Za przyznaniem Nagrody wolności liderowi duchowemu konserwatystów głosowało 53 posłów na Sejm, przeciwko było 13, a 48 się wstrzymało. Za głosowali konserwatyści, liberałowie, większa część partii „Porządek i Sprawiedliwość”, przeciw albo wstrzymali posłowie z Partii Pracy, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie i socjaldemokraci, z wyjątkiem Gediminasa Kirkilasa, który głosował „za”.

Kandydaturę Lansbergisa wybrała specjalna komisja z siedmiu członków. Po głosowaniu konserwatystka Irena Degutienė oświadczyła, że rezygnuje ze stanowiska przewodniczącej komisji i członkostwa w niej. Z członkostwa również zrezygnowała liberałka Dalia Kuodytė.

Nagrodę Wolności w wysokości 5 tys. euro Sejm wręcza od 2011 roku.

Pierwsza Nagroda Wolności została wręczona rosyjskiemu bojownikowi o wolność, prawa człowieka i demokrację Sergejowi Kovaliovu, drugą otrzymał założyciel Litewskiej Ligi Wolności Antanas Terleckasi, trzecią - założyciel podziemnego pisma ”Kronika Kościoła Katolickiego Litwy”, arcybiskup Sigitas Tamkevičius, czwartą – redaktor naczelny ”Gazety Wyborczej” Adam Michnik.