W ubiegłym roku na milion mieszkańców przypadło 44,4 albo ogółem 87 zgonów z powodu przedawkowania narkotyków.

Tymczasem według raportu agencji nadzorującej narkotyki w Unii Europejskiej (EMCDDA) średnia europejska wynosi 19,2 zgonów na milion mieszkańców.

„Przyczyną największej ilości zgonów jest przedawkowanie związane z zażywanie heroiny. Problemem jest dostępność, czystość narkotyku, starzejący się konsument oraz mieszanie kilku narkotyków” - na konferencji w Lizbonie powiedziała Inga Juozapavičienė dyrektor Litewskiego Departamentu Kontroli Narkotyków, Wyrobów Tytoniowych i Alkoholu.

W raporcie EMCDDA zwrócono uwagę na to, że ostatnio wzrasta czystość i moc substancji odurzających i nie zmniejszania dawki może prowadzić do śmierci.

Na Łotwie sytuacja jest lepsza. Na milion mieszkańców zarejestrowano tam 10,6 przypadków śmiertelny. Tymczasem Estonia znalazła się na pozycji lidera. W 2014 roku od przedawkowania zmarło tam 98 narkomanów.

Najmniej śmierci od przedawkowania zarejestrowano w Rumunii (2,4 zgonów na milion mieszkańców), Słowacji (3,1), Bułgarii (3,1), na Węgrzech (3,4).

Według ogólnych obliczeń w 2014 roku w Europie zmarło około 6800 osób.