanych z infrastrukturą na Litwie.

We środę (5 czerwca) Dalia Grybauskaitė spotkała się z prezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego Wernerem Hoyerem.

Europejski Bank Inwestycyjny to działająca od 1 stycznia 1958 instytucja finansowa Unii Europejskiej. Akcjonariuszami Banku są państwa członkowskie UE. Siedziba mieści się w Luksemburgu. Bank udziela kredytów (lub je gwarantuje) zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państw-akcjonariuszy, a nadrzędnym celem jego działań jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju Wspólnoty.