Nerijus Orvidas z „Lietuvos spauda” powiedział PL DELFI, że zapłacenie kartą bankową jest możliwe, jednak zaleca się rozliczanie w gotówkowe.
„W ubiegłym tygodniu mieliśmy problemy z serwerem, dlatego powstawały kłopoty z kartami bankowymi. Sprzedawczyniom zaleciliśmy za doładowanie karty wilnianina płacić gotówką” - wyjaśnił Orvidas.

Specjalista zapewnił, że w przypadku braku gotówki można rozliczyć się kartą bankową.

„Powtarzają się problemy związane z przeciążeniem serwera. Połączenie terminalu z serwerem przeciąga się i niektóre operacje po prostu anulują się” - tłumaczył specjalista.

Przedstawiciel „Lietuvos spauda” potwierdził, że w ubiegłym tygodniu miały miejsce problemy z kartami bankowymi. Z konta bankowego klienta pieniądze pobierały się, jednak na kartę wilnianina nie wpływały.
W takich przypadkach klient powinien zwrócić się do banku z prośbą o zwrot środków finansowych. Następnie bank zwraca się do „Lietuvos spauda”, która potwierdza nieudaną transakcję i pieniądze wracają na konto klienta.

Kartę wilnianina będzie można doładować w „Maximie”

Gintas Bliuvas, dyrektor samorządowej spółki „Susisiekimo paslaugos“, powiedział, że od listopada pojawi się 100 dodatkowych miejsc, gdzie będzie można doładować kartę wilnianina.

„W konkursie uczestniczyła duża sieć handlowa oraz inna spółka posiadająca sieć obsługi klientów, z którymi zostaną podpisane umowy” - dodał Bliuvas.

Olga Malaškevičienė, rzecznik sieci handlowej „Maxima”, potwierdziła, że od listopada kartę wilnianina będzie można doładować w kilku supermarketach sieci handlowej „Maxima”.

Będzie też możliwość doładowania przez internet. „Od listopada planuje się uruchomienie systemu internetowego, za którego pomocą będzie można doładować kartę wilnianina, sprawdzić stan konta oraz ilość zakupionych biletów, przeglądać historię podróży” - wyjaśnił dyrektor samorządowej spółki „Susisiekimo paslaugos“.