Najbardziej wzrosły ceny nieruchomości, opłaty za wodę, prąd i gaz, natomiast obniżki sezonowe spowodowały spadek cen ubrań i obuwia. W ogólnym zarysie znacznie wzrosły ceny usług i dóbr regulowane przez państwo – aż o 7,8 proc. Ceny artykułów rynkowych wzrosły w ciągu roku jedynie o 1,9 proc.

Ceny dóbr konsumpcyjnych wzrosły w ciągu roku średnio o 2,8 proc., natomiast usług o 2,9 proc.

„Neutralne” zmiany w lipcu

W lipcu zanotowano zerowy wzrost cen dóbr i usług konsumpcyjnych w porównaniu do czerwca. Z jednej strony na wskaźnik miały wpływ zwiększone ceny nieruchomości, wody, prądu, gazu i innych paliw, a także artykułów i usług medycznych, jednak efekt ten zneutralizował spadek cen obuwia, artykułów spożywczych i napojów niealkoholowych. Ceny usług konsumpcyjnych wzrosły średnio o 0,6 proc., natomiast dóbr konsumpcyjnych spadły o 0,2 proc.

W sektorze spożywczym staniała kapusta (o 31,3 proc.), papryka, pomidory i ogórki, natomiast podrożały buraki i marchew – nawet o 22,9 procent. Mąka podrożała o 3,4 proc., cukier i kawa o mniej niż 1 proc., mięso – o 0,5 proc.

W sektorze zdrowotnym wzrosły ceny usług sanatoryjnych (o 9,5 proc.), nieznacznie podrożały produkty farmaceutyczne (0,6 proc.).
Odzież w wyniku obniżek sezonowych potaniała o 5,7 proc., natomiast obuwie o 8 proc.

Cena gazu naturalnego wzrosła aż o 21,4 proc., a energii cieplnej o 2,5 proc. Zmniejszyła się cena gazu LPG na potrzeby gospodarstw domowych – o 2,4 proc. oraz paliw stałych – o 1,9 proc.