Szefowa rządu podkreśliła, że na poziomie europejskim musi się odbyć konkretna rozmowa o krokach, jakie należy podjąć w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa. W Europie budzi się refleksja, że obecne procedury nie są wystarczające – powiedziała premier.

Zdaniem Beaty Szydło, nie ma pełnej informacji, do czego Polska zobowiązała się w sprawie przyjęcia uchodźców. Trzeba się zastanowić, czy pojmowanie solidarności europejskiej i próba narzucania takich rozwiązań poprzez bezkrytyczne i bezrefleksyjne podejście do kwestii uchodźców okazało się dobre – stwierdziła szefowa rządu. Jak dodała, rozwiązaniem może być pomoc humanitarna oraz stworzenie systemu pomocy dla tych osób, których życie jest zagrożone.

Premier zaznaczyła, że w sprawie uchodźców rząd będzie honorować decyzje, które zapadły już na poziomie europejskim. Uchodźcy, którzy uciekają przed zagrożeniem życia to jest jedna kwestia, inną kwestią są ci, którzy uciekają ze względów ekonomicznych. Jeszcze inna kwestia to to, czy wśród tych uchodźców nie ma tych, którzy powodują zagrożenie – powiedziała Beata Szydło. Jak podkreśliła, w sprawie przyjęcia uchodźców najważniejsze będzie zapewnienie bezpieczeństwa polskim obywatelom. Nigdy nie zgodzimy się na to, aby bezpieczeństwo Polaków było zagrożone – oświadczyła Beata Szydło.

Premier zapewniła, że kwestie bezpieczeństwa będą ważną częścią jej expose. Chcę je wygłosić jak najszybciej. Postaram się, by to było w tym tygodniu – powiedziała szefowa rządu.