Agencja przebadała 200 krajów w celu ustalenia ich współczynnika innowacyjności.

Autorzy rankingu korzystali z najnowszych danych agencji Bloomberg, Banku Światowego, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Conference Board, OECD i UNESCO. Przeanalizowali sytuację poszczególnych krajów pod kątem takich czynników, jak nakłady na badania i rozwój jako procent produktu krajowego brutto, wydajność mierzoną jako PKB na zatrudnionego i przepracowane godziny, liczbę naukowców na milion obywateli, efektywność szkolnictwa i zdolności produkcyjne.

Pierwsza trójka należy do Stanów Zjednoczonych, Południowej Korei i Niemiec. W pierwszej dziesiątce znalazła się również Finlandia Szwecja oraz Dania.