„W tym roku przypada 10. rocznica, od kiedy PZU rozpoczęła działalność na Litwie. Nasze interesy na Litwie oceniamy jako pomyślne i widzimy potencjał w krajach sąsiednich. W ciągu 10 lat stworzyliśmy ponad 1000 miejsc pracy i zapłaciliśmy ponad 70 milionów litów do budżetu państwa. „PZU Lietuva” będzie siedzibą na wszystkie kraje bałtyckie” — powiedział Andrzej Klesyk.

Obecnie PZU ma swoje filie na Litwie i Ukrainie, oprócz tego planuje się powołanie spółki „PZU International” w celu koordynacji działalności poza granicami kraju.

Andrzej Piotr Klesyk ukończył ekonomię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz jako jeden z pierwszych Polaków otrzymał dyplom MBA w Harvard Business School. W latach 1989–1990 pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, a następnie w różnych firmach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.