Przedstawiciele Forum Rodziców Polskich Szkół na Litwie odmówili udzielenia wywiadu.

"Ani ja ani moi koledzy z wami mówić nie będą" - powiedziała Renata Cytacka argumentując decyzję brakiem obiektywizmu w programie.