Powodem takiego stanu rzeczy jest zdaniem szefa polskiego MSZ nieodpowiednie traktowanie polskiej mniejszości na Litwie.

Można byłoby taki układ polityczny przyjąć do wiadomości, ale nieoczekiwanie wbrew oficjalnej linii Sikorskiego, Prezydent Bronisław Komorowski przebywając nad Wilią stwierdził, że “nie powinniśmy się mieszać w wewnętrzne sprawy litewskie”. Zdanie to wywołało u części komentatorów litewskich radość i poczucie wsparcia, a u bardziej rozeznanych i dociekliwych konsternację… Postawa Warszawy wobec ich kraju stała się bowiem schizofreniczna. Czy w całej sytuacji chodziło o brak koordynacji między Alejami Szucha a Belwederem, czy też emancypację ośrodka prezydenckiego?

Komentatorzy zwracają uwagę, na to że przyjęcie zaproszenia przez Bronisława Komorowskiego do Jałty w obliczu odwołania tego spotkania z powodu bojkotu, naraziło na szwank reputację głowy państwa. MSZ -jeśli funkcjonuje prawidłowo- powinien wiedzieć o skali absencji europejskich liderów na Ukrainie i niezwłocznie poinformować o tym Belweder, by nie stawiać Prezydenta RP w kłopotliwej sytuacji. Tak się nie stało. Czy było to działanie celowe? Swoista “odpowiedź” na storpedowanie polityki Sikorskiego na Litwie? Oba wydarzenia dzieli niespełna miesiąc…

Drugą możliwością jest oczywiście skrajna niekompetencja obu ośrodków władzy.