Minister wypowiedział się o budowie nowej elektrowni atomowej. „Trzeba rozmawiać ze strategicznym inwestorem „Hitachi” o lepszych warunkach finansowania projektu. Trzeba razem ze strategicznym inwestorem oraz regionalnymi partnerami zapewnić, aby projekt był finansowany z jak najmniejszym wykorzystaniem środków międzynarodowych instytucji finansowych i kredytowych” - skomentował sytuację Niewierowicz. „Chcielibyśmy, aby „Hitachi” jak najwięcej inwestowała na Litwie i niekoniecznie w energetyce” - dodał minister.

Stworzona przez obecny rząd grupa robocza oświadczyła, że przy obecny projekcie cena za energię wytwarzaną przez nową elektrownię atomową będzie niekonkurencyjna. Rząd zaznaczył, że projekt będzie kontynuowany, jeśli w czasie negocjacji z partnerami, zostaną polepszone warunki finansowe.