W ubiegłym roku PKN ORLEN dokonał próbnych odwiertów poszukiwawczych gazu łupkowego na terenie koncesji Wierzbica. Na podstawie ich wyników koncern zdecydował o wykonaniu w tej lokalizacji odwiertu poziomego w III kwartale 2012 r. Równolegle, trwają analizy próbek pobranych w ramach odwiertu poszukiwawczego w Lubartowie. Obydwie koncesje znajdują się w województwie lubelskim.

Koncern prowadzi także prace w innych rejonach. W czerwcu zrealizowana została faza przygotowawcza na koncesji Garwolin (mazowieckie), a w lipcu PKN ORLEN zainaugurował pierwszy odwiert na terenie Mazowsza. W skali całego roku 2012 Koncern zamierza wykonać od 5 do 7 odwiertów poszukiwawczych, w tym do 2 wierceń horyzontalnych.

PKN ORLEN kontynuuje również prace w zakresie konwencjonalnych projektów poszukiwawczych obejmujących gaz i ropę naftową. W ramach aktywności prowadzonych wspólnie z Kuwait Energy na szelfie łotewskim na dwóch koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych, wykonano już analizę sejsmiki 3D i wytypowano możliwe lokalizacje otworów. Przeprowadzono również analizę wyników badań geotechnicznych dna morskiego, a także podpisano kontrakt na półzanurzalną platformę wiertniczą, która zostanie posadowiona w łotewskiej strefie ekonomicznej Bałtyku. Jeszcze w tym roku koncern planuje wykonanie dwóch odwiertów poszukiwawczych w tym rejonie – informuje Biuro Prasowe spółki w komunikacie.
W ramach projektu poszukiwawczego realizowanego przez spółkę ORLEN Upstream na Lubelszczyźnie zaplanowane zostało przeprowadzenie prac sejsmicznych 3D.

Na terenie koncesji Sieraków, gdzie PKN ORLEN realizuje projekt wspólnie z PGNiG, wybrano już miejsce kolejnego odwiertu rozpoznawczego, obecnie trwają prace przygotowawcze do wyboru wykonawcy wierceń.
PKN Orlen poprzez swoją spółkę – córkę ORLEN Upstream sp. z o.o. posiada 7 koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych gazu i ropy naftowej na terenie Lubelszczyzny, Mazowsza i regionu łódzkiego.

Wg wstępnych szacunków polskich geologów, w Polsce znajdują się pokłady gazu z łupków w przedziale od 346 do 768 miliardów m3. Dane te nie obejmują jednak nie obejmują odwiertów będących obecnie w toku lub planowanych w ciągu najbliższych kilku lat. Możliwe, że szacunki gazu będą rosły, zarówno geologiczne jak i wydobywalne.

Do 2017 r. w Polsce planuje się wywiercenie 127 otworów w celu poszukiwania gazu niekonwencjonalnego. Naciski na prace prowadzą ze strony władz państwowych. Na początku lipca cztery największe polskie koncerny: PGNIG - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, PGE - Polska Grupa Energetyczna, Tauron i Enea podpisały umowę o współpracy w zakresie poszukiwań i ewentualnego przyszłego wydobycia na terenie koncesji Wejherowo na Pomorzu. Swoje prace badawcze i wiertnicze prowadzą również koncerny zagraniczne: Chevron, Marathon Oil, BNK Petroleum. W czerwcu z poszukiwań gazu łupkowego w Polsce zrezygnował Exxon Mobile, tłumacząc swą decyzję zbyt małą ilością gazy wydobywalnego ze swoich koncesji na Lubelszyczyźnie i Podlasiu. Tego samego dnia amerykański koncern podpisał umowę z rosyjskim Rosnieftem ws. wspólnych poszukiwań gazu niekonwencjonalnego na szelfie Morza Karskiego, Morza Czarnego oraz w rosyjskiej Arktyce.