Zahamowanie fali migracji i współpraca gospodarcza

Podjęliśmy decyzję o tym, że sprawa migrantów zostanie przede wszystkim rozwiązana poza granicami UE – mówiła premier Beata Szydło o najważniejszym postanowieniu, jakie zapadło na niedzielnym szczycie. Jednocześnie wzmocniona zostanie kontrola granic zewnętrznych Schengen. Szefowa rządu na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu UE-Turcja podkreślała, że wszystkie państwa UE zadeklarowały wsparcie w próbie rozwiązania problemu napływu migrantów. Polski rząd aktywnie współtworzył konkluzję, która została przyjęta przez wszystkich przywódców państw europejskich. To jest dobra konkluzja, która jest zbieżna z tym, o czym mówiliśmy od początku problemów związanych z migrantami w Europie – mówiła premier Beata Szydło. Zapraszamy do aktywnej współpracy UE i Turcji. To dobra wiadomość – dodała szefowa rządu. Zaznaczyła przy tym, że Polska liczy na aktywną współpracę na polu gospodarczym, zwłaszcza w dziedzinie energetyki.

Wsparcie finansowe dla Turcji

Państwa UE na niedzielnym szczycie w Brukseli zobowiązały się dostarczyć pomoc humanitarną Turcji. Zgodziliśmy się z tym, że na realizuję tego celu będą przeznaczone środki finansowe. Decyzja o podziale tych środków będzie dyskutowana na następnym szczycie – poinformowała premier Beata Szydło. Musi być tutaj zasada solidarności i sprawiedliwości – zaznaczyła szefowa rządu. Dodała przy tym, że konkretne decyzje odnośnie kwot i źródeł finansowania zapadną na forum UE w połowie grudnia.

Spotkanie z Grupą Wyszehradzką i Martinem Schulzem

Niedzielna wizyta premier Beaty Szydło w Brukseli była również okazją do spotkań z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej oraz przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem.

Premier Beata Szydło zaznaczyła, że Polska oraz pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej, mają zbliżone poglądy w wielu kwestiach związanych z kryzysem migracyjnym. Podobnie patrzą też na strategiczną rolę Turcji. Trzeba szukać kompromisu i porozumienia. Nie wyobrażam sobie, by decyzje zapadały w wąskim gronie i zostawały narzucane pozostałym członkom UE – mówiła premier Beata Szydło. Jednocześnie zaznaczyła, że Polska będzie partycypowała w tych ważnych dla naszej przyszłości rozstrzygnięciach, a jej rząd prezentuje konsekwentne stanowisko.

Pozostałe konkluzje szczytu UE-Turcja

Ogłoszony w niedzielę unijno-turecki plan działania w sprawie migracji przewiduje m.in. ożywienie negocjacji akcesyjnych oraz zniesienie wiz dla obywateli Turcji od października 2016 r. Ponadto dwa razy do roku będą odbywać się wspólne szczyty. W zamian Ankara miałaby powstrzymywać napływ migrantów bez prawa do azylu, przestrzegać porozumień oraz odsyłać imigrantów ekonomicznych do krajów pochodzenia. UE zadeklarowała też natychmiastową i ciągłą pomoc humanitarną oaz zobowiązała się do zapewnienia początkowej kwoty 3 mld euro wspierającej uchodźców, którzy schronili się w Turcji.