Siedziba filii spółki znajduje się w Kłajpedzie, na czele stoi Albinas Žvirblis. Spółka przystąpiła do prac badawczych odnośnie zasobów gazu łupkowego na Litwie. Pod koniec września br. przystąpiła do wiercenia pierwszego szybu w miejscowości Syderiai w rejonie telszańskim (Telšiai). W maju 2013 r. już ma być wiadome, czy w tym miejscu na Litwie są złoża gazu łupkowego.
 
Spółka świadczy dla PGNiG liczne usługi, w tym serwisy wiercenia i rekonstrukcji, zapuszczania rur okładzinowych, cementacji, wyposażenia wgłębnego odwiertów, testowania i wywoływania oraz liczne prace budowlane i roboty ziemne.
 
Spółka Poszukiwania Naftowe „Diament” w ostatnim czasie intensywnie zaangażowała się również w prace eksportowe. Spółka prowadzi obecnie prace na rynkach europejskich -  na Ukrainie, Litwie, w Hiszpanii oraz w ostatnim czasie w przestrzeni jej zainteresowań znalazły się również Węgry i Włochy.